Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. RADEK, David. Bolek V. Opolský a církev. Několik poznámek ke vztahu světské a církevní moci v pozdním středověku. In Wojciech Iwańczak, Agniezska Januszek-Sieradzka, Janusz Smołucha. KOŚCIÓŁ W SPOŁECZEŃSTWIE W CZECHACH I W POLSCE W ŚREDNIOWIECZU I W EPOCE NOWOŻYTNEJ. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum v Krakowie, 2020. s. 349-371. ISBN 978-83-7614-466-5.
  Název česky: Bolek V. Opolský a církev. Několik poznámek ke vztahu světské a církevní moci v pozdním středověku
  Název anglicky: Bolek V of Opole and Christian Church. Some Notes on Relationship between the Sacred and the Profane in Late Middle Ages
  RIV/47813059:19240/20:A0000656 Stať ve sborníku. čeština. Polsko.
  Radek, David (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Bolek V. of Opole; Duchy of Opole; church; Franciscans; heresy
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnil: Mgr. David Radek, Ph.D., učo 9360. Změněno: 4. 8. 2020 17:18.
 2. RADEK, David. Mezi nacionalismem a marxismem. Slezská knížata pozdního středověku optikou poválečné polské historiografie. In Martin Nodl, Piotr Węcowski. Colloquia mediaevalia Pragensia 21. Marxismus a medievistika: společné osudy? Praha: Filosofia, 2020. s. 205-227, 24 s. Colloquia mediaevalia Pragensia 21. ISBN 978-80-7007-647-7.
  Název česky: Mezi nacionalismem a marxismem. Slezská knížata pozdního středověku optikou poválečné polské historiografie
  Název anglicky: Between nationalism and Marxism: The Silesian dukes of the Late Middle Ages through the lens of post-war Polish historiography
  RIV/47813059:19240/20:A0000731 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. čeština. Česká republika.
  Radek, David (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: The Hussite movement; marxismus; silesian dukes; historiography
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. David Radek, Ph.D., učo 9360. Změněno: 3. 3. 2021 08:37.
 3. RADEK, David. Vytváření kacíře. Případ Bolka V. Opolského. Średniowiecze Polskie i Powszechne. 2020, roč. 12(16), 12(16), s. 121-141, 22 s. ISSN 2353-9720. doi:10.31261/SPiP.2020.16.06.
  URL
  Název česky: Vytváření kacíře. Případ Bolka V. Opolského
  Název anglicky: The making of a heretic. The case of Bolko V of Opole
  RIV/47813059:19240/20:A0000730 Článek v odborném periodiku. čeština. Polsko.
  Radek, David (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Bolko V of Opole; heresy; Jan Długosz; Kaspar Borgeni; Peter Eschenloer; Eneas Silvio Piccolomini; narrative strategies; the Hussite movement
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. David Radek, Ph.D., učo 9360. Změněno: 3. 3. 2021 08:26.
 4. 2018

 5. RADEK, David. Bolek V. Opolský (okolo 1400-1460). Život a legenda. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2018. 310 s. ISBN 978-80-7510-282-9.
  Název česky: Bolek V. Opolský (okolo 1400-1460). Život a legenda.
  Název anglicky: Bolek V. of Opole (cca. 1400-1460). Life and legend.
  RIV/47813059:19240/18:A0000655 Odborná kniha. čeština. Česká republika.
  Radek, David (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Bolek V. of Opole; Hussitism; Duchy of Opole; Heresy; Georg of Podebrady; Silesia; Sigismund of Luxemburg; cultural memory
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. David Radek, Ph.D., učo 9360. Změněno: 4. 8. 2020 17:02.
 6. RADEK, David. Rokytnické panství (1487-1627). In Hana Ferencová. Rokytnice v Orlických horách 1318-2018. Vydání první. Rokytnice v Orlických horách: Město Rokytnice v Orlických horách, 2018. s. 137-154. ISBN 978-80-270-4362-0.
  Název česky: Rokytnické panství (1487-1627)
  Název anglicky: Manor of Rokytnice (1487-1627)
  RIV/47813059:19240/18:A0000376 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. čeština. Česká republika.
  Radek, David (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Rokytnice v Orlických horách; Mauschwitz family; urban history

  Změnil: Mgr. David Radek, Ph.D., učo 9360. Změněno: 2. 4. 2019 14:38.
 7. 2017

 8. RADEK, David. Husův žák? Obraz Bolka V. Opolského v historiografii. Husitský Tábor. Tábor, 2017, roč. 21/2017, č. 21, s. 156-182. ISSN 0231-6080.
  Název anglicky: Hus´ pupil? The Picture of Bolko V of Opole in Historiography
  RIV/47813059:19240/17:A0000158 Článek v odborném periodiku. čeština. Česká republika.
  Radek, David (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Bolko V. of Opole; Silesia; historiografy; memory studies; the Hussite movement; cultural memory; Duchy of Opole
  Recenzováno: ano

  CHYBA! Není vyplněn způsob publikování.
  Změnila: Mgr. Hana Komárková, Ph.D., učo 27664. Změněno: 5. 4. 2018 12:18.
 9. RADEK, David. Mocenské strategie Bolka V. Opolského na moravsko-slezském pomezí. Slezský sborník. Opava: Slezské zemské muzeum, 2017, roč. 115, č. 2, s. 23-40. ISSN 0037-6833.
  Název česky: Mocenské strategie Bolka V. Opolského na moravsko-slezském pomezí
  Název anglicky: The power strategy of Bolek V. of Opole on the Moravian-Silesian border
  RIV/47813059:19240/17:A0000290 Článek v odborném periodiku. čeština. Česká republika.
  Radek, David (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Bolek V. of Opole; Silesia; Přemyslids; middle age; Hukvaldy; Opava; power strategy
  Recenzováno: ano

  CHYBA! Není vyplněn způsob publikování.
  Změnil: Mgr. David Radek, Ph.D., učo 9360. Změněno: 21. 3. 2019 09:34.
Zobrazeno: 25. 10. 2021 00:52