Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. RADEK, David. Bolek V. Opolský a církev. Několik poznámek ke vztahu světské a církevní moci v pozdním středověku. In Wojciech Iwańczak, Agniezska Januszek-Sieradzka, Janusz Smołucha. KOŚCIÓŁ W SPOŁECZEŃSTWIE W CZECHACH I W POLSCE W ŚREDNIOWIECZU I W EPOCE NOWOŻYTNEJ. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum v Krakowie, 2020. s. 349-371. ISBN 978-83-7614-466-5.
 2. RADEK, David. Mezi nacionalismem a marxismem. Slezská knížata pozdního středověku optikou poválečné polské historiografie. In Martin Nodl, Piotr Węcowski. Colloquia mediaevalia Pragensia 21. Marxismus a medievistika: společné osudy? Praha: Filosofia, 2020. s. 205-227, 24 s. Colloquia mediaevalia Pragensia 21. ISBN 978-80-7007-647-7.
 3. RADEK, David. Vytváření kacíře. Případ Bolka V. Opolského. Średniowiecze Polskie i Powszechne. 2020, roč. 12(16), 12(16), s. 121-141, 22 s. ISSN 2353-9720. doi:10.31261/SPiP.2020.16.06.
 4. 2018

 5. RADEK, David. Bolek V. Opolský (okolo 1400-1460). Život a legenda. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2018. 310 s. ISBN 978-80-7510-282-9.
 6. RADEK, David. Rokytnické panství (1487-1627). In Hana Ferencová. Rokytnice v Orlických horách 1318-2018. Vydání první. Rokytnice v Orlických horách: Město Rokytnice v Orlických horách, 2018. s. 137-154. ISBN 978-80-270-4362-0.
 7. 2017

 8. RADEK, David. Husův žák? Obraz Bolka V. Opolského v historiografii. Husitský Tábor. Tábor, 2017, roč. 21/2017, č. 21, s. 156-182. ISSN 0231-6080.
 9. RADEK, David. Mocenské strategie Bolka V. Opolského na moravsko-slezském pomezí. Slezský sborník. Opava: Slezské zemské muzeum, 2017, roč. 115, č. 2, s. 23-40. ISSN 0037-6833.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 17. 9. 2021 11:53