KLJAP220 Angličtina 2

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2018
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Daniel Jedlička, M.A. (cvičící)
Mgr. Markéta Johnová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Gabriela Entlová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
KLJAP120 Angličtina 1 || KLJAP130 Angličtina I || KLJZJ001 Angličtina 1 || KLJZJ101 Angličtina 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubení a rozšíření dosažené znalosti gramatického a lexikálního systému jazyka v kombinaci s intenzivním nácvikem čtyř jazykových dovedností v komunikativním kontextu. Studenti jsou seznamováni se systémem jazyka v jeho běžném užívání s aplikací zajímavých textů pro poslech a čtení a se způsoby tvoření a obohacování slovní zásoby. Úkolem je vést studenty k uvědomělému a cílevědomému používání jazyka v komunikaci jak z hlediska plynulosti, tak správnosti. Studenti jsou děleni do skupin podle úrovně svých znalostí. V závislosti na zařazení do skupiny se pracuje se třemi úrovněmi učebnice English for Life - Elementary, Pre-Intermediate a Intermediate.
Literatura
    doporučená literatura
  • Oxenden, Latham-Koenig, Seligson. New Emglish File Elementary, Oxford 2009. Student´s Book + Workbook. info
  • Oxenden, Latham-Koenig, Seligson. New English File Intermediate, Oxford 2009. Student´s Book + Workbook. info
  • Oxenden, Latham-Koenig, Seligson. New English File Pre-Intermediate, Oxford 2009. Student´s Book + Workbook. info
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
https://elearning.fpf.slu.cz/course/view.php?id=545
Předmět je ukončen zápočtem, který studenti získají na základě domácí přípravy, aktivní účasti v seminářích, prezentace vybraného tématu před skupinou a písemného testu (70% úspěšnost). Studenti tohoto předmětu mají závaznou 75% docházku.
Předmět může být zapsán pouze po získání zápočtu z předcházejícího semestru.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2019, léto 2020, léto 2021.