KLJAP220 Angličtina 2

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Gabriela Entlová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Markéta Johnová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Gabriela Entlová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
KLJAP120 Angličtina 1 || KLJAP130 Angličtina I || KLJZJ001 Angličtina 1 || KLJZJ101 Angličtina 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Angličtina 2 navazuje na předmět Angličtina 1 a jeho cílem je i nadále rozvíjet již získané znalosti studentů. Důraz je kladen na gramaticko-lexikální stránku jazyka a harmonický rozvoj všech čtyř jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní, mluvení) tak, aby studenti srozumitelně a gramaticky správně komunikovali v běžných situacích ústní i písemnou formou na dané jazykové úrovni. Probíraná témata odrážejí okruhy lekcí tři a čtyři doporučené literatury. Tato témata budou rozšířena o další doplňkové materiály odrážející specifické potřeby studentů tak, aby prohlubovaly znalosti týkajících se anglicky mluvících zemí v Evropě i ve světě a upevňovaly vědomí existence rozlišných kultur a společností současného multikulturního světa. Předmět je zakončen zápočtem z probraného učiva.
Osnova
 • 1. Mobile phones, modern manners, sentence stress
  2. Must, have to, should, obligation
  3. Describing people, look or look like
  4. Adjectives, so, sentence stress
  5. Can, could, be able to, ability, possibility
  6. Revise and check Unit 3
  7. Education, school, pronunciation
  8. First conditional and future, time clauses + when, until, etc.
  9. Houses, sentence stress
  10. Second conditional, get,
  11. Friendship, usually, used to
  12. Revise and check Unit 4
  13. Final test
Literatura
  povinná literatura
 • Oxenden, Latham-Koenig, Seligson. New English File Intermediate, Oxford 2009. Student´s Book + Workbook. info
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Předmět je ukončen zápočtem, který studenti získají na základě úspěšného absolvování zápočtového testu. Studenti mají možnost získat 100 % úspěšnosti jako maximum, přičemž k získání zápočtu je 70 % úspěšnost minimum.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024.