MU10138 Vybrané partie z matematické analýzy II

Matematický ústav v Opavě
léto 2022
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Petra Nábělková, Ph.D. (přednášející)
Garance
RNDr. Petra Nábělková, Ph.D.
Matematický ústav v Opavě
Rozvrh
Út 8:05–9:40 R2
Předpoklady
( MU20011 Vybrané partie z mat. anal. I || MU10134 Vybrané partie z mat. anal. I || MU10137 Vybrané partie z mat. anal. I ) && NOW ( MU10935 Vyb. partie z mat. anal. II cv ) && TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty ze základy těchto oblastí matematické analýzy: integrální počet funkcí více proměnných, křivkové a plošné integrály, diferenciální rovnice, komplexní analýza.
Osnova
 • Náplň přednášek:
  Dvojrozměrný integrál na obdélníku
  Dvojrozměrný integrál na obecné uzavřené oblasti
  Trojrozměrný integrál na kvádru
  Trojrozměrný integrál na obecné uzavřené oblasti
  Pojem křivkového integrálu
  Vlastnosti křivkových integrálů, Greenova věta
  Pojem plošného integrálu
  Stokesova věta, Gaussova-Ostrogradského věta
  Základní pojmy z oblasti diferenciálních rovnic
  Lineární diferenciální rovnice
  Soustavy diferenciálních rovnic
  Základní pojmy z oblasti funkcí komplexní proměnné
  Komplexní nekonečné řady
  Derivace funkce komplexní proměnné
  Taylorova a Laurentova řada
  Rezidua a jejich použití
Literatura
  doporučená literatura
 • J. Škrášek, Z. Tichý. Základy aplikované matematiky II. SNTL, Praha, 1986. info
 • J. Stewart. Calculus. California, 1983. info
 • J. F. Hurley. Calculus. Philadelphia, 1980. info
 • S. I. Grossman. Calculus. Academic Press, 1977. info
  neurčeno
 • P. Burda, J. Doležalová. Matematika III. VŠB TU-Ostrava. ISBN 80-248-1195-2. info
 • M. Greguš, M. Švec, V. Šeda. Obyčajné diferenciálne rovnice. Alfa-SNTL, Bratislava-Praha, 1985. info
 • M. M. Guterman, Z. H. Nitecki. Differential equations : a first course. Philadelphia, 1984. info
 • F. Olejník, V. Šoltés. Zbierka úloh z vyššej matematiky II. VŠT Košice, 1983. info
 • M. A. Jevrgrafov. Funkce komplexní proměnné. Praha, 1981. info
 • V. Jarník. Integrální počet I. ČSAV, Praha, 1963. info
 • V. Jarník. Integrální počet II. ČSAV, Praha, 1963. info
Informace učitele
Požadavky k získání zápočtu určuje cvičící.
Písemná část zkoušky je pak zaměřena na početní zvládnutí probíraného učiva. Pro postup k ústní zkoušce je nutno získat z písemné části alespoň 60% bodů.
U ústní části zkoušky je prověřováno porozumění základním pojmům a tvrzením z teorie a případně jejich vzájemné souvislosti.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/sumu/leto2022/MU10138