MU11181 Techniky manažerské komunikace II

Matematický ústav v Opavě
léto 2016
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Eva Dobrušová (přednášející)
Mgr. Eva Dobrušová (cvičící)
Garance
Mgr. Eva Dobrušová
Matematický ústav v Opavě
Předpoklady
MU11180 Techniky manaž. komunikace I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět poskytuje studentům ucelený pohled na manažerské techniky, mezi které patří řešení konfliktů, vyjednávání, mediace a vyjednávání v krizových situacích. Předmět zaměřen na typologii mezilidských konfliktů a vybavuje studenty praktickými dovednostmi pro řešení problémů. Seznamuje studenty se správnými postupy práce se skupinou, se styly práce a vedení týmu, porad a řešení problémů ve skupině. Studenti se seznámí s komunikačními základy koučování, delegování, poskytování a přijímání zpětné vazby, styly a přístupy k vedení, motivování a ovlivňování pracovníků.
Osnova
 • 1. Manažer a řešení konfliktů, konflikt na pracovišti
  2. Techniky pro úspěšné zvládnutí a řešení konfliktů, styl řešení konfliktů a volba stylu řešení
  3. Vyjednávání, strategie a postup při vyjednávání
  4. Mediace v manažerské praxi, spory, spory vhodné pro mediaci, fáze a průběh mediace
  5. Manažer a jeho tým, týmová práce, formování a vývoj týmu, týmové role
  6. Pracovní porada, manažer jako moderátor a facilitátor
  7. Techniky a metody k řešení problémů ve skupině
  8. Vedení a rozvoj pracovníků, motivace pracovníků, ovlivňování a přesvědčování pracovníků
  9. Styly vedení pracovníků, koučování,
  10. Delegování, zpětná vazba
Literatura
  doporučená literatura
 • Ros, J., Templar, R. Velká kniha manažerských dovedností. Praha, 2010. ISBN 978-80-247-1279-6. info
 • Pavlica, K., Jarošová, E., Kaiser, R. B. Versatilní vedení. Dynamická rovnováha manažerských dovedností. Praha, 2010. ISBN 978-80-7261-208-6. info
 • Krohe, P. Manažerská komunikace. Opava, 2008. info
 • J. S. Townsend. Prezentace. Praha, 2007. ISBN 978-80-7367-214-0. info
 • V. KHELEROVÁ. Komunikační a obchodní dovednosti manažera. Praha, Grada Publishing a.s., 2006. ISBN 80-247-1677-1. info
 • Náhlovský, P., Suchý, J. Koučování v manažerské praxi. Praha, 2006. ISBN 978-80-247-1692-3. info
 • E. HIERHODL. Rétorika a prezentace. Praha, Grada Publishing a.s., 2005. ISBN 80-247-0782-9. info
 • T. WIEKE. Rétorika v praxi. Dobřejovice, Rebo Production, 2005. ISBN 80-7234-418-8. info
 • Zahrádková, E. Teambuilding ? cesta k efektivní spolupráci. Praha, 2005. ISBN 80-7367-042-9. info
 • Jarošová, E., Komárková, R., Pauknerová, D., Pavlica K. Trénink sociálních a manažerských dovedností: metodický průvodce. Praha, 2005. ISBN 80-7261-135-6. info
 • Whitmore, J. Koučování: rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti. Praha, 2004. ISBN 80-7261-101-1. info
 • Pease, A. Řeč těla:jak porozumět druhým z jejich gest, mimky a postojů těla. Praha, 2001. ISBN 80-7178-582-2. info
 • O'Brien, P. Asertivita. Praha, 1998. ISBN 80-85943-67-0. info
Informace učitele
Aktivní účast na přednáškách a na cvičeních.
Zpracování samostatné seminární práce podle zadání a její prezentace.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.