FPF KNIHnkIS Informační studia
Název anglicky: Information Studies
navazující kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: FPF KNIH-nav Knihovnictví

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UBKINSNK01Business information and Competitive intelligence R. Papíkzk 16 hod/sem.5 1Z
FPF:UBKINSNK02Digitalizace a dlouhodobá ochrana fondů 1 D. Katuščákzk 10/4/26 1Z
FPF:UBKINSNK03Diplomový seminář 1 J. Plankováz 4 hod/sem.2 1P
FPF:UBKINSNK04Informační věda a společnost A. Novotnázk 16 hod/sem.6 1P
FPF:UBKINSNK05Sociální komunikace a média 1 A. Novotnázk 16 hod/sem.4 1P
FPF:UBKINSNK06Teoretické základy informatiky L. Ciencialovázk 14 hod/sem.6 1Z
FPF:UBKINSNK07Digitalizace a dlouhodobá ochrana fondů 2 D. Katuščákzk 16 hod/sem.6 2Z
FPF:UBKINSNK08Informační management 1 A. Novotnázk 10 hod/sem.4 2P
FPF:UBKINSNK09Knihovnická praxe 1 K. Matulaz 160 hod/sem.6 2-
FPF:UBKINSNK10Sociální komunikace a média 2 A. Novotnázk 14 hod/sem.4 2-
FPF:UBKINSNK11Knihovnická praxe 2 K. Matulaz 80 hod/sem.3 3-
FPF:UBKINSNK12Měření a evaluace služeb knihoven A. Novotnázk 12 hod/sem.6 3P
FPF:UBKINSNK13Rešeršní strategie ve vědě a výzkumu 1 R. Papíkzk 18 hod/sem.6 3Z
FPF:UBKINSNK14Bibliometrie K. Matulazk 12 hod/sem.6 4P
FPF:UBKINSNK15Diplomový seminář 2 A. Novotnáz 4 hod/sem.2 4P
FPF:UBKINSNK16Informační management 2 A. Novotnázk 12 hod/sem.4 4P
FPF:UBKINSNK17Rešeršní strategie ve vědě a výzkumu 2 R. Papíkzk 16 hod/sem.6 4Z
FPF:UBKINSNK18Statistika R. Polákovázk 12 hod/sem.6 4P
88 kreditů

Povinně volitelné předměty profilujícího základu

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
Je nutné splnit minimálně 6 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UBKINSNK19Digitální knihovny J. Plankovázk 18 hod/sem.6 2P
FPF:UBKINSNK20Logika L. Ciencialazk 14 hod/sem.6 2P
FPF:UBKINSNK21Elektronické archivy J. Plankovázk 18 hod/sem.6 3P
FPF:UBKINSNK22Management tvorby a realizace projektů A. Novotnázk 16 hod/sem.6 3P
FPF:UBKINSNK23Selekční jazyky J. Plankovázk 16 hod/sem.6 4P
30 kreditů

Povinně volitelné předměty typu PVB

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
Je nutno splnit minimálně 3 kredity.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UBKINSNK24Internetový marketing K. Matulaz 8 hod/sem.3 1-
FPF:UBKINSNK25Profesionální sazba dokumentů A. Novotnáz 8 hod/sem.3 1-
FPF:UBKINSNK26Organizace a řízení komunitních knihoven 1 L. Foberovázk 18 hod/sem.6 2-
FPF:UBKINSNK27Redesign a optimalizace webových sídel K. Matulaz 8 hod/sem.3 2-
FPF:UBKINSNK28Organizace a řízení komunitních knihoven 2 L. Foberovázk 18 hod/sem.4 3-
FPF:UBKINSNK29Tvorba projektů 1 K. Matulaz 6 hod/sem.2 3-
FPF:UBKINSNK30Základy HCI K. Matulazk 12 hod/sem.4 3-
FPF:UBKINSNK31Tvorba projektů 2 K. Matulaz 6 hod/sem.2 4-
27 kreditů