FPF HistDobp Historická dokumentaristika a mediální prezentace dějin
Název anglicky: Historical documentary studies and media presentation of history
bakalářský prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FPF HistDobp Historická dokumentaristika a mediální prezentace dějin

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška se v souladu se strukturou studijního plánu skládá ze součástí:
1) Obhajoba bakalářské práce.
2) Obhajoba absolventského projektu.
3) Dějiny české a světové kinematografie (obsah: Dějiny světové kinematografie; Dějiny české kinematografie; Základy oboru dokumentární tvorba).
4) Teorie audiovizuální tvorby a teorie filmu (obsah: Základy kamery a střihové skladby I; Základy kamery a střihové skladby II; Základy produkce; Dramaturgický seminář I; Dramaturgický seminář II).
5) Metodologie a metodika historických věd (obsah: Úvod do studia dějin; Základy pomocných věd historických; Seminář k základům pomocných věd historických).
6) Dějiny komunikace a médií (obsah: Dějiny komunikace a médií I; Dějiny komunikace a médií II; Dějiny komunikace a médií III; Dějiny umění).

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

1) Orální historie v českém dokumentárním filmu po roce 1989
2) Etika střihu mluveného slova v dokumentárním filmu
3) Filmové (re)prezentace baroka jako epochy kulturních a duchovních dějin a jako estetického systému
4) Amadeus a Lev s bílou hřívou: hudební film, pravdivost historie a pravda umění
5) Vývoj formátů a vizuality v českém historickém dokumentu posledních dvou dekád
6) Mediální obraz fotbalisty Františka Pláničky (1923–1938)
7) Mediální reflexe československo-sovětských sportovních vztahů (1934–1938)
8) Druhý život praotce Čecha. Reflexe bájné postavy českých dějin v moderní literatuře a populární kultuře
9) Obraz špatné královny. Líčení života a skutků Kunhuty Uherské v kontextu západo- a středoevropské tradice
10) Heraldické dědictví rodu Lichtenštejnů na stavebních, sfragistických a numizmatických památkách ve Slezsku
11) Nálezy pražských grošů v paměťových institucích v Moravskoslezském kraji
12) Film jako historický pramen
13) Prezentace politických procesů v polistopadovém českém dokumentu

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:ARCHSTN037Angličtina I G. Entlováz 0/2/03 1-
FPF:ARTHDBP002Zpravodajsko-publicistický seminář I M. Horsákováz 0/2/03 1P
FPF:ARTHDBP008Praktikum filmového zvuku I P. Janošz 0/2/03 1P
FPF:ARTHDBP009Zpravodajsko-publicistický seminář II M. Horsákováz 0/2/03 2P
FPF:ARTHDBP013Praktikum filmového zvuku II P. Janošz 0/2/03 2P
FPF:ARTHDBP017Základy televizní a rozhlasové scenáristiky R. Merknerz 1/1/03 3P
FPF:ARTHDBP018Dějiny světové kinematografie T. Polenskýzk 1/1/04 3Z
FPF:ARTHDBP021Základy oboru dokumentární tvorba T. Polenskýz 1/1/03 3P
FPF:ARTHDBP022Dokumentaristický workshop M. Horsákováz 0/2/03 3-
FPF:ARTHDBP025Dějiny české kinematografie T. Polenskýzk 1/1/04 4Z
FPF:ARTHDBP031Dramaturgický seminář I M. Novosadz 0/2/03 5P
FPF:ARTHDBP034Základy produkce V. Mrázzk 1/1/04 5P
FPF:ARTHDBP036Dramaturgický seminář II M. Novosadz 0/2/03 6P
FPF:ARTHDBP080Základy kamery a střihové skladby II M. Jíchazk 1/1/04 2P
FPF:ARTHDBP081Mediální prezentace dějin I M. Hesz 1/1/05 1P
FPF:ARTHDBP084Základy kamery a střihové skladby I M. Jíchaz 1/1/03 1P
FPF:ARTHDBP085Mediální prezentace dějin II M. Hesz 1/1/05 2P
FPF:ARTHDBP086Klauzurní práce I M. Horsákovázk 0/2/08 2-
FPF:ARTHDBP087Odborná praxe I M. Horsákováz 160 hod/sem.10 2-
FPF:ARTHDBP088Klauzurní práce II M. Horsákovázk 0/2/08 4-
FPF:ARTHDBP089Odborná praxe II M. Horsákováz 160 hod/sem.10 4-
FPF:ARTHDBP090Diplomový seminář M. Horsákováz 5p+21s/sem.5 5-
FPF:ARTHDBP091Odborná praxe III M. Horsákováz 160 hod/sem.10 6-
FPF:HKDRPBP001Úvod do studia dějin P. Kozákzk 2/2/05 1Z
FPF:UHVHCOBP05Dějiny komunikace a médií I H. Komárkováz 1/0/04 4Z
FPF:UHVHCOBP06Dějiny komunikace a médií II M. Pelcz 1/0/04 5Z
FPF:UHVHCOBP07Dějiny komunikace a médií III J. Knapíkz 1/0/04 6Z
FPF:UHVHMBP007Základy pomocných věd historických I. Matejko-Peterkazk 2/0/04 2Z
FPF:UHVHMBP008Seminář k základům pomocných věd historických I. Matejko-Peterkaz 0/2/04 2Z
FPF:UHVHMBP011Angličtina II M. Weissz 0/2/03 2-
FPF:UHVHPPBP39Dějiny umění M. Zapletalzk 2/0/04 5Z
142 kreditů

Povinně volitelné předměty – skupina 1 (Historické vědy)

Podmínka pro splnění skupiny předmětů
Student si z této skupiny vybere předměty celkem minimálně za 7 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UHVHCOBP02Proseminář pro novodobé dějiny J. Knapíkz 0/2/04 4-
FPF:UHVHCOBP08Základy archivnictví J. Knapíkovázk 1/1/03 6-
FPF:UHVHDMBP11Úvod do kulturních dějin D. Radekzk 1/1/04 3-
FPF:UHVHMBP054 -zk - 2-
FPF:UHVHMBP055 -z - 2-
11 kreditů

Povinně volitelné předměty – skupina 2 (Umění)

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
Student si z této skupiny vybere předměty celkem minimálně za 12 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:ARTHDBP046Scenáristický workshop I. Kocíz 0/2/02 3-
FPF:ARTHDBP052Sociologie kultury J. Siostrzonekz 1/1/02 5-
FPF:ARTHDBP056Kultura řeči S. Schneiderováz 1/2/02 5-
FPF:ARTHDBP059Žurnalistické praktikum M. Horsákováz 0/2/03 1-
FPF:ARTHDBP060Ateliér dokumentární tvorby I M. Horsákováz 0/2/03 1-
FPF:ARTHDBP064Public relations M. Ševčíkz 1/1/03 3-
FPF:ARTHDBP068Ateliér dokumentární tvorby II M. Horsákováz 0/2/03 2-
18 kreditů

Tělesná výchova

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:KTVAERO1Aerobik 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVAERO2Aerobik 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVBADM1Badminton 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVBADM2Badminton 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVFLRB1Florbal 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVFLRB2Florbal 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVFLRM1Florbal - muži 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVFLRM2Florbal - muži 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVFLRZ1Florbal - ženy 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVFLRZ2Florbal - ženy 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVJOGA1Jógová cvičení 1 M. Palyzováz 0/1/01 1-
FPF:KTVJOGA2Jógová cvičení 2 M. Palyzováz 0/1/01 2-
FPF:KTVKOPA1Kopaná 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVKOPA2Kopaná 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVODBJ1Odbíjená 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVODBJ2Odbíjená 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVPLAV1Plavání 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVPLAV2Plavání 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVSQSH1Squash 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVSQSH2Squash 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVSTTE1Stolní tenis 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVSTTE2Stolní tenis 2 D. Musilz 0/1/01 2-
22 kreditů