OPF MIp Manažerská informatika
Název anglicky: Managerial Informatics
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: OPF N_MI Manažerská informatika

Úvodní informace / Pokyny

Předměty Informační management, Teorie her a ekonomické rozhodování a Rozhodovací analýza pro manažery je možné absolvovat buď v české, nebo anglické verzi. Alespoň jeden z těchto předmětů musí být absolvován v anglické verzi.
Za volitelné předměty nutno splnit min. 0 kreditů.

Povinné předměty programu MIp NMg. prez.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:INMNPBINBusiness Intelligence P. Suchánekzk 2/1/05 3P
OPF:OPFNPDIP -- - 4-
OPF:INMNPEMMEkonomicko-matematické metody D. Bartlzk 2/1/05 3Z
OPF:EVSNPMABMI -- - 2Z
OPF:PEMNPMEKManažerská ekonomika R. Šperkazk 2/2/05 3P
OPF:INMNPMAT -- - 2Z
OPF:EVSNPMKBMikroekonomie P. Tulejazk 2/1/06 1Z
OPF:INMNPMASModelování a simulace R. Šperkazk 1/2/05 1P
OPF:OPFNPSDPSeminář k diplomové práci I. Palečkováz 0/2/05 3-
OPF:INMNPSTZStatistické zpracování dat D. Bartlzk 2/1/05 1Z
OPF:PEMNPMKTStrategický marketing M. Stoklasazk 2/1/05 1P
OPF:PEMNPMNMStrategický management Š. Zapletalovázk 2/1/05 1P
OPF:INMNPISP -- - 2Z
OPF:PEMNPRPP -- - 2Z
46 kreditů

Povinné předměty programu MIp NMg. prez. - s volbou absolvovaného jazyka

Předměty Informační management, Teorie her a ekonomické rozhodování a Rozhodovací analýza pro manažery je možné absolvovat buď v české, nebo anglické verzi. Alespoň jeden z těchto předmětů musí být absolvován v anglické verzi.

Informační management

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:INMNAINMInformation Management P. Suchánekzk 1/2/06 1Z
OPF:INMNPINM -- - 1Z
6 kreditů

Rozhodovací analýza pro manažery

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:INMNARAEDecision Analysis for Managers D. Bartlzk 2/1/06 3P
OPF:INMNPRAERozhodovací analýza pro manažery D. Bartlzk 2/1/06 3P
12 kreditů

Teorie her a ekonomické rozhodování

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:INMNAHER -- - 3P
OPF:INMNPHERTeorie her a ekonomické rozhodování D. Bartlzk 2/1/06 3P
6 kreditů

Povinně volitelné předměty programu MIp NMg. prez.

Celkem musí student absolvovat alespoň 5 povinně volitelných předmětů, a tedy získat alespoň 25 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:INMNPCRSCRM systémy M. Janákovázk 2/1/05 3-
OPF:INMNPDODDolování dat J. Góreckizk 2/1/05 1-
OPF:INMNPESY -- - 2-
OPF:INMNPITE -- - 4-
OPF:EVSNPKDOKomunikační dovednosti D. Svobodovázk 2/1/05 1-
OPF:INMNPOMMObjektové metody modelování Z. Franěkzk 2/1/05 1-
OPF:PEMNPRLZ -- - 4-
20 kreditů