Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. DUDA, Danuta, Kamila TUREČKOVÁ a Ivona BURYOVÁ. Does the Education of Mothers Affect Their Experience of Motherhood and Parenthood? Selected Aspects in the Czech Republic. DANUBE. Havířov: Vysoká škola PRIGO, roč. 14, č. 3, s. 253-272. ISSN 1804-6746. doi:10.2478/danb-2023-0015. 2023.
  2. TUREČKOVÁ, Kamila, Danuta DUDA, Ivona BURYOVÁ a Radka KUBALOVÁ. MOTIVACE A POSTOJE ŽEN K MATEŘSTVÍ A RODIČOVSTVÍ. In VLADIMÍR BARÁK, VOJTĚCH KREBS (EDS.). SOCIÁLNÍ POLITIKA 2022. DOPADY INFLACE DO SOCIÁLNÍ OBLASTI/SOCIAL POLITICS 2022. THE SOCIAL IMPACT OF INFLATION. Praha: Národohospodářská fakulta VŠE v Praze a Nakladatelství Oeconomica. s. 90-101. ISBN 978-80-245-2476-4. 2023.
  3. TUREČKOVÁ, Kamila a Ivona BURYOVÁ. Přehled tradičních motivačních teorií. Working Paper in Interdisciplinary Economics and Business Research no. 73. Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná. 20 s. 2023.
  4. DUDA, Danuta, Kamila TUREČKOVÁ, Radka KUBALOVÁ a Ivona BURYOVÁ. Specifics of the social security systems in the Czech Republic and Slovakia with a focus on maternity and parenthood. Journal of Economics and Social Research. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, roč. 24, č. 1, s. 32-50. ISSN 1335-7069. doi:10.24040/eas.2023.24.1.32-50. 2023.

  2022

  1. DUDA, Danuta, Kamila TUREČKOVÁ, Ivona BURYOVÁ a Radka KUBALOVÁ. COMPARISON OF PATERNITY POSTNATAL CARE BENEFITS IN THE CZECH REPUBLIC AND POLAND. In Eva Kotlánová, Karin Gajdová. International Scientific Conference ECONOMIC AND SOCIETAL CHALLENGES OF THE EUROPEAN ECONOMY Conference Proceedings. Karviná: Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná. s. 34-44. ISBN 978-80-7510-527-1. 2022.
  2. TUREČKOVÁ, Kamila, Ivona BURYOVÁ a Danuta DUDA. Income Inequality Gap as a Indicator for Measuring the Effectiveness of Social Policy: A Case Study on the Czech Republic. Lex Localis - Journal of Local Self-Government. Maribor, Slovenia, roč. 20, č. 2, s. 347-367. ISSN 1581-5374. doi:10.4335/10.4335/20.2.347-367(2022). 2022.
  3. DUDA, Danuta, Kamila TUREČKOVÁ a Ivona BURYOVÁ. Komparace peněžité pomoci v mateřství v Polské a České republice. Acta academica karviniensia. Karviná: Slezská univerzita Obchodně podnikatelská fakulta, roč. 22, č. 1, s. 31-44. ISSN 1212-415X. doi:10.25142/aak.2022.003. 2022.
  4. DUDA, Danuta, Ivona BURYOVÁ a Kamila TUREČKOVÁ. KOMPARACE PENĚŽITÉ POMOCI V MATEŘSTVÍ V ZEMÍCH V4. In VLADIMÍR BARÁK, VOJTĚCH KREBS (EDS.). Sociální politika 2021. Praha: Národohospodářská fakulta VŠE v Praze a Nakladatelství Oeconomica Praha 2022. s. 123-146. ISBN 978-80-245-2450-4. 2022.
  5. DUDA, Danuta, Ivona BURYOVÁ a Radka KUBALOVÁ. KOMPARACE PŘÍSPĚVKŮ A DÁVEK V MATEŘSTVÍ A RODIČOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE A NA SLOVENSKU. In Zborník vedeckých prác z 23. medzinárodnej vedeckej konferencie Medzinárodné vzťahy 2022: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov/University of Economics in Bratislava, Faculty of International Relations, 2022. s. 205-214. ISBN 978-80-225-5034-5. 2022.
  6. DUDA, Danuta, Kamila TUREČKOVÁ, Ivona BURYOVÁ a Radka KUBALOVÁ. Maternity benefit: comparison of systems and financing in V4 countries. EASTERN JOURNAL OF EUROPEAN STUDIES. Iasi, Romania: Editura Universitatii Alexandru Ioan Cuza, roč. 13, Special Issue, s. 141-163. ISSN 2068-651X. doi:10.47743/ejes-2022-SI08. 2022.
  7. DUDA, Danuta, Kamila TUREČKOVÁ, Ivona BURYOVÁ a Radka KUBALOVÁ. OTCOVSKÁ POPORODNÍ PÉČE V EVROPSKÝCH ZEMÍCH S AKCENTEM NA JEJÍ STATUS V ČESKÉ A POLSKÉ REPUBLICE. Logos Polytechnikos. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, roč. 13, č. 3, s. 31-49. ISSN 2464-7551. 2022.

  2021

  1. BURYOVÁ, Ivona, Vojtěch MALÁTEK a Lucie MEIXNEROVÁ. Personalistika: Distanční studijní text. 2. vyd. Karviná: Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné. 171 s. 2021.
  2. DUDA, Danuta, Kamila TUREČKOVÁ, Ivona BURYOVÁ a Radka KUBALOVÁ. THE COMPARISON OF V4 SOCIAL SECURITY SCHEMES WITH THE FOCUS ON MATERNITY AND PARENTAL BENEFITS. In Eva Kotlánová. Proceedings of International Scientific Conference “Economic and Societal Challenges of the European Economy (COVID and Post-COVID Period)”. Karviná: Silesian University, School of Business Administration in Karvina. s. 50 - 62. ISBN 978-80-7510-488-5. 2021.

  2019

  1. BURYOVÁ, Ivona a Jaroslav ŠKRABAL. Postoj občanů na vnímání chudoby na území Moravskoslezského kraje. In International Scientific Conference ECONOMIC AND SOCIAL POLICY: Economic and Social Challenges for European Economy. Havířov: Vysoká škola PRIGO. s. 87-101. ISBN 978-80-87291-25-2. 2019.
  2. BURYOVÁ, Ivona. Sociální politika: Distanční studijní text. Karviná. 125 s. ISBN 978-80-7510-365-9. 2019.
  3. NENIČKA, Lubomír a Ivona BURYOVÁ. Teorie sociální politiky. Distanční studijní text. Karviná: OPF SU Karviná. 92 s. 2019.

  2018

  1. BURYOVÁ, Ivona. PERCEPTION AND ATTITUDES OF CITIZENS TOWARDS THE ISSUE OF POVERTY IN THE MICROREGION OF KARVINÁ. In ECONOMIC POLICY IN THE EUROPEAN UNION MEMBER COUNTRIES. Karviná: Karviná: Silesian University. s. 34-43, 9 s. ISBN 978-80-7510-289-8. 2018.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 20. 4. 2024 12:31