Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. LEBIEDZIK, Marian, Kamila TUREČKOVÁ, Ingrid MAJEROVÁ, Jan NEVIMA, Katarina HRADSKA, Tereza POPKOVA, Michaela SKORUPOVA a Roman HAJEK. An economic evaluation of the effectiveness of telemedicine in hematooncology. PLOS ONE. San Francisco, USA: Public Library Science, 2023, roč. 18, č. 11, s. 1-12. ISSN 1932-6203. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0291143.
  2. TUREČKOVÁ, Kamila a Jan NEVIMA. CATEGORIZATION OF PUBLIC SECTOR TOOLS TO SUPPORT BROWNFIELDS REGENERATION. Online. Budapest: Eurasia Business and Economics Society, 2023, s. 158-168. ISBN 978-605-71739-5-9.
  3. TUREČKOVÁ, Kamila, Jan NEVIMA, František VARADZIN, Jakub TROJAN, Anna VAŇOVÁ, Darina ROJÍKOVA a Stanislav MARTINÁT. Deployment of creative actors and varieties of their impact on the quaternary sector and regional growth: a case study of NUTS2 regions of the Czech Republic. EASTERN JOURNAL OF EUROPEAN STUDIES. Iasi, Romania: Editura Universitatii Alexandru Ioan Cuza, 2023, roč. 14, č. 1, s. 181-197. ISSN 2068-651X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.47743/ejes-2023-0109.
  4. VARADZIN, František, Jan NEVIMA a Kamila TUREČKOVÁ. LONG-TERM TRENDS IN CHINA'S FOREIGN TRADE. In Proceedings of the International Scientific Conference ECONOMIC POLICY. Ostrava: Vysoká škola PRIGO, 2023, s. 252-270. ISBN 978-80-87291-34-4.
  5. TUREČKOVÁ, Kamila a Jan NEVIMA. Smart public goods: A smart bench does not necessarily make a smart city in the Czech Republic. Research Papers in Economics and Finance. Poznań University of Economics and Business, 2023, roč. 7, č. 1, s. 7-20. ISSN 2543-6430. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.18559/ref.2023.1.189.
  6. NEVIMA, Jan, Kamila TUREČKOVÁ, Marian LEBIEDZIK, Ingrid MAJEROVÁ a KOLEKTIV. SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech. Praha: Professional Publishing, 2023, 151 s. ISBN 978-80-88260-62-2.
  7. TUREČKOVÁ, Kamila, Jan NEVIMA, Anna VAŇOVÁ a Katarína VITALIŠOVÁ. Society 4.0: general economic implications. Journal of European Economy. 2023, roč. 22, č. 2, s. 146-157. ISSN 2519-4070. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.35774/jee2023.02.146.

  2022

  1. TUREČKOVÁ, Kamila a Jan NEVIMA. Concept of Smart City: Smart Public Goods in Czech Republic. In Proceedings of the 6th International Conference on European Integration 2022. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2022, s. 766-775. ISBN 978-80-248-4605-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.31490/9788024846057.
  2. NEVIMA, Jan, František VARADZIN, Pavel TULEJA, Kamila TUREČKOVÁ, Anna Helena JANKOWIAK, Małgorzata DOMITER, Bogusława DRELICH-SKULSKA a Szymon MAZUREK. Dopady COVID-19 na česko-polský zahraniční obchod. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2022, 253 s. Professional Publishing. ISBN 978-80-88260-60-8.
  3. MAJEROVÁ, Ingrid, Pavel MICHNA, Marian LEBIEDZIK, Jan NEVIMA a Kamila TUREČKOVÁ. Implementation of a navigation system: Economic verification in a local hospital. PLOS ONE. 2022, roč. 2022, č. 17, s. 1-12. ISSN 1932-6203. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-10592-0_11.
  4. VARADZIN, František, Jan NEVIMA a Kamila TUREČKOVÁ. IS A NEW COMMUNITY OF THE DISINHERITED EMERGING? IRAN, RUSSIA, TURKEY IN A NEW PERSPECTIVE. Online. In Vysoká škola PRIGO. Proceedings of the International Scientific Conference ECONOMIC POLICY Post-Pandemic Challenges and Opportunities of the Czech and European Policy. Ostrava: Vysoká škola PRIGO, 2022, s. 364-379. ISBN 978-80-87291-32-0.
  5. TUREČKOVÁ, Kamila, Jan NEVIMA a František VARADZIN. SMART LAVIČKA MLADÝM LIDEM NIC NEŘÍKÁ: PŘÍPADOVÁ STUDIE NA ČESKÉ REPUBLICE. Online. In Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov. Zborník vedeckých prác z 23 . medzinárodnej vedeckej konferencie Medzinárodné vzťahy 2022: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov, 2022, s. 607-616. ISBN 978-80-225-5034-5.
  6. TUREČKOVÁ, Kamila, Jan NEVIMA a František VARADZIN. SMART public goods: the effectiveness of public benches on the example of the Czech Republic. Online. In Eurasia Business and Economics Society. Eurasian Studies in Business and Economics Conference. 38th. Warsaw: Eurasia Business and Economics Society, 2022, s. 841-848. ISBN 978-605-80042-8-3.
  7. TUREČKOVÁ, Kamila, Stanislav MARTINÁT, Jan NEVIMA a František VARADZIN. The Impact of Brownfields on Residential Property Values in Post-Industrial Communities: A Study from the Eastern Part of the Czech Republic. LAND. MDPI, 2022, roč. 11, č. 804, s. 1-21. ISSN 2073-445X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/land11060804.

  2021

  1. ŠKRABAL, Jaroslav, Kamila TUREČKOVÁ a Jan NEVIMA. Analysis of Brownfield Sites in the Villages and Towns in the Czech Republic. Transylvanian Review of Administrative Sciences. 2021, roč. 2021, No. 64 E/October, s. 151-169. ISSN 1842-2845. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.24193/tras.64E.8.
  2. ŠKRABAL, Jaroslav, Petra CHMIELOVÁ, Kamila TUREČKOVÁ a Jan NEVIMA. Applicability of Tools for Brownfield Regeneration in the Czech Republic: A Regional Perspective. Geographia Technica. 2021, roč. 16, č. 2, s. 132-148. ISSN 2065-4421. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.21163/GT_2021.162.11.
  3. TUREČKOVÁ, Kamila, Jan NEVIMA, Danuta DUDA a Pavel TULEJA. Latent structures of brownfield regeneration: A case study of regions of the Czech Republic. Journal of Cleaner Production. OXFORD, ENGLAND: ELSEVIER SCI LTD, 2021, roč. 311, č. 127478, s. 00 - 12, 12 s. ISSN 0959-6526. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.127478.
  4. BORSEKOVÁ, Kamila, Anna VAŇOVÁ, Janka ŠÚROVÁ, Pavol KRÁĽ, Kamila TUREČKOVÁ, Jan NEVIMA a Stanislav MARTINÁT. The Nexus between Creative Actors and Regional Development. LAND. MDPI, 2021, roč. 10(3), č. 276, s. 0-18, 18 s. ISSN 2073-445X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/land10030276.

  2020

  1. TUREČKOVÁ, Kamila a Jan NEVIMA. SMART CITY: SMART NAVIGATION IN HOSPITALS. Online. In Proceedings of 4th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EMAN 2020. Belgrade: Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade, Serbia, 2020, s. 209-216. ISBN 978-86-80194-30-1. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.31410/EMAN.2020.209.
  2. TUREČKOVÁ, Kamila a Jan NEVIMA. The Cost Benefit Analysis for the Concept of a Smart City: How to Measure the Efficiency of Smart Solutions? Sustainability (Switzerland). 2020, roč. 12, č. 7, s. 1-21. ISSN 2071-1050. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/su12072663.
  3. NEVIMA, Jan. Veřejná ekonomie: Distanční studijní text. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2020, 132 s.

  2019

  1. TUREČKOVÁ, Kamila, Jan NEVIMA, Jaroslav ŠKRABAL a Pavel TULEJA. Categorization of Impact of the Selected Variables for Potential Brownfield Regeneration in the Czech Republic by Means of Correspondence Analysis. Geographia Technica. 2019, roč. 14, č. 2, s. 120-130. ISSN 2065-4421. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.21163/GT_2019.142.11.
  2. MAJEROVÁ, Ingrid a Jan NEVIMA. Development of Socioeconomic Diversity in Regions of Visegrad Group Plus Countries. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2019, roč. 67, č. 4, s. 947-956. ISSN 1211-8516. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.11118/actaun201967040947.
  3. TUREČKOVÁ, Kamila a Jan NEVIMA. Smart Approach in Regional Development. Online. In University of Washington Rome Center. Proceedings of MIRDEC-12th, International Academic Conference Multidisciplinary and Interdisciplinary Studies on Social Sciences. 12th. Rome: University of Washington Rome Center, 2019, s. 77-84. ISBN 978-605-81247-7-6.
  4. TUREČKOVÁ, Kamila a Jan NEVIMA. SMART CITY concept in the Czech Republic. Online. In Eurasia Business and Economics Society. PROCEEDINGS OF 29th EBES CONFERENCE. 29th. Lisabon: Eurasia Business and Economics Society, 2019, s. 1039-1048. ISBN 978-605-67622-9-1.

  2018

  1. TUREČKOVÁ, Kamila, František VARADZIN a Jan NEVIMA. PUBLIC ADMINISTRATION AND PROBLEMATICS OF BROWNFIELD IN THE CZECH REPUBLIC. Online. In Public Administration 2018: Proceedings of the 12th International Scientific Conference. Pardubice: Univerzity of Pardubice, 2018, s. 205-215, 10 s. ISBN 978-80-7560-161-2.
  2. TUREČKOVÁ, Kamila a Jan NEVIMA. SMART APPROACH IN REGIONAL DEVELOPMENT. In Proceedings of 16th International Scientific Conference Economic Policy in the European Union Member Countries. Karviná: SU OPF Karviná, 2018, s. 386-394. ISBN 978-80-7510-289-8.
  3. TUREČKOVÁ, Kamila a Jan NEVIMA. Systemic and SMART approach as an instrument for dealing with brownfields. In Conference Proceedings of the 2nd International Conference on Sustainability, Human Geography and Environment 2018. Sopot: Polo Centre of Sustainability University of Gdansk, 2018, s. 62-67, 5 s. ISBN 978-83-952699-0-5.
  4. NEVIMA, Jan, Kamila TUREČKOVÁ a František VARADZIN. THE ROLE OF PUBLIC ADMINISTRATION BODIES IN RELATION TO THE UNSUCCESSFUL DRAWING FUNDS FROM THE EUROPEAN UNION IN THE SPHERE OF EDUCATION. In Proceedings of 16th International Scientific Conference Economic Policy in the European Union Member Countries. Karviná: SU OPF Karviná, 2018, s. 251-258. ISBN 978-80-7510-289-8.

  2017

  1. TUREČKOVÁ, Kamila, Jaroslav ŠKRABAL, Jan NEVIMA a Stanislav MARTINÁT. BROWNFIELDS IN CONTEXT OF PROPERTY, HOUSE AND REAL ESTATE PRICE. In Conference proceedings of international scientific conference Economic Policy in Global Environment. Havířov: Vysoká škola sociálně správní, 2017, s. 301-308. ISBN 978-80-87291-20-7.
  2. ŠKRABAL, Jaroslav, Kamila TUREČKOVÁ, Stanislav MARTINÁT, Jan NEVIMA a Petra CHMIELOVÁ. Brownfields in context of property, house and real estate price in Dětmarovice (Czech Republic). In Vision 2020: Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth. Madrid: IBIMA, 2017, s. 2720-2728. ISBN 978-0-9860419-9-0.
  3. TUREČKOVÁ, Kamila a Jan NEVIMA. Cluster analysis in context of ICT sector in NUTS 3 regions of Czech Republic. Online. In Proceedings of the 13th International Conference Liberec Economic Forum 2017. Liberec: Technical University of Liberec, 2017, s. 153-161. ISBN 978-80-7494-349-2.
  4. MAJEROVÁ, Ingrid, Jan NEVIMA, Šárka PINDOROVÁ, Zuzana NENIČKOVÁ, Eva KOTLÁNOVÁ, Karin GAJDOVÁ, Kamila TUREČKOVÁ, Tomáš VERNER a Danuta DUDA. Competitiveness of Visegrad Group Plus Countries. Praha: Professional Publishing, 2017, 164 s. ISBN 978-80-88260-01-1.
  5. TUREČKOVÁ, Kamila a Jan NEVIMA. EVROPSKÉ FONDY - MANAGEMENT RIZIK V OBLASTI VEŘEJNÉHO ŠKOLSTVÍ. Scientific Papers of the University of Pardubice Series D. 2017, roč. 24, č. 41, s. 206-216. ISSN 1211-555X.
  6. TUREČKOVÁ, Kamila, Stanislav MARTINÁT, Jaroslav ŠKRABAL, Petra CHMIELOVÁ a Jan NEVIMA. HOW LOCAL POPULATION PERCEIVE IMPACT OF BROWNFIELDS ON THE RESIDENTIAL PROPERTY VALUES: SOME REMARKS FROM POST-INDUSTRIAL AREAS IN THE CZECH REPUBLIC. Geographia Technica. 2017, roč. 12, č. 2, s. 150-164. ISSN 2065-4421.
  7. TUREČKOVÁ, Kamila, Stanislav MARTINÁT, Jan NEVIMA, Jaroslav ŠKRABAL a Petra CHMIELOVÁ. Impact of brownfields on the real estate prices: A case study from three locations in the Moravian Silesian Region (Czech Republic). In Vision 2020: Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth. Madrid: IBIMA, 2017, s. 2560-2568. ISBN 978-0-9860419-9-0.
  8. CHMIELOVÁ, Petra, Kamila TUREČKOVÁ, Stanislav MARTINÁT, Jan NEVIMA a Jaroslav ŠKRABAL. Perception of Influence of the Brownfields on the Value Property: Case Study of Town Orlova, Czech Republic. In Vision 2020: Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth. Madrid: IBIMA, 2017, s. 2569-2578. ISBN 978-0-9860419-9-0.
  9. MAJEROVÁ, Ingrid a Jan NEVIMA. The measurement of human development using the Ward method of cluster analysis. Journal of International Studies. 2017, roč. 10, č. 2, s. 239-257. ISSN 2071-8330.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 30. 5. 2024 09:13