OPF MIp Manažerská informatika
Název anglicky: Managerial Informatics
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: OPF N_MI Manažerská informatika

Úvodní informace / Pokyny

Předměty Informační management, Teorie her a ekonomické rozhodování a Rozhodovací analýza pro manažery je možné absolvovat buď v české, nebo anglické verzi. Alespoň jeden z těchto předmětů musí být absolvován v anglické verzi.
Za volitelné předměty nutno splnit min. 0 kreditů.

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
OPF:EVSNPKDOKomunikační dovednosti D. Svobodovázk 2/1/05 - PV
OPF:EVSNPMKBMikroekonomie P. Tulejazk 2/1/06 Z P
OPF:INMNAINMInformation Management P. Suchánekzk 1/2/06 Z P
OPF:INMNPDODDolování dat J. Góreckizk 2/1/05 - PV
OPF:INMNPINM -- - Z P
OPF:INMNPMASModelování a simulace R. Šperkazk 1/2/05 P P
OPF:INMNPOMMObjektové metody modelování Z. Franěkzk 2/1/05 - PV
OPF:INMNPSTZStatistické zpracování dat D. Bartlzk 2/1/05 Z P
OPF:PEMNPMKTStrategický marketing M. Stoklasazk 2/1/05 P P
OPF:PEMNPMNMStrategický management Š. Zapletalovázk 2/1/05 P P
47 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
OPF:EVSNPMABMI -- - Z P
OPF:INMNPESY -- - - PV
OPF:INMNPISP -- - Z P
OPF:INMNPMAT -- - Z P
OPF:PEMNPRPP -- - Z P
0 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
OPF:INMNAHER -- - P P
OPF:INMNARAEDecision Analysis for Managers D. Bartlzk 2/1/06 P P
OPF:INMNPBINBusiness Intelligence P. Suchánekzk 2/1/05 P P
OPF:INMNPCRSCRM systémy M. Janákovázk 2/1/05 - PV
OPF:INMNPEMMEkonomicko-matematické metody D. Bartlzk 2/1/05 Z P
OPF:INMNPHERTeorie her a ekonomické rozhodování D. Bartlzk 2/1/06 P P
OPF:INMNPRAERozhodovací analýza pro manažery D. Bartlzk 2/1/06 P P
OPF:OPFNPSDPSeminář k diplomové práci I. Palečkováz 0/2/05 - P
OPF:PEMNPMEKManažerská ekonomika R. Šperkazk 2/2/05 P P
43 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
OPF:INMNPITE -- - - PV
OPF:OPFNPDIP -- - - P
OPF:PEMNPRLZ -- - - PV
0 kreditů