FPF HKDvRPbp History and cultural heritage in regional practice
Name in Czech: Historie a kulturní dědictví v regionální praxi
bachelor's full-time single-subject
Included in the programme: FPF HKDvRP History and cultural heritage in regional practice

Recommended progress through the study plan

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FPF:HKDRPBP001Úvod do studia dějin P. Kozákzk 2/2/05 1Z
FPF:HKDRPBP002Úvod do studia kulturního dědictví I. Korbelářovázk 2/1/05 1Z
FPF:HKDRPBP003Regiony a regionální kulturně historická zařízení M. Hochelzk 1/1/03 1P
FPF:HKDRPBP004Angličtina I G. Entlováz 0/2/02 1-
FPF:HKDRPBP005German I G. Rykalováz 0/2/02 1-
FPF:HKDRPBP006Basics of auxiliary historical sciences I. Matejko-Peterkazk 2/0/05 2Z
FPF:HKDRPBP007Cultural Heritage I M. Hochelzk 2/1/05 2Z
FPF:HKDRPBP008Průvodcovské činnosti P. Plesníkz 1/2/04 2P
FPF:HKDRPBP009English 2 G. Entlováz 0/2/02 2-
FPF:HKDRPBP010Němčina II G. Rykalováz 0/2/02 2-
FPF:HKDRPBP011Professional practice I M. Hochelz 4 týdny / 160 hodin.8 2P
FPF:HKDRPBP012Medieval History I H. Komárkovázk 2/1/05 3Z
FPF:HKDRPBP013History of the early modern period I. Zmetákzk 2/1/05 3Z
FPF:HKDRPBP014Cultural heritage II. I. Zmetákzk 2/1/05 3Z
FPF:HKDRPBP015Animation and presentation of cultural heritage M. Hochelz 0/3/03 3P
FPF:HKDRPBP016Příprava volnočasového produktu P. Plesníkzk 1/2/03 3Z
FPF:HKDRPBP017Angličtina III G. Entlováz 0/2/02 3-
FPF:HKDRPBP018Dějiny středověku II D. Radekzk 2/1/05 4Z
FPF:HKDRPBP019Dějiny raného novověku II I. Korbelářovázk 2/1/05 4Z
FPF:HKDRPBP020Kulturní dědictví III P. Kozákzk 1/1/03 4Z
FPF:HKDRPBP021Realizace volnočasového produktu P. Plesníkz 0/1/04 4P
FPF:HKDRPBP022Angličtina IV G. Entlováz 0/2/02 4-
FPF:HKDRPBP023Seminář pro bakalářskou práci I I. Korbelářováz 0/2/04 4-
FPF:HKDRPBP024Professional practice II M. Hochelz 4 týdny / 160 hodin.8 4P
FPF:HKDRPBP025Modern History I M. Hochelzk 2/1/05 5Z
FPF:HKDRPBP026Recent history I Z. Jirásekzk 2/1/05 5Z
FPF:HKDRPBP027Mediální obraz kulturního dědictví J. Siostrzonekz 0/2/03 5P
FPF:HKDRPBP028Seminář pro bakalářskou práci II I. Korbelářováz 0/2/04 5-
FPF:HKDRPBP029Modern history II M. Pelczk 2/1/05 6Z
FPF:HKDRPBP030Contemporary History II J. Knapíkzk 2/1/05 6Z
FPF:HKDRPBP031Moderní metody zpřístupnění kulturního dědictví P. Plesníkz 1/1/03 6P
FPF:HKDRPBP032Seminář pro bakalářskou práci III I. Korbelářováz 0/2/04 6-
FPF:HKDRPBP033Professional practice III M. Hochelz 4 týdny / 160 hodin.8 6P
139 credits

Povinně volitelné předměty A

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FPF:HKDRPBP034Museums, Galleries and Country Houses M. Hochelz 0/2/03 2P
FPF:HKDRPBP035Destinace kulturního turismu P. Plesníkzk 1/1/03 1P
FPF:HKDRPBP036Kulinární kultura a gastronomie I. Korbelářováz 1/1/03 2P
FPF:HKDRPBP037Cultural destinations of Europe I R. Dluhošováz 0/2/03 3P
FPF:HKDRPBP038Specifické formy kulturního turismu P. Plesníkz 1/1/03 5P
FPF:HKDRPBP039Experimentální praktikum z kulturních dějin M. Tymonováz 0/2/03 4P
FPF:HKDRPBP040Cultural destinations of Europe II R. Dluhošováz 0/2/03 4P
FPF:HKDRPBP041Terénní praktikum se zaměřením na kulturní dědictví příhraničních regionů M. Tymonováz 0/2/03 6P
24 credits

Povinně volitelné předměty B

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FPF:HKDRPBP042Fundamentals of Latin grammar K. Vymětalováz 0/2/03 1-
FPF:HKDRPBP043Ochrana přírodního dědictví M. Zapletalz 0/2/03 2-
FPF:HKDRPBP044Němčina III G. Rykalováz 0/2/02 3-
FPF:HKDRPBP045Němčina IV G. Rykalováz 0/2/02 4-
FPF:HKDRPBP046Komunikační dovednosti J. Siostrzonekz 0/2/02 5-
FPF:HKDRPBP047Cestovní kanceláře a agentury P. Plesníkz 1/2/04 6-
16 credits