OPF MSSp Management v sociálních službách
Název anglicky: Management v sociálních službách
bakalářský prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: OPF B_MSS Management v sociálních službách

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška je ústní a skládá se z:
- ekonomicko-manažerské části - otázky z Ekonomie, Vnějšího ekonomického prostředí, Ekonomiky podniku a Financí v podnikání,
- části Management v sociálních službách - otázky z Managementu, Sociální politiky, Managementu v sociálních službách, Řízení nestátních neziskových organizací a Sociálního podnikání.
- obhajoby bakalářské práce.

Tematické okruhy ke SZZ:
https://www.slu.cz/file/cul/88eb9b2f-92fe-42c6-8503-da0324cd2bd6

Požadavky na obhajobu bakalářské práce (BP)
Student je povinen si na konci 2. ročníku zvolit téma bakalářské práce. Na začátku 3. ročníku je mu po dohodě s vedoucím BP stanoveno zadání BP. Bakalářskou práci vypracuje student na téma, které koresponduje se zaměřením zvoleného programu a profilem absolventa. Rozsah BP je stanoven na 35–45 stran (nezapočítávají se přílohy).
U státních závěrečných zkoušek student prezentuje zejména cíl BP, zvolené metody zkoumání a zjištěné praktické výsledky. V rámci obhajoby práce je vedena všeobecná rozprava, v jejímž rámci student reaguje na posudky vedoucího a oponenta a na dotazy členů zkušební komise.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Příklady návrhů témat BP:
- Finanční řízení a plánování vybrané NNO.
- Tvorba strategického plánu NNO.
- Koučování finančních kompetencí manažerů jako poskytovatelů sociálních služeb
- Mentorování finančních kompetencí klientů jako uživatelů sociálních služeb
- Ekonomické rozbory příspěvkové organizace
- Příspěvkové organizace statutárních měst
- Specifika financování příspěvkové organizace
- Příležitosti a hrozby příspěvkové organizace
- Manažerské kompetence v organizaci sociálních služeb
- Využití moderních metod řízení v organizaci sociálních služeb
- Návrh podnikatelského plánu pro vznik sociálního podniku
- Návrh směřování strategie vybraného sociálního podniku
- Sociální inovace ve vybraném podniku
- Fungování sociálních služeb poskytované migrantům na příkladu vybrané lokality
- Sociální péče ve vztahu k vybrané etnické skupině na lokální úrovni
- Hodnocení společenské odpovědnosti organizace
- Návrh implementace konceptu společenské odpovědnosti v organizaci
- Charakter sociální péče o seniory v České republice a vybrané zemi Evropské unie
- Organizace a řízení pobytových sociálních služeb v České republice

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty programu MSS Bc. prez.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:CVABPKKOKrizová komunikace H. Bobákováz 0/2/04 3P
OPF:EVSBPEKOEkonomie I. Majerovázk 2/2/05 1Z
OPF:EVSBPPPSSociální práce a sociální péče I. Buryovázk 1/2/05 4P
OPF:EVSBPPSSPoradenství v sociálních službách I. Buryovázk 1/2/05 4P
OPF:EVSBPSOPSociální politika I. Buryovázk 2/1/05 3Z
OPF:EVSBPSRPSprávní právo P. Pospíšilzk 2/0/05 4P
OPF:EVSBPVEPVnější ekonomické prostředí M. Tvrdoňzk 2/2/05 2Z
OPF:FIUBPDVPDaně v podnikání J. Janouškovázk 1/2/05 4-
OPF:FIUBPFVPFinance v podnikání I. Palečkovázk 1/2/05 2Z
OPF:FIUBPUNOÚčetnictví nevýdělečných organizací M. Strzeleckázk 2/1/05 5P
OPF:INMBPINFInformatika P. Suchánekzk 1/2/04 1-
OPF:INMBPKMEKvantitativní metody v ekonomické praxi R. Krkoškovázk 2/1/06 1-
OPF:OPFBPBPPBakalářská práce J. Garanti Studijních Oborů Su Opfz 10 6-
OPF:OPFBPBPSSeminář k bakalářské práci I. Palečkováz 0/2/05 5-
OPF:OPFBPPRXOdborná praxe -z 0/480/018 6-
OPF:PEMBPEPOEkonomika podniku J. Duháček Šebestovázk 1/2/05 1Z
OPF:PEMBPIPCInformační podpora činnosti firmy M. Halaškazk 1/2/05 4P
OPF:PEMBPMKTMarketing M. Klepekzk 2/1/05 3-
OPF:PEMBPMNMManagement Š. Zapletalovázk 2/1/05 2Z
OPF:PEMBPMSOManagement v sociálních službách P. Krejčízk 2/2/06 5Z
OPF:PEMBPPEPPrávo v ekonomické praxi T. Gongolzk 2/1/05 1-
OPF:PEMBPRNOŘízení nestátních neziskových organizací Ž. Rylkovázk 1/2/05 2Z
OPF:PEMBPRPOŘízení provozu příspěvkových organizací J. Duháček Šebestovázk 2/1/05 3P
OPF:PEMBPSOPSociální podnikání P. Krejčízk 1/2/05 3Z
138 kreditů

Cizojazyčná příprava Bc. prez.

Studenti si ve 2. semestru zvolí studium anglického nebo německého jazyka.

Cizojazyčná příprava Bc. prez. - angličtina

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:CVABPEN1Cizojazyčná příprava AJ 1 M. Chylkováz 0/2/02 2-
OPF:CVABPEN2Cizojazyčná příprava AJ 2 M. Chylkováz 0/2/02 3-
OPF:CVABPEN3Cizojazyčná příprava AJ 3 M. Chylkováz 0/2/02 4-
OPF:CVABPEN4Cizojazyčná příprava AJ 4 M. Chylkováz 0/2/02 5-
8 kreditů

Cizojazyčná příprava Bc. prez. - němčina

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:CVABPDE1Cizojazyčná příprava NJ 1 H. Bobákováz 0/2/02 2-
OPF:CVABPDE2Cizojazyčná příprava NJ 2 H. Bobákováz 0/2/02 3-
OPF:CVABPDE3Cizojazyčná příprava NJ 3 H. Bobákováz 0/2/02 4-
OPF:CVABPDE4Cizojazyčná příprava NJ 4 H. Bobákováz 0/2/02 5-
8 kreditů

Povinně volitelné předměty programu MSS Bc. prez.

Podmínka pro splnění povinně volitelných předmětů je získání 20 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:EVSBAMENMinority Entrepreneurship L. Neničkazk 2/1/05 6-
OPF:EVSBPMAPMultikulturní aspekty sociální péče L. Neničkazk 2/1/05 5-
OPF:EVSBPMDMManažerské dovednosti v mezigeneračním týmu J. Duháček Šebestováz 0/2/04 4-
OPF:EVSBPPSOPsychologie osobnosti I. Buryovázk 1/2/05 5-
OPF:PEMBPPROProjektový management P. Adámekzk 2/2/06 5-
OPF:PEMBPSLUMarketing služeb K. Matušínskázk 2/1/05 6-
OPF:PEMBPSOFSpolečenská odpovědnost firem, neziskového sektoru a veřejné správy P. Adámekzk 2/1/05 4-
35 kreditů