OPF MSSp Management v sociálních službách
Název anglicky: Management v sociálních službách
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: OPF B_MSS Management v sociálních službách

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška je ústní a skládá se z:
- ekonomicko-manažerské části – otázky z Ekonomie, Vnějšího ekonomického prostředí, Ekonomiky podniku a Financí v podnikání,
- části Management v sociálních službách – otázky z Managementu, Sociální politiky, Managementu v sociálních službách, Řízení nestátních neziskových organizací a Sociálního podnikání.
- obhajoby bakalářské práce.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Příklady návrhů témat BP:
- Finanční řízení a plánování vybrané NNO.
- Tvorba strategického plánu NNO.
- Koučování finančních kompetencí manažerů jako poskytovatelů sociálních služeb
- Mentorování finančních kompetencí klientů jako uživatelů sociálních služeb
- Ekonomické rozbory příspěvkové organizace
- Příspěvkové organizace statutárních měst
- Specifika financování příspěvkové organizace
- Příležitosti a hrozby příspěvkové organizace
- Manažerské kompetence v organizaci sociálních služeb
- Využití moderních metod řízení v organizaci sociálních služeb
- Návrh podnikatelského plánu pro vznik sociálního podniku
- Návrh směřování strategie vybraného sociálního podniku
- Sociální inovace ve vybraném podniku
- Fungování sociálních služeb poskytované migrantům na příkladu vybrané lokality
- Sociální péče ve vztahu k vybrané etnické skupině na lokální úrovni
- Hodnocení společenské odpovědnosti organizace
- Návrh implementace konceptu společenské odpovědnosti v organizaci
- Charakter sociální péče o seniory v České republice a vybrané zemi Evropské unie
- Organizace a řízení pobytových sociálních služeb v České republice

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty programu MSS Bc. prez.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:CVABPKKOKrizová komunikace H. Bobákováz 0/2/04 3P
OPF:EVSBPEKOEkonomie I. Majerovázk 2/2/05 1Z
OPF:EVSBPPPS -- 0/0- 4P
OPF:EVSBPPSS -- 0/0- 4P
OPF:EVSBPSOPSociální politika I. Buryovázk 2/1/05 3Z
OPF:EVSBPSRPSprávní právo P. Pospíšilzk 2/0/05 4P
OPF:EVSBPVEPVnější ekonomické prostředí M. Tvrdoňzk 2/2/05 2Z
OPF:FIUBPDVPDaně v podnikání J. Janouškovázk 1/2/05 4-
OPF:FIUBPFVPFinance v podnikání I. Palečkovázk 1/2/05 2Z
OPF:FIUBPUNOÚčetnictví nevýdělečných organizací M. Strzeleckázk 2/1/05 5P
OPF:INMBPINFInformatika P. Suchánekzk 1/2/04 1-
OPF:INMBPKMEKvantitativní metody v ekonomické praxi R. Krkoškovázk 2/1/06 1-
OPF:OPFBPBPPBakalářská práce J. Garanti Studijních Oborů Su Opfz 0/0/010 6-
OPF:OPFBPBPSSeminář k bakalářské práci I. Palečkováz 0/2/05 5-
OPF:OPFBPPRXOdborná praxe -z 0/480/0 Cvičení 480 HOD/SEM.18 6-
OPF:PEMBPEPOEkonomika podniku J. Duháček Šebestovázk 1/2/05 1Z
OPF:PEMBPIPCInformační podpora činnosti firmy R. Šperkazk 1/2/05 4P
OPF:PEMBPMKTMarketing H. Starzycznázk 2/1/05 3-
OPF:PEMBPMNMManagement Š. Zapletalovázk 2/1/05 2Z
OPF:PEMBPMSOManagement v sociálních službách J. Duháček Šebestovázk 2/2/06 5Z
OPF:PEMBPPEPPrávo v ekonomické praxi T. Gongolzk 2/1/05 1-
OPF:PEMBPRNOŘízení nestátních neziskových organizací Ž. Rylkovázk 1/2/05 2Z
OPF:PEMBPRPOŘízení provozu příspěvkových organizací J. Duháček Šebestovázk 2/1/05 3P
OPF:PEMBPSOPSociální podnikání J. Duháček Šebestovázk 1/2/05 3Z
128 kreditů

Cizojazyčná příprava Bc. prez.

Cizojazyčná příprava Bc. prez. - angličtina

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:CVABPEN1Cizojazyčná příprava AJ 1 M. Chylkováz 0/2/02 2-
OPF:CVABPEN2Cizojazyčná příprava AJ 2 M. Chylkováz 0/2/02 3-
OPF:CVABPEN3Cizojazyčná příprava AJ 3 M. Chylkováz 0/2/02 4-
OPF:CVABPEN4Cizojazyčná příprava AJ 4 M. Chylkováz 0/2/02 5-
8 kreditů

Cizojazyčná příprava Bc. prez. - němčina

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:CVABPDE1Cizojazyčná příprava NJ 1 H. Bobákováz 0/2/02 2-
OPF:CVABPDE2Cizojazyčná příprava NJ 2 H. Bobákováz 0/2/02 3-
OPF:CVABPDE3Cizojazyčná příprava NJ 3 H. Bobákováz 0/2/02 4-
OPF:CVABPDE4Cizojazyčná příprava NJ 4 H. Bobákováz 0/2/02 5-
8 kreditů

Povinně volitelné předměty programu MSS Bc. prez.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:EVSBAMENMinority Entrepreneurship L. Neničkazk 2/1/05 6-
OPF:EVSBPMAPMultikulturní aspekty sociální péče L. Neničkazk 2/1/05 5-
OPF:EVSBPMDM -- 0/0- 4-
OPF:EVSBPPSO -- 0/0- 5-
OPF:PEMBPMKS -- 0/0- 6-
OPF:PEMBPPROProjektový management P. Adámekzk 2/2/06 5-
OPF:PEMBPSOF -- 0/0- 4-
16 kreditů