Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. MATUŠÍNSKÁ, Kateřina. Marketingová komunikace: Distanční studijní text. 4. rozšíř. a aktual. vyd. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2023. 295 s. ISBN 978-80-7510-574-5.
  2. ŠPERKA, Roman, Petr SUCHÁNEK, Jarmila DUHÁČEK ŠEBESTOVÁ, Radim DOLÁK, Tomáš BARČÁK, Radka BAUEROVÁ, Šárka ČEMERKOVÁ, Michal HALAŠKA, Radmila KRKOŠKOVÁ, Kateřina MATUŠÍNSKÁ, Jiří MAZUREK, Žaneta RYLKOVÁ a Šárka ZAPLETALOVÁ. 4th International Conference on Decision Making for Small and Medium-Sized Enterprises. Conference Proceedings. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2023. 264 s. ISBN 978-80-7510-554-7.

  2022

  1. STOKLASA, Michal a Kateřina MATUŠÍNSKÁ. Consumer Perception of Regional Brands in Czechia in 2021. Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D. 2022, roč. 30, č. 1, s. 1-12. ISSN 1804-8048. doi:10.46585/sp30011359.
  2. MATUŠÍNSKÁ, Kateřina a Michal STOKLASA. The appeals and level of involvement influencing purchasing decision. Management & Marketing. Challenges for the Knowledge Society. De Gruyter Poland, 2022, roč. 17, č. 3, s. 234-254. ISSN 1842-0206. doi:10.2478/mmcks-2022-0013.

  2021

  1. MATUŠÍNSKÁ, Kateřina a Michal STOKLASA. Advertising Strategy according to the Concept of the FCB Model in the Conditions of the Various Generations. E & M EKONOMIE A MANAGEMENT. LIBEREC 1: TECHNICAL UNIV LIBEREC, 2021, roč. 24, č. 4, s. 189-205. ISSN 1212-3609. doi:10.15240/tul/001/2021-4-012.
  2. DUHÁČEK ŠEBESTOVÁ, Jarmila, Roman ŠPERKA, Petr SUCHÁNEK, Šárka ČEMERKOVÁ, Žaneta RYLKOVÁ, Kateřina MATUŠÍNSKÁ, Radka BAUEROVÁ, Jiří MAZUREK a Radim DOLÁK. International conference on Decision making for Small and Medium-Sized Enterprises. In Proceedings. Karviná: Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karvina, 2021. ISBN 978-80-7510-456-4.
  3. MATUŠÍNSKÁ, Kateřina. Marketing finančních služeb: Distanční studijní text. 2. vyd. Karviná: Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2021. 266 s. ISBN 978-80-7510-447-2.
  4. MATUŠÍNSKÁ, Kateřina a Šárka ZAPLETALOVÁ. Rational and Emotional Aspects of Consumer Behaviour. Forum Scientiae Oeconomia. Dąbrowa Górnicza: Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB, 2021, roč. 9, č. 2, s. 95-110. ISSN 2300-5947. doi:10.23762/FSO_VOL9_NO2_5.
  5. DUHÁČEK ŠEBESTOVÁ, Jarmila, Roman ŠPERKA, Petr SUCHÁNEK, Šárka ČEMERKOVÁ, Žaneta RYLKOVÁ, Kateřina MATUŠÍNSKÁ, Radka BAUEROVÁ, Jiří MAZUREK a Radim DOLÁK. 3rd International Conference on Decision Making for Small and Medium-Sized Enterprises. Conference Proceedings. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2021. 710 s. ISBN 978-80-7510-457-1.

  2020

  1. BRACINÍKOVÁ, Veronika a Kateřina MATUŠÍNSKÁ. Brand Meaning for Consumers from Dissimilar Generations. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2020, roč. 28, č. 1, s. 29-42. ISSN 1211-555X.
  2. BRACINÍKOVÁ, Veronika a Kateřina MATUŠÍNSKÁ. Clustering of Millennials by Brand Perceptions in Relation to Demographic Factors. Central European Business Review. 2020, roč. 9, č. 5, s. 63-80. ISSN 1805-4854. doi:10.18267/j.cebr.253.

  2019

  1. MATUŠÍNSKÁ, Kateřina, Martin KLEPEK, Halina STARZYCZNÁ, Michal STOKLASA, Radka BAUEROVÁ, Veronika BRACINÍKOVÁ, Adéla LANGEROVÁ a Radka KUBALOVÁ. Akceptace technologie z pohledu marketingových nástrojů. 1. vydání. Praha: Professional Publishing s.r.o., 2019. 152 s. ISBN 978-80-88260-36-3.
  2. ŠPERKA, Roman, Petr SUCHÁNEK, Jarmila ŠEBESTOVÁ, Žaneta RYLKOVÁ, Kateřina MATUŠÍNSKÁ, Jiří MAZUREK, Šárka ČEMERKOVÁ a Radim DOLÁK. International conference on Decision making for Small and Medium-Sized Enterprises. In Proceedings. Karvina: Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karvina, 2019. ISBN 978-80-7510-339-0.
  3. MATUŠÍNSKÁ, Kateřina a Veronika BRACINÍKOVÁ. Komunikační a prezentační dovednosti: Distanční studijní text. 1. vyd. Karviná: SU Opava, OPF Karviná, 2019. 195 s. ISBN 978-80-7510-371-0.
  4. MATUŠÍNSKÁ, Kateřina, Martin KLEPEK a Michal STOKLASA. Marketing in Theory and Practice. Karviná: SU Opava, OPF Karviná, 2019. 183 s. ISBN 978-80-7510-341-3.
  5. MATUŠÍNSKÁ, Kateřina a Michal STOKLASA. Marketingová komunikace: Distanční studijní text. 3. vyd. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2019. 247 s.
  6. BRACINÍKOVÁ, Veronika a Kateřina MATUŠÍNSKÁ. Segmenting of Czech Millenials by chosen factors in relation to mobile phone usage behaviour. In Prof. Ing. Alená Kusá, PhD., Prof. Ing. Anna Zaušková, PhD., Mgr. Zuzana Bučková, PhD. Conference Proceedings from International Scientific Conference Marketing Identity 2019 – Offline is the new online. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2019. s. 439-454. ISBN 978-80-572-0038-3.
  7. BRACINÍKOVÁ, Veronika a Kateřina MATUŠÍNSKÁ. The Ratio of Sense and Sensibility in Decision Buying Process of Millennials in Czech Republic. In Šperka, R., P. Suchánek, J. Šebestová, Ž. Rylková, K. Matušínská, J. Mazurek, Š. Čemerková and R. Dolák (eds.). 2nd International conference on Decision making for Small and Medium-Sized Enterprises. Karviná: SU Opava, OPF Karviná, 2019. s. 42-51. ISBN 978-80-7510-339-0.
  8. MATUŠÍNSKÁ, Kateřina a Michal STOKLASA. The State of Strategic Marketing Application in Czech Small and Medium-Sized Enterprises. Scientific Annals of Economics and Business. 2019, roč. 66, č. 2, s. 193-212. ISSN 2501-1960. doi:10.2478/saeb-2019-00122019-0012.

  2018

  1. BRACINÍKOVÁ, Veronika a Kateřina MATUŠÍNSKÁ. Technological Skills Across Generations. In Conference Proceedings from 18th Scientific Conference: Globalization and its socio-economic consequences. Žilina: University of Žilina, Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Department of Economics, 2018. s. 2000-2006. ISBN 978-80-8154-249-7.
  2. BRACINÍKOVÁ, Veronika a Kateřina MATUŠÍNSKÁ. THE CONNECTIONS BETWEEN BRANDS AND DIFFERENT GENERATIONS. In Proceedings of 11th International Scientific Conference KARVINÁ PH.D. CONFERENCE ON BUSINESS AND ECONOMICS. Karviná: OPF Karviná, 2018. s. 1-7. ISBN 978-80-7510-322-2.

  2017

  1. BRACINÍKOVÁ, Veronika a Kateřina MATUŠÍNSKÁ. Important Steps of Managing the Strong Brand Identity. In Proceedings of 10th International Scientific Conference "Karviná Ph.D. Conference on Business and Economics. Karviná: OPF Karviná, 2017. s. 13-30, 17 s. ISBN 978-80-7510-265-2.
  2. BRACINÍKOVÁ, Veronika a Kateřina MATUŠÍNSKÁ. Marketing mix of financial services from the customers´ perspective. Forum Scientiae Oeconomia. 2017, roč. 5, č. 4, s. 35-48, 13 s. ISSN 2300-5947.
  3. BRACINÍKOVÁ, Veronika a Kateřina MATUŠÍNSKÁ. PERCEPTIONS OF CZECH MILLENNIALS' MEDIA CONSUMPTION AND COMMUNICATION MEANS. In MARKETING IDENTITY - online rules - part II. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoděje, Trnava, 2017. s. 16-28. ISBN 978-80-8105-918-6.
  4. BRACINÍKOVÁ, Veronika a Kateřina MATUŠÍNSKÁ. The Concept 5C of Tactical Marketing in Financial Services. In Decision making for Small and Medium-Sized Enterprises. Karviná: OPF Karviná, 2017. s. 36-47. ISBN 978-80-7510-243-0.

  2008

  1. MATUŠÍNSKÁ, Kateřina. Marketing finančních služeb: Distanční studijní opora. 1. vyd. Karviná: Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2008. 202 s.

  2007

  1. MATUŠÍNSKÁ, Kateřina. Marketingová komunikace. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2007. 237 s. ISBN 978-80-7248-445-4.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 7. 12. 2023 05:35