Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. TUREČKOVÁ, Kamila, Ivona BURYOVÁ a Danuta DUDA. Income Inequality Gap as a Indicator for Measuring the Effectiveness of Social Policy: A Case Study on the Czech Republic. Lex Localis - Journal of Local Self-Government. Maribor, Slovenia, 2022, roč. 20, č. 2, s. 347-367. ISSN 1581-5374. doi:10.4335/10.4335/20.2.347-367(2022).
 2. DUDA, Danuta, Kamila TUREČKOVÁ a Ivona BURYOVÁ. Komparace peněžité pomoci v mateřství v Polské a České republice. Acta academica karviniensia. Karviná: Slezská univerzita Obchodně podnikatelská fakulta, 2022, roč. 22, č. 1, s. 31-44. ISSN 1212-415X. doi:10.25142/aak.2022.003.
 3. DUDA, Danuta, Ivona BURYOVÁ a Kamila TUREČKOVÁ. KOMPARACE PENĚŽITÉ POMOCI V MATEŘSTVÍ V ZEMÍCH V4. In VLADIMÍR BARÁK, VOJTĚCH KREBS (EDS.). Sociální politika 2021. Praha: Národohospodářská fakulta VŠE v Praze a Nakladatelství Oeconomica Praha 2022, 2022. s. 123-146. ISBN 978-80-245-2450-4.
 4. 2021

 5. TUREČKOVÁ, Kamila, Jan NEVIMA, Danuta DUDA a Pavel TULEJA. Latent structures of brownfield regeneration: A case study of regions of the Czech Republic. Journal of Cleaner Production. OXFORD, ENGLAND: ELSEVIER SCI LTD, 2021, roč. 311, č. 127478, s. 00 - 12, 12 s. ISSN 0959-6526. doi:10.1016/j.jclepro.2021.127478.
 6. DUDA, Danuta, Kamila TUREČKOVÁ, Ivona BURYOVÁ a Radka KUBALOVÁ. THE COMPARISON OF V4 SOCIAL SECURITY SCHEMES WITH THE FOCUS ON MATERNITY AND PARENTAL BENEFITS. In Eva Kotlánová. Proceedings of International Scientific Conference “Economic and Societal Challenges of the European Economy (COVID and Post-COVID Period)”. Karviná: Silesian University, School of Business Administration in Karvina, 2021. s. 50 - 62. ISBN 978-80-7510-488-5.
 7. 2020

 8. DUDA, Danuta a Kamila TUREČKOVÁ. EXISTENCE BROWNFIELDŮ JAKO PŘÍČINA NIŽŠÍHO VÝNOSU DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ V OBECNÍCH ROZPOČTECH: PŘÍPADOVÁ STUDIE NA ČESKOU REPUBLIKU. In Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta medzinárodných vzťahov. Zborník vedeckých prác z 21. medzinárodnej vedeckej konferencie Medzinárodné vzťahy 2020: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Smolenice: Publishing Ekonóm 2020, 2020. s. 706-720. ISBN 978-80-225-4786-4.
 9. DUDA, Danuta a Kamila TUREČKOVÁ. Instrument to Support Brownfield Solutions in the Czech Republic: EU and Public Administration. In Michaela Staníčková, Lukáš Melecký, Petra Doleželová, Tereza Powadová (VŠB - Technical University of Ostrava). Proceedings of the 5th International Conference on European Integration 2020. Ostrava, Czech Republic: VŠB - Technical University of Ostrava, Sokolská třída 33, 702 00 Ostrava 1, Czech Republic, 2020. s. 173-183. ISBN 978-80-248-4455-8. doi:10.31490/9788024844565.
 10. DUDA, Danuta. Problematika poddodavatele u zadávání veřejných zakázek v Polské republice. In Ing. Lucie Kamrádová, Ph.D., JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D. Recenzovaný sborník Mezinárodní vědecké konference "Role veřejné správy a sociální politiky v každodenním občanském životě". Opava: Ústav veřejné správy a regionální politiky, Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, 2020, 2020. s. 41-47. ISBN 978-80-7510-393-2.
 11. GAJDOVÁ, Karin a Danuta DUDA. Veřejné služby. Karviná: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2020.
 12. 2019

 13. DUDA, Danuta a Kamila TUREČKOVÁ. PROBLEMATIKA BROWNFIELDŮ A JEJICH NÁSTROJE PODPORY ŘEŠENÍ VE VEŘEJNÉM SEKTORU: PŘÍPADOVÁ STUDIE NA ČESKOU REPUBLIKU. In Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta medzinárodných vzťahov. Zborník vedeckých prác z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie Medzinárodné vzťahy 2019: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Smolenice: Publishing Ekonóm 2019, 2019. s. 204-222. ISBN 978-80-225-4686-7.
 14. 2017

 15. MAJEROVÁ, Ingrid, Jan NEVIMA, Šárka PINDOROVÁ, Zuzana NENIČKOVÁ, Eva KOTLÁNOVÁ, Karin GAJDOVÁ, Kamila TUREČKOVÁ, Tomáš VERNER a Danuta DUDA. Competitiveness of Visegrad Group Plus Countries. Praha: Professional Publishing, 2017. 164 s. ISBN 978-80-88260-01-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 7. 10. 2022 01:07