Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

 1. TUREČKOVÁ, Kamila, Danuta DUDA, Ivona BURYOVÁ a Radka KUBALOVÁ. MOTIVACE A POSTOJE ŽEN K MATEŘSTVÍ A RODIČOVSTVÍ. In VLADIMÍR BARÁK, VOJTĚCH KREBS (EDS.). SOCIÁLNÍ POLITIKA 2022. DOPADY INFLACE DO SOCIÁLNÍ OBLASTI/SOCIAL POLITICS 2022. THE SOCIAL IMPACT OF INFLATION. Praha: Národohospodářská fakulta VŠE v Praze a Nakladatelství Oeconomica, 2023. s. 90-101. ISBN 978-80-245-2476-4.
 2. TUREČKOVÁ, Kamila a Danuta DUDA. PATERNITY BENEFIT IN EU COUNTRIES IN 2022: A COMPARATIVE STUDY WITH OECD DATA. The Seybold Report Journal. Baltimore: Seybold Publication, 2023, roč. 18, č. 6, s. 1750-1758. ISSN 1533-9211. doi:10.17605/OSF.IO/DV5YC.
 3. DUDA, Danuta, Kamila TUREČKOVÁ, Radka KUBALOVÁ a Ivona BURYOVÁ. Specifics of the social security systems in the Czech Republic and Slovakia with a focus on maternity and parenthood. Journal of Economics and Social Research. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2023, roč. 24, č. 1, s. 32-50. ISSN 1335-7069. doi:10.24040/eas.2023.24.1.32-50.
 4. 2022

 5. DUDA, Danuta, Kamila TUREČKOVÁ, Ivona BURYOVÁ a Radka KUBALOVÁ. COMPARISON OF PATERNITY POSTNATAL CARE BENEFITS IN THE CZECH REPUBLIC AND POLAND. In Eva Kotlánová, Karin Gajdová. International Scientific Conference ECONOMIC AND SOCIETAL CHALLENGES OF THE EUROPEAN ECONOMY Conference Proceedings. Karviná: Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2022. s. 34-44. ISBN 978-80-7510-527-1.
 6. TUREČKOVÁ, Kamila, Ivona BURYOVÁ a Danuta DUDA. Income Inequality Gap as a Indicator for Measuring the Effectiveness of Social Policy: A Case Study on the Czech Republic. Lex Localis - Journal of Local Self-Government. Maribor, Slovenia, 2022, roč. 20, č. 2, s. 347-367. ISSN 1581-5374. doi:10.4335/10.4335/20.2.347-367(2022).
 7. DUDA, Danuta, Kamila TUREČKOVÁ a Ivona BURYOVÁ. Komparace peněžité pomoci v mateřství v Polské a České republice. Acta academica karviniensia. Karviná: Slezská univerzita Obchodně podnikatelská fakulta, 2022, roč. 22, č. 1, s. 31-44. ISSN 1212-415X. doi:10.25142/aak.2022.003.
 8. DUDA, Danuta, Ivona BURYOVÁ a Kamila TUREČKOVÁ. KOMPARACE PENĚŽITÉ POMOCI V MATEŘSTVÍ V ZEMÍCH V4. In VLADIMÍR BARÁK, VOJTĚCH KREBS (EDS.). Sociální politika 2021. Praha: Národohospodářská fakulta VŠE v Praze a Nakladatelství Oeconomica Praha 2022, 2022. s. 123-146. ISBN 978-80-245-2450-4.
 9. DUDA, Danuta, Ivona BURYOVÁ a Radka KUBALOVÁ. KOMPARACE PŘÍSPĚVKŮ A DÁVEK V MATEŘSTVÍ A RODIČOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE A NA SLOVENSKU. In Zborník vedeckých prác z 23. medzinárodnej vedeckej konferencie Medzinárodné vzťahy 2022: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov/University of Economics in Bratislava, Faculty of International Relations, 2022, 2022. s. 205-214. ISBN 978-80-225-5034-5.
 10. DUDA, Danuta, Kamila TUREČKOVÁ, Ivona BURYOVÁ a Radka KUBALOVÁ. Maternity benefit: comparison of systems and financing in V4 countries. EASTERN JOURNAL OF EUROPEAN STUDIES. Iasi, Romania: Editura Universitatii Alexandru Ioan Cuza, 2022, roč. 13, Special Issue, s. 141-163. ISSN 2068-651X. doi:10.47743/ejes-2022-SI08.
 11. DUDA, Danuta, Kamila TUREČKOVÁ, Ivona BURYOVÁ a Radka KUBALOVÁ. OTCOVSKÁ POPORODNÍ PÉČE V EVROPSKÝCH ZEMÍCH S AKCENTEM NA JEJÍ STATUS V ČESKÉ A POLSKÉ REPUBLICE. Logos Polytechnikos. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2022, roč. 13, č. 3, s. 31-49. ISSN 2464-7551.
 12. 2021

 13. TUREČKOVÁ, Kamila, Jan NEVIMA, Danuta DUDA a Pavel TULEJA. Latent structures of brownfield regeneration: A case study of regions of the Czech Republic. Journal of Cleaner Production. OXFORD, ENGLAND: ELSEVIER SCI LTD, 2021, roč. 311, č. 127478, s. 00 - 12, 12 s. ISSN 0959-6526. doi:10.1016/j.jclepro.2021.127478.
 14. DUDA, Danuta, Kamila TUREČKOVÁ, Ivona BURYOVÁ a Radka KUBALOVÁ. THE COMPARISON OF V4 SOCIAL SECURITY SCHEMES WITH THE FOCUS ON MATERNITY AND PARENTAL BENEFITS. In Eva Kotlánová. Proceedings of International Scientific Conference “Economic and Societal Challenges of the European Economy (COVID and Post-COVID Period)”. Karviná: Silesian University, School of Business Administration in Karvina, 2021. s. 50 - 62. ISBN 978-80-7510-488-5.
 15. 2020

 16. DUDA, Danuta a Kamila TUREČKOVÁ. EXISTENCE BROWNFIELDŮ JAKO PŘÍČINA NIŽŠÍHO VÝNOSU DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ V OBECNÍCH ROZPOČTECH: PŘÍPADOVÁ STUDIE NA ČESKOU REPUBLIKU. In Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta medzinárodných vzťahov. Zborník vedeckých prác z 21. medzinárodnej vedeckej konferencie Medzinárodné vzťahy 2020: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Smolenice: Publishing Ekonóm 2020, 2020. s. 706-720. ISBN 978-80-225-4786-4.
 17. DUDA, Danuta a Kamila TUREČKOVÁ. Instrument to Support Brownfield Solutions in the Czech Republic: EU and Public Administration. In Michaela Staníčková, Lukáš Melecký, Petra Doleželová, Tereza Powadová (VŠB - Technical University of Ostrava). Proceedings of the 5th International Conference on European Integration 2020. Ostrava, Czech Republic: VŠB - Technical University of Ostrava, Sokolská třída 33, 702 00 Ostrava 1, Czech Republic, 2020. s. 173-183. ISBN 978-80-248-4455-8. doi:10.31490/9788024844565.
 18. DUDA, Danuta. Problematika poddodavatele u zadávání veřejných zakázek v Polské republice. In Ing. Lucie Kamrádová, Ph.D., JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D. Recenzovaný sborník Mezinárodní vědecké konference "Role veřejné správy a sociální politiky v každodenním občanském životě". Opava: Ústav veřejné správy a regionální politiky, Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, 2020, 2020. s. 41-47. ISBN 978-80-7510-393-2.
 19. GAJDOVÁ, Karin a Danuta DUDA. Veřejné služby. Karviná: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2020.
 20. 2019

 21. DUDA, Danuta a Kamila TUREČKOVÁ. PROBLEMATIKA BROWNFIELDŮ A JEJICH NÁSTROJE PODPORY ŘEŠENÍ VE VEŘEJNÉM SEKTORU: PŘÍPADOVÁ STUDIE NA ČESKOU REPUBLIKU. In Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta medzinárodných vzťahov. Zborník vedeckých prác z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie Medzinárodné vzťahy 2019: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Smolenice: Publishing Ekonóm 2019, 2019. s. 204-222. ISBN 978-80-225-4686-7.
 22. 2017

 23. MAJEROVÁ, Ingrid, Jan NEVIMA, Šárka PINDOROVÁ, Zuzana NENIČKOVÁ, Eva KOTLÁNOVÁ, Karin GAJDOVÁ, Kamila TUREČKOVÁ, Tomáš VERNER a Danuta DUDA. Competitiveness of Visegrad Group Plus Countries. Praha: Professional Publishing, 2017. 164 s. ISBN 978-80-88260-01-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 30. 9. 2023 07:47