Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. PIKOUS, Šimon a Monika HORSÁKOVÁ. Jan Pikous: Přísvit. 2023.
  2. HORSÁKOVÁ, Monika. Jan Prokeš: Ostrava na cestě k velkoměstu. Krásná Ostrava. Ostrava: Spolek Fiducia, 2023, roč. 11, č. 2, s. 2-8. ISSN 2788-0761.
  3. FELCMAN, Jakub, David HOFMANN, Monika HORSÁKOVÁ a Irena KOCÍ. Kameramanské dny. 2023.
  4. HORSÁKOVÁ, Monika, Irena KORBELÁŘOVÁ a Rudolf ŽÁČEK. Média – Dějiny – Společnost : Obraz národních dějin v české a polské kinematografii. 2023.
  5. HORSÁKOVÁ, Monika, Petr KOPAL, Luboš PTÁČEK, Martin NOVOSAD, Jadwiga HUČKOVÁ, Danuta KONIECZKA-ŚLIWIŃSKA, Iwona ŁYKO PLOS, Milan HES, Ondřej DURCZAK a Jiří SIOSTRZONEK. Média – Dějiny – Společnost : Obraz národních dějin v české a polské kinematografii. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2023. 136 s. nevyplněn. ISBN 978-80-7510-579-0.
  6. HORSÁKOVÁ, Monika. Média – Dějiny – Společnost : Obraz národních dějin v české a polské kinematografii. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2023. 136 s. ISBN 978-80-7510-579-0.
  7. MALŮŠEK, Marek a Monika HORSÁKOVÁ. Mezi fotografií a uměním akce. 2023.
  8. SLAVIČÍNSKÝ, Jiří a Monika HORSÁKOVÁ. Radiodogz.cz – Audiodokument. 2023.
  9. WOSZCZENKO, Jola a Monika HORSÁKOVÁ. The relation of a moving image with theatre, dance and architecture on the example of the IN OUT Festival. 2023.
  10. DVOŘÁK, Michal a Monika HORSÁKOVÁ. Tříaktová struktura v dokumentárním filmu. 2023.

  2022

  1. KORBELÁŘOVÁ, Irena, Markéta KOUŘILOVÁ a Monika HORSÁKOVÁ. Čtvero ročních období. Podzim. Zážitková degustace v zámeckém stylu. 2022.
  2. KORBELÁŘOVÁ, Irena, Markéta KOUŘILOVÁ a Monika HORSÁKOVÁ. Čtvero ročních období. Zima. Zážitková degustace v zámeckém stylu. 2022.
  3. BRUNCLÍK, Aleš a Monika HORSÁKOVÁ. Film v počítačových hrách. 2022.
  4. MRÁZ, Dalibor a Monika HORSÁKOVÁ. Hudba a zvuk ve filmu. 2022.
  5. HORSÁKOVÁ, Monika, Martin NOVOSAD, Milan HES, Josef MÄRC, Karolina SPIELMANNOVÁ, Martyna GRĄDZKA-REJAK, Zdeněk VÍŠEK, Jiří KOKMOTOS, Marcela SVEJKOVSKÁ, Dušan JANÁK a Arkadiusz GOLA. Média – Dějiny – Společnost : Národnostní menšiny a mediální reflexe jejich každodennosti v ČR a Polsku. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2022. 136 s. nevyplněn. ISBN 978-80-7510-540-0.
  6. HORSÁKOVÁ, Monika. Média – Dějiny – Společnost : Národnostní menšiny a mediální reflexe jejich každodennosti v ČR a Polsku. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2022. 136 s. nevyplněn. ISBN 978-80-7510-540-0.
  7. VLČEK, Jan a Monika HORSÁKOVÁ. Pohybující se světlo ve výtvarném umění. 2022.
  8. HORSÁKOVÁ, Monika, Jan GOGOLA, Jana BÉBAROVÁ, Andrea HANÁČKOVÁ, Jana ORLOVÁ, David MÍREK a Ĺudovít LABÍK. Proměny dramaturgie VI : Perspektivy a možnosti. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2022. 104 s. nevyplněn. ISBN 978-80-7510-542-4.
  9. HORSÁKOVÁ, Monika a Irena KOCÍ. Proměny dramaturgie VI : Perspektivy a možnosti. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2022. 104 s. nevyplněn. ISBN 978-80-7510-542-4.
  10. JANOŠ, Petr a Monika HORSÁKOVÁ. Ruchování. 2022.
  11. BOROVIČKA, Jan a Monika HORSÁKOVÁ. Specifika střihové postprodukce ve zpravodajství a publicistice. 2022.

  2021

  1. HORSÁKOVÁ, Monika, Petr TESAŘ, Milan HES, Terezie HLAVÁČKOVÁ, Jan HECZKO, Kateřina HUBEROVÁ, Irena KAPUSTOVÁ, Iwona ŁYKO PLOS a Jiří SIOSTRZONEK. Média – Dějiny – Společnost : Obraz křesťanství v dějinách střední Evropy. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2021. 136 s. nevyplněn. ISBN 978-80-7510-493-9.
  2. HORSÁKOVÁ, Monika, Miroslav ZELINSKÝ, Irena KOCÍ, Jan GOGOLA, Eva UČŇOVÁ, Ĺudovít LABÍK, Pavla BERGMANNOVÁ, Natascha DRUBEK, Jakub FELCMAN, Kamila ZLATUŠKOVÁ a Jana BÉBAROVÁ. Proměny dramaturgie V : Pandemie jako výzva. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2021. 136 s. nevyplněn. ISBN 978-80-7510-491-5.

  2020

  1. KORBELÁŘOVÁ, Irena, Markéta KOUŘILOVÁ a Monika HORSÁKOVÁ. Čtvero ročních období. Jaro. Zážitková degustace v zámeckém stylu. 2020.
  2. KORBELÁŘOVÁ, Irena, Markéta KOUŘILOVÁ a Monika HORSÁKOVÁ. Čtvero ročních období. Léto. Zážitková degustace v zámeckém stylu. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2020.
  3. HORSÁKOVÁ, Monika. Jak rozumět médiím. Slezská univerzita v Opavě, 2020.
  4. ŽÁČEK, Rudolf, Milan HES, Monika HORSÁKOVÁ, Stanislava SCHUPPLEROVÁ, Jakub CHROBÁK, Martin NOVOSAD, Ywona ŁYKO a Miroslav KOUBA. Média – Dějiny – Společnost : Obraz Polska a Poláků v českých médiích. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2020. 116 s. nevyplněn. ISBN 978-80-7510-442-7.
  5. HORSÁKOVÁ, Monika, Miroslav ZELINSKÝ, Tomáš POLENSKÝ, Pavla BERGMANNOVÁ, Irena KOCÍ, Ĺudovít LABÍK, Jana BÉBAROVÁ, Barbora HRÍNOVÁ, Jakub CHROBÁK, Petr MINAŘÍK, Iveta NOVOTNÁ, František HORVÁT, Miloslav KLÍMA, Mikuláš ODEHNAL, Marek JÍCHA, Tomáš HOLETZ a Eva UČŇOVÁ. Proměny dramaturgie 4 : Dramaturgie v off-line a on-line prostoru. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2020. 168 s. první svazek. ISBN 978-80-7510-445-8.
  6. HORSÁKOVÁ, Monika a Kamila NÁVRATOVÁ. Výběr techniky, práce s ní a její využití v audiovizuální tvorbě. 2020.
  7. HORSÁKOVÁ, Monika a Kamila NÁVRATOVÁ. Využití direct-eye kamery v dokumentárním a propagačním videu/filmu. 2020.

  2019

  1. HORSÁKOVÁ, Monika, Miroslav ZELINSKÝ, Tomáš POLENSKÝ, Pavla BERGMANNOVÁ, Eva PJAJČÍKOVÁ, Andrea HANÁČKOVÁ, Kateřina ONDŘEJKOVÁ, Ĺudovít LABÍK, Barbora HRÍNOVÁ, Lubomír KONEČNÝ a Jana BÉBAROVÁ. Proměny dramaturgie 3 : Mezi produkcí a reflexí. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2019. 120 s. první svazek. ISBN 978-80-7510-390-1.

  2018

  1. HORSÁKOVÁ, Monika. Soudobé dějiny v hledáčku regionálních tvůrců. In Kolektiv autorů. Média-Dějiny-Společnost: Kdo rozhoduje o tom, co si myslíme. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2018. s. 11-16. ISBN 978-80-7510-327-7.
  2. HORSÁKOVÁ, Monika. Žánr knižního rozhovoru jako nedoceňovaný literární fenomén. In Lubomír Machala, Tomáš Franta. Cenová bilance : nad literárními díly oceněnými i neoceněnými v roce 2016. 1. vyd. Opava: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. s. 146-158. ISBN 978-80-244-5338-5.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 3. 2024 00:46