Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. JIRÁSEK, Zdeněk. Krnov a Krnovsko v českých historických syntézách 20. a 21. století. Acta historica Universitatis silesianae Opaviensis. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2022, roč. 15, 15/2022, s. 163-170, 247 s. ISSN 1803-411X.
  2. JIRÁSEK, Zdeněk. Od komunismu k antikomunismu a zpět (Na příkladu ideologizace československých ekonomických vizí od poloviny 20. století). In Marek Mazurkiewicz, Agata Hass, Robest Wieczoek. . Colloquium Opole 2021 – Wspòlny mit czej źròdlo sporu politycznego. Dziedzictwo opozycji antykomunistycznej z tròjstromnej polsko-czesko-niemieckej perspektywy. 1. vyd. Opole: IŚ Opole, 2022. s. 42-63. ISBN 978-83-7126-414-6.
  3. JIRÁSEK, Zdeněk. Opavský kongres v českých historických syntézách. In Marian Hochel. Opavský kongres 1820 a politika Svaté aliance mezi časy. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, FPF, ÚHV, 2022. s. 203-210. Opavská historická sympozia I. ISBN 978-80-7510-499-1.
  4. JIRÁSEK, Zdeněk. Státní správa a samospráva v Československu po roce 1945 (racionalita, politika, idologe). In Antoni Barciak. Centra władzy a lokalne społecznaści w miniowych wiekach w Europie Środkowej,. 1. vyd. Katowice - Zabrze: Studio NOA H Trerensz Olsza, 2022. s. 42-50. ISBN 978-83-66055-29-2.

  2021

  1. JIRÁSEK, Zdeněk a Tomáš KRÖMER. Cestování do Říma a Itálie v Československu (1918–1992). Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis. ÚHV SLU, 2021, roč. 14, č. 1, s. 119-128, 11 s. ISSN 1803-411X.
  2. JIRÁSEK, Zdeněk. Česko-německé vztahy po roce 1990 v příhraničních oblastech. In Marek mazurkeiwicz, Agata Haas, Robert Wieczorek. Colloquium Opole 2020. 1. vyd. Opole: Instytut Śląski, 2021. s. 35-51. ISBN 978-83-7126-399-6.
  3. JIRÁSEK, Zdeněk. Katowice z punktu widzenia zarząndu policji w Morawskiej Ostrawie. In Antoni Barciak. Katowice wobec przestępczości i bezprawia na przestrzeni wieków sv. 24. 1. vyd. Katowice: Muzeum Historii Katowice, 2021. s. 237-252. ISBN 978-83-64356-46-9.
  4. KRÖMER, Tomáš a Zdeněk JIRÁSEK. Zemědělský rozhlas ve Slezsku. Slezské sborník Acta Silesiaca. Opava: Slezské zemské muzeum, 2021, roč. 119, č. 2, s. 92-117. ISSN 0037-6833.

  2020

  1. JIRÁSEK, Zdeněk. Češi a Němci v první Československé republice - mezi koexistencí a konfliktem. In Marek Mazurkiewich, Agata Haas, Robert Wieczorek. Colloqium Opole 2019, Konferencja pokoju z 1919 roku. Jak tworzono ład wersalski. 1. vyd. Opole: Coloquium Opole, 2020. s. 109-122. ISBN 978-83-7126-364-4.
  2. KRÖMER, Tomáš a Zdeněk JIRÁSEK. Nerealizované návrhy dostavby výstavní budovy Slezského zemského muzea z let 1923 - 1924. Acta historica Universitatis Silesiane Opaviensis. Opava: Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě, 2020, roč. 13, č. 1, s. 121-148. ISSN 1803-411X.
  3. FÜGNER URBÁŠKOVÁ, Dana a Zdeněk JIRÁSEK. Odsunutí broumovští Němci a jejich pohled na bývalou domovinu. Východočeské listy historické. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, Historický ústav FF, 2020, roč. 2019, č. 41, s. 31-52. ISSN 1211-8184.
  4. FÜGNER URBÁŠKOVÁ, Dana a Zdeněk JIRÁSEK. Pohled odsunutých Němců na jejich bývalou domovinu - Trutnovsko. Krkonoše - Podkrkonoší. Vlastivědný sborník. Trutnov: Muzeum Podkrkonoší Trutnov, 2020, roč. 24, č. 1, s. 49-70. ISSN 0231-9934.
  5. JIRÁSEK, Zdeněk a Ondřej JIRÁSEK. Válečné přídělové hospodářství ve Slezsku (1938-1945). In Antoni Barciak. Wojny i konflikty w Europie Środkowej ze szczegòlnym urozględniemiem Śląska. Aspekty społeczne i kulturowe, sv. 23. 1. vyd. Katowice-Zabrze: Město Zabrze, PAN, PTH, 2020. s. 147-154. ISBN 978-83-66055-17-9.
  6. JIRÁSEK, Zdeněk a Onřej JIRÁSEK. Základní vývojové tendence Ostravy o roce 1945 do současnosti. In Antoni Barciak. Katowice i Ostrawa – dwa ośrodki przemysłowe. Początki – rozwój – przyszłość. „Katowice – historia i współczesność”. Katowice: Muzeum Historii Katowic, 2020. s. 85-102. ISBN 978-83-64356-42-1.

  2019

  1. KRÖMER, Tomáš a Zdeněk JIRÁSEK. Alois Kacíř (1897 - 1972): Život a dílo. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2019. 655 s. Alois Kacíř. ISBN 978-80-7510-328-4.
  2. JIRÁSEK, Zdeněk. Česká hornická města v česko-polském příhraničí po druhé světové válce. In Antoni Barciak. Kultura Europy Srodkowej. Katowice - Zabrze: Polska Akademia Nauk Oddzial w Katowicach, Miasto Zabrze, Polskie Towarzystwo Historyczne v Katowicach, 2019. s. 212-221. ISBN 978-83-66055-09-4.
  3. JIRÁSEK, Zdeněk a Ondřej JIRÁSEK. Festicita v 60. - 80. letech na české-polském pohraničí. In Elzibieta Giszter, Alexandra Niesyto. Życie codzienne na terenach wplòłczesnych Katowic w minionych epokach. 1. vyd. Katowice: Muzeum Historii Katowic, 2019. s. 151-160. ISBN 978-83-64356-35-3.
  4. ATANASIADIS, Dimitris a Zdeněk JIRÁSEK. Místo kultury ve vývoji řecké minority v českých zemích (s ohledem na vývoj v regionu Jesenicka). Slezský sborník. Opava: Slezské zemské muzeum, Opava, 2019, roč. 117, č. 1, s. 107-120. ISSN 0037-6833.
  5. JIRÁSEK, Zdeněk a Jiří KOCIAN. Protistátní akce proti vyhlášení peněžní reformy 1953. In Kocian Jiří. Tematická příručka k československým dějinám 1948-1989, 3. svazek. 1. vyd. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2019. s. 85-86. Tematická příručka k československým dějinám 1948-1989, sv. 3. ISBN 978-80-7285-246-8.
  6. JIRÁSEK, Zdeněk. Rok 1968 a česká společnost. In Marek Mazurkiewicz, Tadeusz Siwek. Evropa w pòł wieku po roku 1968. Historie. Polityka. Kultura. 1. vyd. Opole: PIN Instytut Śląski, 2019. s. 41-54. ISBN 978-83-7126-338-5.
  7. JIRÁSEK, Zdeněk. Vietnam v mírových jednáních druhé poloviny 20. století. In Petr Tesř. Vůkol Slezska/Circim Silesiae. 1. vyd. Opava: Zemský archiv Opava, Fakulta veřejných politik, Slezská univezita Opava, 2019. s. 192-198. Vůkol Slezska/Circum Silesiae. ISBN 978-80-87632-60-4.
  8. JIRÁSEK, Zdeněk. Vztah Čechů k československé státnosti. Histotia Slavorum Occidentis. Czasopismo Historyczne. Touruń: Adam Marszalek, Toruń, 2019, roč. 4, č. 1, s. 21-31. ISSN 2084-1213.
  9. JIRÁSEK, Zdeněk a Jiří KOCIAN. Znárodnění. In Jiří Kocian. Tematická příručka k československým dějinám 1948-1989, 2. svazek. 1. vyd. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2019. s. 61-63. Tematická příručka k československým dějinám 1948-1989, sv. 2. ISBN 978-80-7285-245-1.

  2018

  1. JIRÁSEK, Zdeněk. Česká historiografie o Kladsku po roce 1945. In Czechowicz Bogusław. Projektowanie historii. Historiografia ziemi kłodzkiej od średniowiecza do wspólczesności. 1. vyd. Kłodzko: Muzum Ziemi Kłodzkiej v Kłodzku, 2018. s. 75-79. ISBN 978-83-950160-0-4.
  2. JIRÁSEK, Zdeněk. Divadelnictví a česká společnost. In Jana Foltysová, Zdeněk Jirásek. Divadelnictví a česká společnost. 1. vyd. Opava: Statutární město Opava, 2018. s. 5-8. ISBN 978-80-7572-013-9.
  3. JIRÁSEK, Zdeněk a Ondřej JIRÁSEK. Organizace kulturní činnosti v regionu v 80. a 90. letech 20. století (na příkladu Severomoravského kraje). In Elżbieta Giszter, Alexandra Niesyto. Katowice jako ośrodek nauki i kultury w XX. A XXI. wieku,. 1. vyd. Katowice: Muzeum Historii Katowic, 2018. s. 59-70. ISBN 978-83-64356-29-2.
  4. JIRÁSEK, Zdeněk. Rodina Dubčekovcov v Sovietskom zväze (1925-1938). In Miroslav Londák, Slavomír Michálek a kol. HALLON, Ľudovít. Dubček. 1. vyd. Bratislava: VEDA, Historický ústav SAV, 2018. s. 49-66. ISBN 978-80-224-1651-1.
  5. JIRÁSEK, Zdeněk. Únor 1948 a československá ekonomika. In Vladímr Březina, Kateřina Hloušková, Radek Slabotínský. Historik stutečně mohutný. K životnímu jubileu Jiřího Pernese. 1. vyd. Brno: Ústav pro studium totalitních režimů, Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, B&P Publishing, 2018. s. 233-240. ISBN 978-80-88292-07-4.

  2017

  1. JIRÁSEK, Zdeněk. Centralizační a decentralizační tendence 20. století na příkladu českého Slezska. In Státní oblastní archiv Zámrsk. Královehradecko: historický sborní pro poučenou veřejnost. Hradec Králové: Státní oblastní archiv Zámrsk, Státní okresní archiv Hradec Králové, 2017. s. 215-220, 9 s. ISBN 978-80-901805-0-5.
  2. JIRÁSEK, Zdeněk. Česká republika a uprchlická krize po roce 2014. In Polska, Niemcy, Czechy wobce vyzwanie migracji i integracji. Opole: Państwowy Instytut Naukowy-Instytut Śląski w Opolu, 2017. s. 42-54. ISBN 978-83-7126-333-0.
  3. JIRÁSEK, Zdeněk a Tomáš KRÖMER. Kapitoly z dějin Československého zemědělského muzea v Opavě. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2017. 178 s. ISBN 978-80-7510-260-7.
  4. JIRÁSEK, Zdeněk a Dimitris ATANASIADIS. Reflexe bývalé domoviny u Němců odsunutých ze Šumperska v letech 1947-1989. Historica Olomoucensia. Sborník prací historických. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017, roč. 52, č. 2017, s. 189-222, 35 s. ISSN 1803-9561.
  5. JIRÁSEK, Zdeněk a Dimitris ATANASIADIS. Reminiscence na bývalou domovinu u odsunutých Němců z Krnovska po roce 1945. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd (History and Didactics of History). Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 2017/31, č. 2, s. 55-75. ISSN 1211-6068.

  2016

  1. JIRÁSEK, Zdeněk a Aleš KREMPL. Průběh osídlování Bruntálska a Krnovska v letech 1948-1960. Slezský sborník. Opava: Slezské zemské muzeum, 2016, roč. 2, č. 114, s. 57-79. ISSN 0037-6833.

  2013

  1. JIRÁSEK, Zdeněk a Jana STUCHLÍKOVÁ. K otázkám přeshraničního styku mezi Polskem a Československem v letech 1945-1948. Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis. Opava: Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, 2013, 6/2013, s. 109 - 122. ISSN 1803-411X.
  2. JIRÁSEK, Zdeněk a Jana STUCHLÍKOVÁ. Ubytovací zařízení v Jeseníkách po roce 1945. Czech Hospitality and Tourism Papers. Praha: VŠH, 2013, ročník IX, 18/2013, s. 86 – 98. ISSN 1801-1535.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 11. 2023 08:48