Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. HOCHEL, Marian. Bianco, Odile – Olivesi, Jean-Marc et alii: Dans le marbre et l’airain. La mémoire des Bonaparte en Corse: les statues. Ajaccio: Albiana – Musée national de la Maison Bonaparte, 2021, 304 s. ISBN 978-2-8241-1091-2 (recenze). Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis. Opava: Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2023, roč. 2023, č. 16, s. 255-259. ISBN 978-80-7510-524-0.
  2. HOCHEL, Marian. Člen redakční rady odborného časopisu. Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis, 2023 - 2023. ISBN 978-80-7510-524-0.
  3. HOCHEL, Marian. From Napoleon to Napoleon: France and Europe – Mutual Relations between 1799–1871, Mezinárodní vědecká konference, Krakov, 5.–6. květen 2023. Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis. Opava: Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2023, roč. 2023, č. 16, s. 293-294. ISSN 1803-411X.
  4. HOCHEL, Marian. „Knížata po anticku“: Klemens Lothar Metternich versus Napoleon Bonaparte na zámku Kynžvart. In Tůmová, Helena – Vacinová, Lenka. Ozvěny antiky v srdci Evropy. Praha: Univerzita Karlova, 2023. s. 41-77. Ozvěny antiky v srdci Evropy, 1. ISBN 978-80-7671-063-4.
  5. HOCHEL, Marian. Spolupráce Ústavu historických věd Slezské univerzity v Opavě a Dipartimento di Studi Umanistici dell‘Università degli Studi di Salerno v Itálii. Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis. Opava: Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2023, roč. 2023, č. 16, s. 289-292. ISSN 1803-411X.
  6. HOCHEL, Marian. The Mirror of Napoleon’s Power in Cultural and Historical Memory? Interpretation, Misinterpretation and Contextualisation of the Empire Style. In Od Napoleona do Napoleona. Francja i Europa – wzajemne relacje w latach 1799–1871 / From Napoleon to Napoleon: France and Europe – mutual relations between 1799–1871, Scientific Conference, Panel ekspercki, Sekcja XIX Wieku Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Krakov, 5.–6. květen 2023. 2023.
  7. HOCHEL, Marian. Znovuzrozené impérium? Recepce imperiální vize à lʼantique v aristokratických rezidencích (nejen) knížete Metternicha (nejen) v době empíru. In Quidquid discis, tibi discis, 14. Mezinárodní kolokvium, Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě, Opava, 7.–8. prosinec 2023. 2023.
  8. HOCHEL, Marian. Znovuzrozené impérium? Recepce imperiální vize à lʼantique v aristokratických rezidencích (nejen) knížete Metternicha (nejen) v době empíru. Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis. Opava: Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2023, roč. 2023, č. 16, s. 87-120. ISSN 1803-411X.

  2022

  1. HOCHEL, Marian. Anno Domini 1820/2020. Opavský kongres a Svatá aliance na rozhraní věků. In Marian Hochel. Opavský kongres 1820 a politika Svaté aliance mezi časy. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2022. s. 15-31. Opavská historická sympozia I. ISBN 978-80-7510-499-1.
  2. HOCHEL, Marian. Člen redakční rady odborného časopisu. Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis, 2022 - 2022. ISBN 978-80-7510-477-9.
  3. HOCHEL, Marian. Empire Style between Art and Propaganda? Reflections on the Napoleonʼs Imperial Representation on the 200th Anniversary of His Death. Napoleonic Scholarship. The Journal of The International Napoleonic Society. 2022, roč. 2021–2022, č. 11, s. 12-23. ISSN 2563-8793.
  4. HOCHEL, Marian. Chassey, Éric de – Voinot, Julien (eds.): Napoléon? Encore! Paris: Musée de lʼArmée – Lienart éditions, 2021, 168 s. ISBN 78-2-35906-344-8 (recenze). Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis. Opava: Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2022, roč. 2022, č. 15, s. 178-181. ISBN 978-80-7510-477-9.
  5. HOCHEL, Marian. Metternich versus Napoleon: antické vlivy v ikonografii napoleonské doby na zámku Kynžvart. In Na ceste k dejinám starovekého Ríma, Medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti životného jubilea doc. Pavla Valachoviča, Katedra všeobecných dejín a Katedra klasickej a semitskej filológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, 16. jún 2022. 2022.
  6. HOCHEL, Marian. O kongresu opavském, aneb když rozum, spravedlnost a humanita nevládnou. Žalobcem baron Bignon, tribun evropského konstitucionalismu. In Marian Hochel. Opavský kongres 1820 a politika Svaté aliance mezi časy. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2022. s. 153-184. Opavská historická sympozia I. ISBN 978-80-7510-499-1.
  7. HOCHEL, Marian. Opavský kongres 1820 a politika Svaté aliance mezi časy. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2022. 293 s. Opavská historická sympozia I. ISBN 978-80-7510-499-1.
  8. HOCHEL, Marian. Otáčí se kola triumfálních vozů: od první Francouzské republiky k héroům prvního a druhého císařství ve Francii. Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis. Opava: Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2022, roč. 2022, č. 15, s. 75-108. ISSN 1803-411X.
  9. HOCHEL, Marian. Sláva zrozená z Barbarika: recepce antiky v konceptu střední Evropy Napoleonova generálního ředitele muzeí Dominiqua-Vivanta Denona. In Rozkošatělý strom antiky v evropskou půdu zasazený, Mezinárodní kolokvium, Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě, Opava, 3.–4. listopad 2022. 2022.

  2021

  1. HOCHEL, Marian. "Campagna Felice" in the Poetics of Austrian Bayonets. The Image of Neapolitan in the Czech Lands from the Point of View of an Austrian Officer in 1820–1822. In Sissco – Cantieri di Storia XI, Sessione VI, Stanza 1: Politiche imperiali e occupazioni militari in Italia nell’Ottocento: pratiche, connessioni, narrazioni, Cagliari, 16 settembre 2021. 2021.
  2. HOCHEL, Marian. Člen redakční rady odborného časopisu. Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis, 2021 - 2021. ISBN 978-80-7510-477-9.
  3. HOCHEL, Marian. Empire Style between Art and Propaganda? Reflections on the Napoleonʼs Imperial Representation on the 200th Anniversary of His Death. In A Virtual Joint Napoleonic Congress, The International Napoleonic Society and the Napoleonic Historical Society, August 13–15 and August 21–22, 2021. 2021.
  4. HOCHEL, Marian. Charlicart, Léa – Robbe, Émilie – Branda, Pierre – Prévot, Chantal (eds.): Napoléon nʼest plus. Paris: Éditions Gallimard – Musée de lʼArmée, 2021, 307 s. ISBN 978-2-07-293160-4. In: Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis, 14/2021, s. 174–178. ISSN 1803-411X. ISBN 978-80-7510-477-9. (recenze). Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis. Opava: Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2021, roč. 2021, č. 14, s. 174-178. ISBN 978-80-7510-477-9.
  5. HOCHEL, Marian. Otáčí se kola triumfálních vozů: od první Francouzské republiky k héroům napoleonských válek. In Všechny cesty vedou do Říma, Mezinárodní kolokvium Ústavu historických věd (ÚHV) Slezské univerzity v Opavě, Opava, 25.–26. listopad 2021. 2021.
  6. HOCHEL, Marian. Zákonem ke svobodě – výdobytky Francouzské revoluce. In Živá historie. Brno, 2021. s. 76-81. ISBN 978-80-7525-413-9.

  2020

  1. HOCHEL, Marian. Cesty európskej diplomacie viedli do Opavy. Opavský kongres v roku 1820. In Historická revue. Vedecko-populárny mesačník o dejinách. Bratislava: Petit Press, 2020. s. 54-62. ISSN 1335-6550.
  2. HOCHEL, Marian. Člen redakční rady odborného časopisu. Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis, 2020 - 2020. ISSN 1803-411X.
  3. HOCHEL, Marian. Daň za modernitu: okolnosti kolaudace a zpřístupnění pavilonu pro Reinerovu fresku v zámecké zahradě v Duchcově v letech 1982–1983. Monumentorum Custos 2019. Časopis pro památky severozápadních Čech. 2020, roč. 2020, listopad, s. 61-78. ISSN 1803-781X.
  4. HOCHEL, Marian. Doba kongresová. In HOCHEL, Marian – HANIČÁK, Ondřej – ŠÍL, Jiří (ed.) – ROSOVÁ, Romana et al. Opavský kongres 1820: Křižovatka evropské diplomacie. první. Opava: Statutární město Opava, 2020. s. 21-24,25-26,28-31, 10 s. Opavský kongres 1820: Křižovatka evropské diplomacie. ISBN 978-80-7572-025-2.
  5. HOCHEL, Marian. Guégan, Stéphane – Viguier-Dutheil, Florence (eds.): Jean Auguste Dominique Ingres e la vita artistica al tempo di Napoleone. Venezia: Marsilio Editori, 2019, 239 s. ISBN 978-88-317-8673-7. (recenze). Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis. Opava: Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2020, roč. 2020, č. 13, s. 221-225. ISBN 978-80-7510-438-0.
  6. HOCHEL, Marian. Kníže šarmu a obratnosti: Klemens Lothar Metternich. Muž kontrarevoluce: Friedrich von Gentz. Statečností a rozvahou: car Alexandr I. In HOCHEL, Marian – HANIČÁK, Ondřej – ŠÍL, Jiří (ed.) – ROSOVÁ, Romana et al. Opavský kongres 1820: Křižovatka evropské diplomacie. první. Opava: Statutární město Opava, 2020. s. 150-151,154-155,158-159, 6 s. Opavský kongres 1820: Křižovatka evropské diplomacie. ISBN 978-80-7572-025-2.
  7. HOCHEL, Marian. Kongresové město. In HOCHEL, Marian – HANIČÁK, Ondřej – ŠÍL, Jiří (ed.) – ROSOVÁ, Romana et al. Opavský kongres 1820: Křižovatka evropské diplomacie. první. Opava: Statutární město Opava, 2020. s. 53-61,100-108, 18 s. Opavský kongres 1820: Křižovatka evropské diplomacie. ISBN 978-80-7572-025-2.
  8. HOCHEL, Marian. Místa paměti: opavské domy a jejich obyvatelé v době kongresu. In HOCHEL, Marian – HANIČÁK, Ondřej – ŠÍL, Jiří (ed.) – ROSOVÁ, Romana et al. Opavský kongres 1820: Křižovatka evropské diplomacie. první. Opava: Statutární město Opava, 2020. s. 135-137,140-141, 6 s. Opavský kongres 1820: Křižovatka evropské diplomacie. ISBN 978-80-7572-025-2.
  9. HOCHEL, Marian. Na křižovatce evropské diplomacie: „Troppau 1820“ a pokus o ustavení evropské vlády v ponapoleonské Evropě. In HOCHEL, Marian – HANIČÁK, Ondřej – ŠÍL, Jiří (ed.) – ROSOVÁ, Romana et al. Opavský kongres 1820: Křižovatka evropské diplomacie. první. Opava: Statutární město Opava, 2020. s. 17,22-24,236-238,240-243, 11 s. Opavský kongres 1820: Křižovatka evropské diplomacie. ISBN 978-80-7572-025-2.
  10. HOCHEL, Marian. Napoleonic Memorabilia (Napoleonics) in the House of Blücher: “Hero of the Day” the Field Marshal Blücher and Napoleon´s Carriage from Waterloo at Raduň Chateau. Napoleonic Scholarship. The Journal of The International Napoleonic Society. Montréal: International Napoleonic Society, 2020, roč. 2019-2020, č. 10, s. 26-48. ISSN 2563-8793.
  11. HOCHEL, Marian a Martin PELC. Opavský kongres 1820/2020. The Congress of Troppau 1820/2020, Mezinárodní konference u příležitosti 200. výročí konání Opavského kongresu (Opavská historická sympozia), Ústav historických věd (ÚHV), Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě, Opava, 11. listopad 2020. 2020.
  12. HOCHEL, Marian. Po Opavském kongresu. In HOCHEL, Marian – HANIČÁK, Ondřej – ŠÍL, Jiří (ed.) – ROSOVÁ, Romana et al. Opavský kongres 1820: Křižovatka evropské diplomacie. první. Opava: Statutární město Opava, 2020. s. 193-197,202-205,215-218, 13 s. Opavský kongres 1820: Křižovatka evropské diplomacie. ISBN 978-80-7572-025-2.
  13. HOCHEL, Marian. Revoluce v Neapolsku a na Sicílii v létě 1820. In HOCHEL, Marian – HANIČÁK, Ondřej – ŠÍL, Jiří (ed.) – ROSOVÁ, Romana et al. Opavský kongres 1820: Křižovatka evropské diplomacie. první. Opava: Statutární město Opava, 2020. s. 33-51. Opavský kongres 1820: Křižovatka evropské diplomacie. ISBN 978-80-7572-025-2.
  14. HOCHEL, Marian. Vivant Denon a kouzlo empíru: Napoleonova hvězda, která oživuje duši. první. Opava - Praha: Slezská univerzita v Opavě - Togga, 2020. 420 s. ISBN 978-80-7476-202-4.

  2019

  1. HOCHEL, Marian. Cyril Lécosse: Jean-Baptiste Isabey. Petits portraits et grands desseins. Paris: CTHS – INHA, 19, 2018, 328 s. ISBN 978-2-7355-0855-6. (recenze). Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis. Opava: Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2019, roč. 2019, č. 12, s. 143-145. ISSN 1803-411X.
  2. HOCHEL, Marian. Člen redakční rady odborného časopisu. Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis, 2019 - 2019. ISSN 1803-411X.
  3. HOCHEL, Marian. Evropa(n) „mezi časy“: od Napoleonova projektu Evropy k vizi pospolité Evropy národů. In Marian Hochel. Moderní Evropan první poloviny 19. století. K životnímu jubileu profesora Dušana Uhlíře. první. Opava - Praha: Slezská univerzita v Opavě - Togga, 2019. s. 11-23. ISBN 978-80-7476-168-3.
  4. HOCHEL, Marian. Kráľ revolúcie? Napoleon Bonaparte a brumairový štátny prevrat vo Francúzsku. In Historická revue. první. Bratislava: Slovenský archeologický a historický inštitút - SAHI, 2019. s. 24-31. ISSN 1335-6550.
  5. HOCHEL, Marian. Moderní Evropan první poloviny 19. století. K životnímu jubileu profesora Dušana Uhlíře. první. Opava - Praha: Slezská univerzita v Opavě - Togga, 2019. 332 s. ISBN 978-80-7476-168-3.
  6. HOCHEL, Marian. Napoleonova historie v kovu: pokus o reinterpretaci dějin? In Moderní dějiny ve výuce dějepisu, Mezinárodní workshop, Výzkumné centrum pro soudobé dějiny, historickou paměť a kulturní dějiny (1800–2000), Slezská univerzita v Opavě, Opava, 20. listopad 2019. 2019.
  7. HOCHEL, Marian. Napoleonovo muzeum (Musée Napoléon) v Louvru a počátky moderního evropského muzejnictví. In Marian Hochel. Moderní Evropan první poloviny 19. století. K životnímu jubileu profesora Dušana Uhlíře. první. Opava - Praha: Slezská univerzita v Opavě - Togga, 2019. s. 133-161. ISBN 978-80-7476-168-3.
  8. HOCHEL, Marian. Prežili revolúciu. Symboly a symbolika Francúzskej revolúcie. In Historická revue. první. Bratislava: Slovenský archeologický a historický inštitút - SAHI, 2019. s. 48-53. ISSN 1335-6550.
  9. HOCHEL, Marian. Silesian Château Raduň as the Place of Memory for the Year 1815 - Napoleonic Memorabilia in the House of Blücher. In The One Hundred Days in One Hundred Hours; 17th International Napoleonic Congress, International Napoleonic Society, Le Plateforme and The University of Grenoble, Grenoble, France, 8–13 July 2019. 2019.
  10. HOCHEL, Marian. Vášeň pro svobodu? Giacomo Casanova mezi řádky svého života a mýtu. In Přednáškový cyklus, Národní památkový ústav – generální ředitelství, Praha, 14. březen 2019. 2019.
  11. HOCHEL, Marian. Zámek Duchcov jako místo paměti na valdštejnskou epopej? Instalace jižního křídla a koncepce jeho prezentace. Monumentorum Custos 2018. Časopis pro památky severozápadních Čech. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2019, roč. 2019, listopad, s. 77-100. ISSN 1803-781X.
  12. HOCHEL, Marian. Zrcadlo moci. Pilíře moci Napoleona Bonaparta ve vizuálním umění. In Přednáškový cyklus, Národní památkový ústav – generální ředitelství, Praha, 31. leden 2019. 2019.

  2018

  1. HOCHEL, Marian. Brána památek otevřená: sociabilita a kulturní dědictví v Paříži v období konzulátu Napoleona Bonaparta. Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis. Opava: Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, 2018, roč. 2018, č. 11, s. 11-38. ISSN 1803-411X.
  2. HOCHEL, Marian. Člen redakční rady odborného časopisu. Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis, 2018 - 2018. ISSN 1803-411X.
  3. HOCHEL, Marian. Moderní Evropan první poloviny 19. století: Evropa jednotná nebo rozdělená? 2018.
  4. HOCHEL, Marian. Napoleonic Memorabilia as the Mediator of Historical Memory in Chateau Collections in Lands of the Bohemian Crown. In Empires and Eagles: Napoleon and Austria; 16th International Napoleonic Congress, International Napoleonic Society, Palais Eschenbach, Wien, Austria, 9–15 July 2018. 2018.
  5. HOCHEL, Marian. Napoleonovo muzeum (Musée Napoléon) v Louvru (1803–1815) – evropské muzeum? In Moderní Evropan první poloviny 19. století: Evropa jednotná nebo rozdělená?, Mezinárodní workshop k významnému životnímu jubileu prof. Dušana Uhlíře (Inovativní přístupy ve výuce kulturních dějin), Ústav historických věd (ÚHV), Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě, Schösslerův salonek, Obecní dům, Opava, 28. listopad 2018. 2018.
  6. HOCHEL, Marian. Napoleonův mesianismus a jeho interpretace na vybraných výtvarných realizacích vizuálního umění. In Ideologie a skupinová emancipace v 19. a 20. století, Mezinárodní workshop, Slezská univerzita v Opavě, Opava, 9. říjen 2018. 2018.
  7. HOCHEL, Marian. Pavilon pro Reinerovu fresku v Duchcově: Nanebevzetí Panny Marie nebo poetika uhelných dolů? Monumentorum Custos 2017. Časopis pro památky severozápadních Čech. 2018, roč. 2018, listopad, s. 49-68. ISSN 1803-781X.
  8. HOCHEL, Marian. Třináctá komnata Napoleonova. Obraz Napoleona Bonaparta v mobiliárních fondech Národního památkového ústavu. 2018.

  2017

  1. HOCHEL, Marian. Napoleonov Code civil des Français a prvá moderná kodifikácia občianskych práv vo Francúzsku. In Boboková, Jarmila – Bakytová, Jana (eds.). Na ceste k modernej ústave. Zborník Filozofickej fakulty UK. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. s. 27-52. ISBN 978-80-223-4413-5.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 2. 2024 05:19