Sociální management (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
OPF:CVABPJN2 Profesní němčina 2 • 100 %
OPF:EVSBPEUN Evropská unie • 100 %
OPF:EVSBPPSZ Právo sociálního zabezpečení • 100 %
OPF:EVSBPSPO Sociální politika • 100 %
OPF:EVSBPVES Veřejná správa • 100 %
OPF:PEMBPMAG Marketing • 100 %
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
OPF:CVABPJA2 Profesní angličtina 2 • 100 %
OPF:CVABPRHP Řízení hotelového provozu • 100 %
OPF:EVSBPEUN Evropská unie • 100 %
OPF:EVSBPPSZ Právo sociálního zabezpečení • 100 %
OPF:EVSBPSPO Sociální politika • 100 %
OPF:EVSBPVES Veřejná správa • 100 %
OPF:FIUBPFUB Finanční účetnictví II. • 100 %
OPF:PEMBPMAG Marketing • 100 %
OPF:FIUBPZMA Zdanění majetku • 50 %
4. semestr
OPF:CVABPJA3 Profesní angličtina 3 • 100 %
OPF:EVSBPZHP Hospodářská politika • 100 %
OPF:FIUBPDDP Daně a daňová politika • 100 %
OPF:CVABPIKO Interkulturní komunikace • 50 %
OPF:CVABPKPT Komunikační a přesvědčovací techniky • 50 %
OPF:EVSBPDHO Dějiny evropského a československého hospodářství • 50 %
OPF:EVSBPMSO Metody sociální práce • 50 %
OPF:EVSBPPPR Pracovní právo • 50 %
OPF:EVSBPPSY Psychologie • 50 %
3. ročník
5. semestr
OPF:EVSBPFSC Formy sociální péče • 100 %
OPF:OPFBPBPS Seminář k bakalářské práci • 100 %
OPF:PEMBPENS Řízení a ekonomika nevýrobní sféry • 100 %
OPF:CVABPJA4 Odborný jazyk anglický 4 • 93 %
OPF:FIUBPMRF Municipální a regionální finance • 93 %
OPF:PEMBPHRM Personalistika • 93 %
OPF:PEMBPMSS Management sociálních služeb • 93 %
OPF:PEMBPPRO Projektový management • 43 %
OPF:EVSBPTPZ Trh práce a politika zaměstnanosti • 21 %
OPF:PEMBPKPD Komunikační a prezentační dovednosti • 14 %
6. semestr
OPF:OPFBPBPP Bakalářská práce • 100 %
OPF:OPFBPOPR Odborná praxe • 100 %

Údaje byly předpočítány: 5. 6. 2023 20:58

Všechny obory fakulty