Sociální management (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
OPF:CVABPJA4 Odborný jazyk anglický 4 • 100 %
OPF:FIUBPMRF Municipální a regionální finance • 100 %
OPF:EVSBPFSC Formy sociální péče • 67 %
OPF:OPFBPBPS Seminář k bakalářské práci • 67 %
OPF:PEMBPENS Řízení a ekonomika nevýrobní sféry • 67 %
OPF:PEMBPHRM Personalistika • 67 %
OPF:PEMBPMSS Management sociálních služeb • 67 %
OPF:PEMBPPRO Projektový management • 67 %
OPF:EVSBPTPZ Trh práce a politika zaměstnanosti • 33 %
OPF:FIUBPNPS Platební a zúčtovací styk • 33 %
OPF:FIUBPPOJ Pojišťovnictví • 33 %
6. semestr
OPF:OPFBPBPP Bakalářská práce • 100 %
OPF:OPFBPOPR Odborná praxe • 100 %
OPF:EVSBPPPR Pracovní právo • 33 %

Údaje byly předpočítány: 16. 7. 2024 02:27

Všechny obory fakulty