PEMBPMAS Marketing služeb

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2019
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D. (přednášející)
Ing. Veronika Kopřivová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D.
Předpoklady
MARBAMAR Marketing || MARBEMAR Marketing || MARBKMAR Marketing || MARBPMAR Marketing || PEMBAMAG Marketing || PEMBAMAR Marketing || PEMBEMAR Marketing || PEMBKMAG Marketing || PEMBKMAR Marketing || PEMBKMKT Marketing || PEMBPMAG Marketing || PEMBPMAR Marketing || PEMBPMKT Marketing || PEMPMAR Marketing
Předpokladem je absolvování předmětu Marketing.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seznámit posluchače s aplikací marketingu v oboru služeb. Kurz zahrnuje objasnění definice služeb a specifických vlastností služeb, které jsou důvodem k rozšíření marketingového mixu ve službách. Umožní pochopit význam a metody marketingového výzkumu ve službách, tvorbu strategického plánu a využívání jednotlivých nástrojů marketingového mixu ke zdokonalování procesu poskytování služeb.
Osnova
 • Struktura výkladu:
  1. Úloha marketingu v oblasti služeb
  2. Chování zákazníků v oblasti služeb
  3. Strategické marketingové plánování
  4. Marketingový výzkum ve službách
  5. Produkt ve službách
  6. Cena služeb
  7. Distribuce služeb
  8. Marketingová komunikace služeb
  9. Lidé ve službách
  10.Materiální prostředí ve službách
  11.Procesy ve službách
  12.Řízení kvality ve službách
  13.Specifika služeb neziskových organizací
Literatura
  povinná literatura
 • VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing služeb efektivně a moderně. Online. Praha: Grada Publishing, 2014. ISBN 978-80-247-5037-8. [citováno 2024-04-24] info
 • HAZDRA, A. a kol. Skvělé služby. Jak dělat služby, které vaše zákazníky nadchnou. Online. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4711-8. [citováno 2024-04-24] info
 • HECZKOVÁ, M.,. Marketing ve veřejném sektoru. Online. Karviná: SU OPF, 2012. ISBN 978-80-7248-856-8. [citováno 2024-04-24] info
 • VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing služeb - efektivně a moderně. Online. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2721-9. [citováno 2024-04-24] info
 • VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing služeb. Distanční studijní opora.. Online. Karviná: SU OPF, 2006. ISBN 80-7248-386-2. [citováno 2024-04-24] info
  doporučená literatura
 • VYSEKALOVÁ, J. a KOL. Chování zákazníka. Jak odkrýt tajemství "černé skříňky". Online. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3528-3. [citováno 2024-04-24] info
 • LOŠTÁKOVÁ, H. a kol. Diferencované řízení vztahů se zákazníky. Online. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-3155-1. [citováno 2024-04-24] info
 • SVĚTLÍK, J. Marketingové řízení školy. Online. Praha: Wolters Kluwer, 2009. ISBN 978-80-7357-494-9. [citováno 2024-04-24] info
 • KOTLER, P., V. WONG, J. SAUNDERS a G. ARMSTRONG. Moderní marketing. Online. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1545-2. [citováno 2024-04-24] info
 • MUDIE, P. and A. PIRRIE. Services marketing management. Online. Amsterdam: Elsevier, 2006. ISBN 0-7506-6674-9. [citováno 2024-04-24] info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Metody hodnocení
Zápočet
Informace učitele
70% účast na seminářích, seminární práce doplněna vlastním šetřením u firem poskytujících služby, prezentace, zápočtový test
AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž76
Přednáška26
Seminář13
Zápočet30
Celkem145
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.