FVP SPEPBcK Speciální pedagogika
Název anglicky: Special Education
bakalářský kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: FVP SPEP Speciální pedagogika

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FVP:UPPVMK001Pedagogika K. Janišzk 9/0/03 1-
FVP:UPPVMK002Obecná psychologie a psychologie osobnosti M. Vašutovázk 9/0/03 1Z
FVP:UPPVMK003Speciální pedagogika E. Zezulkovázk 9/0/04 1P
FVP:UPPVMK004Filozofie P. Slováčekzk 9/0/03 1-
FVP:UPPVMK005Somatologie pro speciální pedagogy J. Haluzíkovázk 9/0/04 1-
FVP:UPPVMK006Znakový jazyk I A. Hendrychováz 9/0/04 1-
FVP:UPPVMK007Vývojová psychologie M. Vašutovázk 9/0/03 2Z
FVP:UPPVMK008Psychopedie J. Pipekovázk 12/0/04 2P
FVP:UPPVMK009Etopedie M. Kalejazk 12/0/04 2P
FVP:UPPVMK011Speciální geragogika P. Mühlpachrz 9/0/03 2-
FVP:UPPVMK012Základy psychiatrie pro speciální pedagogy P. Tarabazk 6/0/03 2-
FVP:UPPVMK013Odborná praxe I – náslechová E. Zezulkováz 3/0/49 49h. praxe.5 2-
FVP:UPPVMK010ORL a foniatrie pro speciální pedagogy R. Lenertzk 9/0/03 3Z
FVP:UPPVMK014Etika pomáhajících profesí P. Slováčekz 6/0/02 3-
FVP:UPPVMK016Inkluzivní pedagogika M. Vítkovázk 12/0/03 3P
FVP:UPPVMK017Logopedie E. Zezulkovázk 12/0/04 3P
FVP:UPPVMK018Metodologie speciálněpedagogického výzkumu D. Janákzk 12/0/04 3Z
FVP:UPPVMK015Sociální psychologie E. Urbanovskázk 9/0/03 4P
FVP:UPPVMK019Specifické poruchy učení a chování E. Zezulkovázk 12/0/04 4P
FVP:UPPVMK020Logopedická prevence E. Zezulkováz 9/0/03 4-
FVP:UPPVMK021Oftalmopedie M. Kolaříkovázk 12/0/04 4P
FVP:UPPVMK022Somatopedie M. Vítkovázk 12/0/04 4P
FVP:UPPVMK023Odborná praxe II - průběžná E. Zezulkováz 3/0/62 62h. praxe.6 4-
FVP:UPPVMK024Surdopedie Y. Odstrčilíkovázk 12/0/04 5P
FVP:UPPVMK025Speciálněpedagogická diagnostika E. Zezulkovázk 12/0/05 5Z
FVP:UPPVMK026Praktika ve speciálněpedagogické diagnostice E. Zezulkováz 9/0/04 5-
FVP:UPPVMK027Aktivizační činnosti a terapie ve speciální pedagogice K. Jankůz 6/0/03 5-
FVP:UPPVMK028Multismyslové koncepty ve speciální pedagogice K. Jankůz 9/0/04 5-
FVP:UPPVMK029Ergoterapie pro speciální pedagogy Z. Římovskáz 6/0/03 5-
FVP:UPPVMK030Odborná praxe III - průběžná E. Zezulkováz 3/0/62 62h. praxe.6 5-
FVP:UPPVMK031Bakalářská práce I E. Zezulkováz 6/0/03 5-
FVP:UPPVMK032Odborná praxe IV - souvislá E. Zezulkováz 0/0/320 8T/týden = 40 hod.16 6-
FVP:UPPVMK033Bakalářská práce II E. Zezulkováz 6/0/04 6-
135 kreditů

POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SKUPINA 1 (Pedagogicko-psychologická propedeutika)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FVP:UPPVMK034Special Education I R. Adamczykz 9/0/03 1-
FVP:UPPVMK035Besondere Bildung I M. Marekz 9/0/03 1-
FVP:UPPVMK036Sociologie dětství a dítěte D. Janákz 6/0/03 1-
FVP:UPPVMK037Multikulturní výchova A. Preissová Krejčíz 6/0/02 2-
FVP:UPPVMK038Special Education II R. Adamczykz 9/0/03 3-
FVP:UPPVMK039Besondere Bildung II M. Marekz 9/0/03 3-
FVP:UPPVMK040Sociální pedagogika ve školské praxi M. Kalejaz 6/0/02 3-
FVP:UPPVMK041Sociální práce L. Průšaz 6/0/02 4-
FVP:UPPVMK042Pedagogika volného času K. Janišz 6/0/02 5-
FVP:UPPVMK043Psychologie stáří M. Kolaříkováz 6/0/03 5-
26 kreditů

POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SKUPINA 2 (Speciálněpedagogický základ)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FVP:UPPVMK044Volnočasové aktivity osob se zdravotním postižením K. Janišz 6/0/03 1-
FVP:UPPVMK045Motorika znevýhodněných R. Staňkováz 6/0/03 1-
FVP:UPPVMK046Neziskový sektor a dobrovolnická činnost P. Fabiánz 6/0/03 2-
FVP:UPPVMK047Tělovýchovné aktivity a zdravotní tělesná výchova K. Janišz 9/0/04 2-
FVP:UPPVMK051Znakový jazyk II A. Hendrychováz 9/0/04 2-
FVP:UPPVMK049Poruchy autistického spektra K. Jankůz 9/0/03 3-
FVP:UPPVMK050Praktika z logopedie E. Zezulkováz 9/0/04 4-
FVP:UPPVMK052ICT ve speciální pedagogice P. Adamusz 6/0/03 4-
FVP:UPPVMK053Alternativní a augmentativní komunikace E. Zezulkováz 6/0/03 5-
30 kreditů

POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SKUPINA 3 (Příprava závěrečné práce)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FVP:UPPVMK054Seminář k závěrečným pracím I E. Zezulkováz 6/0/03 4-
FVP:UPPVMK055Seminář k závěrečným pracím II E. Zezulkováz 6/0/03 5-
6 kreditů

Další volitelné předměty pro 2. a 3. ročník

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FVP:FVPFZP01Zahraniční praxe K. Jankůz 0/0/2 Seminář 2 TYD/SEM.3 --
3 kredity