FPF HKDvRPnp History and cultural heritage in regional practice
Name in Czech: Historie a kulturní dědictví v regionální praxi
master's full-time single-subject
Included in the programme: FPF HKDvRPnp History and cultural heritage in regional practice

Recommended progress through the study plan

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FPF:HKDRPNP001Cultural history of the Czech and European countries in pre-modern times P. Kozákzk 2/1/05 1Z
FPF:HKDRPNP002Kulturní dědictví v ČR B. Czechowiczzk 1/1/03 1P
FPF:HKDRPNP003Archeologické dědictví M. Tymonováz 0/2/0 + 1 den.3 1P
FPF:HKDRPNP004Euroregiony a příhraniční spolupráce M. Blaškoz 1/1/03 1P
FPF:HKDRPNP005Cultural Heritage R. Dluhošováz 0/2/02 1-
FPF:HKDRPNP006Kulturerbe G. Rykalováz 0/2/02 1-
FPF:HKDRPNP007Cultural history J. Knapíkzk 2/1/05 2Z
FPF:HKDRPNP008Sources, Literature, Information Sources I. Korbelářovázk 1/1/05 2Z
FPF:HKDRPNP009Myths and stereotypes in Czech national historiography I. Zmetákz 1/1/03 2-
FPF:HKDRPNP010Právní rámec ochrany kulturního dědictví Z. Žáčkováz 1/1/03 2-
FPF:HKDRPNP011European and World Cultural Heritage B. Czechowiczzk 1/1/03 2P
FPF:HKDRPNP012Příprava volnočasového produktu se zaměřením na kulturní dědictví P. Plesníkzk 1/2/05 2Z
FPF:HKDRPNP013Professional practice I M. Hochelz 0/0/0 3 týdny / 120 hodin.7 2P
FPF:HKDRPNP014Montánní a industriální dědictví I. Korbelářováz 0/2/0 + 2 dny.3 3P
FPF:HKDRPNP015Church heritage I. Zmetákz 0/2/0 + 2 dny.3 3P
FPF:HKDRPNP016Kulturní turismus P. Plesníkz 1/1/05 3Z
FPF:HKDRPNP017Seminář pro diplomovou práci I I. Korbelářováz 0/2/03 3P
FPF:HKDRPNP018Realizace volnočasového produktu se zaměřením na kulturní dědictví P. Plesníkz 0/1/0 + 5 dní.5 3P
FPF:HKDRPNP019Cultural Heritage of Silesia I. Korbelářovázk 1/2/05 4Z
FPF:HKDRPNP020Kulturní dědictví aristokratické každodennosti P. Kozákz 0/2/0 + 2 dny.3 4P
FPF:HKDRPNP021Urbánní a rurální dědictví I. Korbelářováz 0/2/0 + 2 dny.3 4P
FPF:HKDRPNP022Seminář pro diplomovou práci II I. Korbelářováz 0/2/05 4P
FPF:HKDRPNP023Professional practice II M. Hochelz 0/0/0 3 týdny / 120 hodin.7 4P
91 credits

Povinně volitelné předměty – A

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FPF:HKDRPNP024Přístupný a sociální turismus se zaměřením na kulturní dědictví M. Kolaříkováz 1/1/03 1P
FPF:HKDRPNP025Experimentální praktikum z kulinárního dědictví I. Korbelářováz 0/2/0 + 1 den.3 1P
FPF:HKDRPNP026Příprava produktu se zaměřením na kulturní dědictví pro osoby se specifickými potřebami P. Plesníkz 0/2/03 3P
FPF:HKDRPNP027Experimentální praktikum z materiální kultury M. Tymonováz 0/2/0 + 1 den.3 2P
FPF:HKDRPNP028Terénní praktikum se zaměřením na osoby se specifickými potřebami M. Kolaříkováz 0/1/0 + 2 dny.3 4P
15 credits

Povinně volitelné předměty – B

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FPF:HKDRPNP029Kultura a sociální dějiny křesťanství I. Zmetákz 1/1/03 1-
FPF:HKDRPNP030Řízení lidských zdrojů a selfmanagement M. Motyčkaz 1/1/03 1-
FPF:HKDRPNP031Event management se zaměřením na kulturu a historii M. Blaškoz 1/1/03 3-
FPF:HKDRPNP032Czech heaven: historical figures in national mythology M. Pelcz 0/1/02 2-
FPF:HKDRPNP033Communication in English M. Weissz 0/2/02 2-
FPF:HKDRPNP034Deutschkonverzation G. Rykalováz 0/2/02 4-
15 credits

Elective courses