OPF MIp Manažerská informatika
Název anglicky: Managerial Informatics
bakalářský prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: OPF B_MI Manažerská informatika

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška je ústní a skládá se z:
- ekonomicko-manažerské části - otázky z Ekonomie, Vnějšího ekonomického prostředí, Ekonomiky podniku a Finance v podnikání.
- části Manažerská informatika - otázky z předmětu Operační systémy, Objektové programování, Databáze a datové sklady, Informační a internetové technologie, Kvantitativní metody v ekonomické praxi, Operační analýza pro ekonomy, Informační systémy, Podnikové informační systémy ERP, Tvorba WWW a redakční systémy, Správa počítačových sítí a Digitalizace firmy.
- obhajoby bakalářské práce.

Tematické okruhy ke SZZ:
https://www.slu.cz/file/cul/1e25b6b3-c020-4d8d-a044-0211565bf4ae

Požadavky na obhajobu bakalářské práce (BP)
Student je povinen zvolit si ve 2. ročníku studia téma bakalářské práce (dále jen BP) a dohodnout s vedoucím BP osnovu a postup, na základě čehož vznikne zadání BP. Student si může vybrat jedno z témat, která vypisují akademičtí pracovníci v každém akademickém roce, nebo navrhne téma vlastní. Téma BP musí být v souladu se zaměřením studijního programu a profilu. BP se zpracovává v rozsahu 35 - 45 stran (nezapočítávají se přílohy). Obhajoba BP je součástí státních závěrečných zkoušek. V rámci obhajoby student prezentuje cíle a obsah BP, zvolené metody zkoumání, zjištěné výsledky a návrhy řešení.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

- Zavádění ERP systému Helios Green u zákazníka a jeho parametrizace
- Nástroje on-line marketingu jako integrovaná součást internetových obchodů
- Praktické využití virtuální reality v cestovním ruchu
- Výběr optimální marketingové strategie metodami vícekriteriálního rozhodování
- Použití metod vícekriteriálního rozhodování k výběru nového vybavení pro provádění nedestruktivních zkoušek
- Využití on line webových projektů pro tvorbu www stránek v segmentu mikropodniků a OSVČ
- Implementace poštovního serveru v příspěvkové organizaci
- Využití OpenSource platformy pro IoT
- Modelování procesů elektronického obchodování na bázi simulace diskrétních událostí
- Automatizace business procesů podniku
- Navržení a vytvoření systému evidence kompetencí pracovníků
- Zpracování dat o zákaznicích pomocí CRM systémů
- Tvorba webových designů na základě marketingových archetypů

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty programu MIp Bc. prez.

Za volitelné předměty nutno splnit min. 7 kreditů volbou předmětů z jiných studijních programů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:EVSBPEKOEkonomie I. Majerovázk 2/2/05 1Z
OPF:EVSBPVEPVnější ekonomické prostředí M. Tvrdoňzk 2/2/05 2Z
OPF:FIUBPDVPDaně v podnikání J. Janouškovázk 1/2/05 4-
OPF:FIUBPFVPFinance v podnikání I. Palečkovázk 1/2/05 2Z
OPF:INMBPDDSDatabáze a datové sklady M. Janákovázk 1/2/05 3P
OPF:INMBPERPPodnikové informační systémy - ERP T. Barčákzk 1/2/05 4P
OPF:INMBPIITInformační a internetové technologie P. Suchánekzk 1/2/05 2P
OPF:INMBPINFInformatika P. Suchánekzk 1/2/04 1-
OPF:INMBPINSInformační systémy R. Šperkazk 2/1/06 3P
OPF:INMBPKMEKvantitativní metody v ekonomické praxi R. Krkoškovázk 2/1/06 1Z
OPF:INMBPOANOperační analýza pro ekonomy R. Perzinazk 2/1/04 3Z
OPF:INMBPOBPObjektové programování R. Perzinazk 1/2/05 2P
OPF:INMBPOPSOperační systémy M. Janákovázk 1/2/05 2P
OPF:INMBPSPSSpráva počítačových sítí P. Suchánekzk 1/2/05 5P
OPF:INMBPTWRTvorba WWW a redakční systémy R. Fojtíkzk 1/2/05 4P
OPF:INMBPUDPÚvod do programování R. Perzinazk 1/2/06 1Z
OPF:OPFBPBPPBakalářská práce J. Garanti Studijních Oborů Su Opfz 10 6-
OPF:OPFBPBPSSeminář k bakalářské práci I. Palečkováz 0/2/05 5-
OPF:OPFBPPRXOdborná praxe -z 0/480/018 6-
OPF:PEMBPDIFDigitalizace firmy R. Šperkazk 1/2/05 5P
OPF:PEMBPEPOEkonomika podniku J. Duháček Šebestovázk 1/2/05 1Z
OPF:PEMBPMKTMarketing M. Klepekzk 2/1/05 3-
OPF:PEMBPMNMManagement Š. Zapletalovázk 2/1/05 2Z
OPF:PEMBPPEPPrávo v ekonomické praxi T. Gongolzk 2/1/05 1-
OPF:PEMBPPROProjektový management P. Adámekzk 2/2/06 3P
145 kreditů

Cizojazyčná příprava Bc. prez.

Studenti si ve 2. semestru zvolí studium anglického nebo německého jazyka.

Cizojazyčná příprava Bc. prez. - angličtina

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:CVABPEN1Cizojazyčná příprava AJ 1 M. Chylkováz 0/2/02 2-
OPF:CVABPEN2Cizojazyčná příprava AJ 2 M. Chylkováz 0/2/02 3-
OPF:CVABPEN3Cizojazyčná příprava AJ 3 M. Chylkováz 0/2/02 4-
OPF:CVABPEN4Cizojazyčná příprava AJ 4 M. Chylkováz 0/2/02 5-
8 kreditů

Cizojazyčná příprava Bc. prez. - němčina

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:CVABPDE1Cizojazyčná příprava NJ 1 H. Bobákováz 0/2/02 2-
OPF:CVABPDE2Cizojazyčná příprava NJ 2 H. Bobákováz 0/2/02 3-
OPF:CVABPDE3Cizojazyčná příprava NJ 3 H. Bobákováz 0/2/02 4-
OPF:CVABPDE4Cizojazyčná příprava NJ 4 H. Bobákováz 0/2/02 5-
8 kreditů

Povinně volitelné předměty programu MIp Bc. prez.

Podmínka pro splnění povinně volitelných předmětů je získání 20 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:EVSBPSEPSmart ekonomika v kontextu Průmyslu 4.0 J. Nevimaz 2/2/05 4-
OPF:INMBPBOIPodnikání na Internetu P. Suchánekzk 1/2/05 4-
OPF:INMBPINPInternetové právo T. Gongolzk 2/1/04 5-
OPF:INMBPISSInformační systémy ve veřejné správě R. Dolákzk 1/2/05 4-
OPF:INMBPMOAMobilní aplikace R. Fojtíkzk 1/2/05 3-
OPF:PEMBPEMAE-marketing M. Stoklasazk 2/1/05 5-
OPF:PEMBPIPOInovační podnikání Ž. Rylkovázk 2/1/05 4-
34 kreditů