FPF AVTnp Audiovizuální tvorba
Název anglicky: Audio-visual works
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FPF AVT-np Audiovizuální tvorba

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:ARTAVTNP01Estetika pro praxi I M. Zelinskýz 2/0/04 1Z
FPF:ARTAVTNP02Teorie a praxe kulturních průmyslů M. Zelinskýzk 1/1/04 1Z
FPF:ARTAVTNP03Nová média v kulturním průmyslu M. Zelinskýz 1/1/04 3Z
FPF:ARTAVTNP04Vizuální studia M. Zelinskýz 1/1/03 1P
FPF:ARTAVTNP05Současná česká kinematografie a televizní tvorba M. Novosadzk 2/0/03 1P
FPF:ARTAVTNP06Současná evropská kinematografie a televizní tvorba K. Pupákovázk 2/0/03 3P
FPF:ARTAVTNP07Scenáristický workshop R. Merknerz 1/1/03 3-
FPF:ARTAVTNP08Produkce v audiovizi a autorské právo V. Mrázz 2/0/03 3P
FPF:ARTAVTNP28Estetika pro praxi II M. Zelinskýzk 2/0/04 2Z
FPF:ARTAVTNP29Vyprávěcí postupy v teorii a praxi S. Chrobákovázk 1/1/04 4Z
FPF:ARTAVTNP30Jazyková komunikace v současných médiích S. Schneiderovázk 1/1/03 2-
FPF:ARTAVTNP31Digitalizace kinematografických a televizních děl J. Zajíčekz 1/1/03 2P
FPF:ARTAVTNP32Anglo-American Film and Theater A. Hoffmannovázk 1/1/03 2-
FPF:ARTAVTNP33Klauzurní práce M. Horsákováz 0/2/06 2-
FPF:ARTAVTNP34Marketing kultury a fundraising M. Ševčíkz 1/1/03 4P
FPF:ARTAVTNP35Absolventský projekt M. Horsákováz 0/2/06 4P
FPF:ARTAVTNP36Diplomový seminář M. Zelinskýz 5h/p/sem+21h/s/sem.3 4P
FPF:ARTAVTNP37Odborná praxe II M. Horsákováz 120h/sem.6 4-
FPF:ARTAVTNP38Odborná praxe I M. Horsákováz 120h/sem.6 2-
74 kreditů

Povinně volitelné předměty A – skupina 1

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: celkem minimálně 8 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:ARTAVTNP09Projekce k současné české kinematografii M. Novosadz 2/0/03 1P
FPF:ARTAVTNP10Dějiny světové kinematografie I M. Novosadz 2/0/03 1P
FPF:ARTAVTNP11Dokumentární tvorba v rozhlase, filmu a televizi I. Kocíz 1/1/03 3P
FPF:ARTAVTNP12Projekce k současné evropské kinematografii K. Pupákováz 2/0/03 3P
FPF:ARTAVTNP13Kulturně-animační workshop J. Siostrzonekz 1/1/03 3P
FPF:ARTAVTNP39Analytický seminář M. Odehnalz 0/2/03 2P
FPF:ARTAVTNP40Dějiny světové kinematografie II K. Pupákováz 2/0/03 2P
FPF:ARTAVTNP41Sociologie kultury J. Siostrzonekz 1/1/03 4P
24 kreditů

Povinně volitelné předměty A – skupina 2

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: celkem minimálně 8 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:ARTAVTNP14Dějiny filmových technologií a techniky I J. Zajíčekz 2/0/03 1P
FPF:ARTAVTNP15Digitální restaurování obrazové a zvukové složky AV díla I J. Zajíčekz 1/1/03 1P
FPF:ARTAVTNP16Digitální restaurování obrazové a zvukové složky AV díla III J. Zajíčekz 1/1/03 3P
FPF:ARTAVTNP17Animátorský workshop V. Mrázz 1/1/03 3P
FPF:ARTAVTNP42Dějiny filmových technologií a techniky II J. Zajíčekz 2/0/03 2P
FPF:ARTAVTNP43Digitální restaurování obrazové a zvukové složky AV díla II J. Zajíčekz 1/1/03 2P
FPF:ARTAVTNP44Postprodukce v audiovizi a speciální filmové efekty V. Mrázz 1/1/03 4P
21 kreditů

Povinně volitelné předměty B

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:ARTAVTNP18Interpersonální komunikace a rétorika S. Schneiderováz 1/1/03 1-
FPF:ARTAVTNP19Teorie barev K. Pupákováz 1/1/03 1-
FPF:ARTAVTNP20Tvůrčí psaní I J. Chrobákz 0/2/03 1-
FPF:ARTAVTNP21Ateliér dokumentární tvorby I M. Horsákováz 0/2/03 1-
FPF:ARTAVTNP22Týmová práce P. Bergmannováz 1/1/03 1-
FPF:ARTAVTNP23Ateliér dramatické tvorby I T. Polenskýz 0/2/03 1-
FPF:ARTAVTNP24Ateliér scenáristické tvorby I I. Kocíz 0/2/03 1-
FPF:ARTAVTNP25Popularizační workshop I M. Horsákováz 0/2/03 3-
FPF:ARTAVTNP26Rozhlasová reklama M. Ševčíkz 1/1/03 3-
FPF:ARTAVTNP27Tvořivost a kritická praxe S. Chrobákováz 1/1/03 3-
FPF:ARTAVTNP45Tvůrčí psaní II S. Chrobákováz 0/2/03 2-
FPF:ARTAVTNP46Ateliér dokumentární tvorby II M. Horsákováz 0/2/03 2-
FPF:ARTAVTNP47Ateliér dramatické tvorby II T. Polenskýz 0/2/03 2-
FPF:ARTAVTNP48Ateliér scenáristické tvorby II R. Merknerz 0/2/03 2-
FPF:ARTAVTNP49Popularizační workshop II M. Horsákováz 0/2/03 4-
FPF:ARTAVTNP50Audiovizuální archivy a využití jejich sbírek v televizní tvorbě J. Zajíčekz 2/0/03 4-
FPF:ARTAVTNP75Americký nezávislý film J. Bébarovázk 1/1/04 --
FPF:ARTAVTNP76Dokument v televizní praxi M. Horsákováz 0/2/03 --
FPF:ARTAVTNP77Filmová produkce v praxi L. Konečnýz 1/1/03 --
FPF:ARTAVTNP78Ateliér performance, site specific, práce s tělem J. Orlováz 0/2/03 --
FPF:ARTAVTNP79Ateliér mediálního umění J. Orlováz 0/2/03 --
FPF:ARTAVTNP80Ateliér zvukové tvorby I M. Odehnalz 0/2/03 --
FPF:ARTAVTNP81Ateliér zvukové tvorby II M. Odehnalz 0/2/03 2-
FPF:ARTAVTNP82Plenér I M. Horsákováz 0/3/03 1-
FPF:ARTAVTNP83Plenér II M. Horsákováz 0/3/03 2-
76 kreditů

Tělesná výchova

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:KTVAERO1Aerobik 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVAERO2Aerobik 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVBADM1Badminton 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVBADM2Badminton 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVFLRB1Florbal 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVFLRB2Florbal 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVFLRM1Florbal - muži 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVFLRM2Florbal - muži 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVFLRZ1Florbal - ženy 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVFLRZ2Florbal - ženy 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVJOGA1Jógová cvičení 1 M. Palyzováz 0/1/01 1-
FPF:KTVJOGA2Jógová cvičení 2 M. Palyzováz 0/1/01 2-
FPF:KTVKOPA1Kopaná 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVKOPA2Kopaná 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVODBJ1Odbíjená 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVODBJ2Odbíjená 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVPLAV1Plavání 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVPLAV2Plavání 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVSQSH1Squash 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVSQSH2Squash 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVSTTE1Stolní tenis 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVSTTE2Stolní tenis 2 D. Musilz 0/1/01 2-
22 kreditů

Státní závěrečná zkouška

Student volí konkrétní předmět podle termínu, ve kterém hodlá přistoupit ke státní závěrečné zkoušce dle harmonogramu státních závěrečných zkoušek v příslušném akademickém roce.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:FSZZUNORStátní závěrečná zkouška - únor -- - --
FPF:FSZZKVETENStátní závěrečná zkouška - květen -- - --
FPF:FSZZSRPENStátní závěrečná zkouška - srpen -- - --
0 kreditů