Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. STOKLASA, Michal. Marketingový výzkum: Distanční studijní text. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2023.

  2022

  1. STOKLASA, Michal a Kateřina MATUŠÍNSKÁ. Consumer Perception of Regional Brands in Czechia in 2021. Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D. 2022, roč. 30, č. 1, s. 1-12. ISSN 1804-8048. doi:10.46585/sp30011359.
  2. MATUŠÍNSKÁ, Kateřina a Michal STOKLASA. The appeals and level of involvement influencing purchasing decision. Management & Marketing. Challenges for the Knowledge Society. De Gruyter Poland, 2022, roč. 17, č. 3, s. 234-254. ISSN 1842-0206. doi:10.2478/mmcks-2022-0013.
  3. BAUEROVÁ, Radka, Tereza IKÁŠOVÁ, Veronika KOPŘIVOVÁ, Tomáš PRAŽÁK a Michal STOKLASA. What Cognitive Biases Attack Potential Customers in User Reviews the Most? Acta academica karviniensia. Karviná: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2022, roč. 22, č. 1, s. 5-21. ISSN 1212-415X. doi:10.25142/aak.2022.001.

  2021

  1. MATUŠÍNSKÁ, Kateřina a Michal STOKLASA. Advertising Strategy according to the Concept of the FCB Model in the Conditions of the Various Generations. E & M EKONOMIE A MANAGEMENT. LIBEREC 1: TECHNICAL UNIV LIBEREC, 2021, roč. 24, č. 4, s. 189-205. ISSN 1212-3609. doi:10.15240/tul/001/2021-4-012.

  2020

  1. STARZYCZNÁ, Halina a Michal STOKLASA. Mezinárodní marketing: Distanční studijní text. Karviná: Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2020.
  2. STOKLASA, Michal a Eva PITRUNOVÁ. Understanding Regional Product Characteristics and Consumers Purchasing them in the Czech Republic. ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS. 2020, roč. 68, č. 1, s. 243-253. ISSN 2464-8310. doi:10.11118/actaun202068010243.

  2019

  1. MATUŠÍNSKÁ, Kateřina, Martin KLEPEK, Halina STARZYCZNÁ, Michal STOKLASA, Radka BAUEROVÁ, Veronika BRACINÍKOVÁ, Adéla LANGEROVÁ a Radka KUBALOVÁ. Akceptace technologie z pohledu marketingových nástrojů. 1. vydání. Praha: Professional Publishing s.r.o., 2019. 152 s. ISBN 978-80-88260-36-3.
  2. STOKLASA, Michal. Influence of technology on regional brands in Czechia. Engineering Management in Production and Services. Kleosin, Polsko: Bialystok University of Technology, 2019, roč. 11, č. 4, s. 92-102, 117 s. ISSN 2543-912X. doi:10.2478/emj-2019-0036.
  3. MATUŠÍNSKÁ, Kateřina, Martin KLEPEK a Michal STOKLASA. Marketing in Theory and Practice. Karviná: SU Opava, OPF Karviná, 2019. 183 s. ISBN 978-80-7510-341-3.
  4. MATUŠÍNSKÁ, Kateřina a Michal STOKLASA. Marketingová komunikace: Distanční studijní text. 3. vyd. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2019. 247 s.
  5. STOKLASA, Michal a Martin KLEPEK. Mediální marketing: Distanční studijní text. Karviná, 2019. 131 s. ISBN 978-80-7510-368-0.
  6. MATUŠÍNSKÁ, Kateřina a Michal STOKLASA. The State of Strategic Marketing Application in Czech Small and Medium-Sized Enterprises. Scientific Annals of Economics and Business. 2019, roč. 66, č. 2, s. 193-212. ISSN 2501-1960. doi:10.2478/saeb-2019-00122019-0012.

  2018

  1. HEINZ, Krystyna, Lubomír NENIČKA a Michal STOKLASA. Innovation of the Entrepreneurial Education on the European Level. In Proceedings of 18th International Conference Economic Policy in the European Union Member Countries. Karviná: OPF SU, 2018. s. 135-139, 7 s. ISBN 978-80-7510-289-8.

  2017

  1. STOKLASA, Michal a Halina STARZYCZNÁ. Consumer Ethnocentrism of Moravian-Silesian Region: comparison of CETSCALE research 2013/17. In XX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách sborník příspěvků. Neuveden: Neuveden, 2017. s. 590-597, 7 s. ISBN 978-80-210-8586-2.
  2. STOKLASA, Michal a Filip ŠTROCH. METHODS FOR CREATING PERSONALIZED MARKETING. In Conference Proceedings from International Scientific Conference 7th - 8th November 2017. Smolenice: Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Slovakia, 2017. s. 434-439. ISBN 978-80-8105-918-6.
  3. STARZYCZNÁ, Halina, Pavlína PELLEŠOVÁ a Michal STOKLASA. The Comparison of Customer Relationship Management (Crm) in Czech Small and Medium Enterprises According to Selected Characteristics in the Years 2015, 2010 and 2005. ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS. 2017, roč. 65, č. 5, s. 1767-1777. ISSN 2464-8310.
  4. CHROMČÁKOVÁ, Adéla, Halina STARZYCZNÁ a Michal STOKLASA. THE LEVEL OF SELECTED CRM AREAS IN SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES IN THE CZECH REPUBLIC. Forum Scientiae Oeconomia. 2017, roč. 5, č. 4, s. 59-70. ISSN 2300-5947.

  2014

  1. STOKLASA, Michal a Jan URBÁNEK. Mezinárodní marketing: pro prezenční formu studia. 2014. ISBN 978-80-7510-059-7.

  2013

  1. STARZYCZNÁ, Halina, Michal STOKLASA, Miroslava HECZKOVÁ a Pavlína PELLEŠOVÁ. Využití vztahového marketingu v podnikání malých a středních firem. Karviná: SU OPF Karviná, 2013. 110 s. ISBN 978-80-7248-936-7.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 6. 12. 2023 11:32