Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

 1. HALAŠKA, Michal a Roman ŠPERKA. Application of TDABC Systems and Their Support with ABMS Approach. In Jezic, G., Chen-Burger, YH.J., Kusek, M., Šperka, R., Howlett, R.J., Jain, L.C. Smart Innovation, Systems and Technologies. Singapore: Springer, 2023. s. 109-118. ISSN 2190-3018. doi:10.1007/978-981-99-3068-5_10.
 2. ŠPERKA, Roman. Člen oborové rady doktorského studijního programu Ekonomika a management. Obchodně-podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě, 2023 - 2027.
 3. ŠPERKA, Roman. Člen vědecké rady. Slezská univerzita v Opavě, 2023 - 2027.
 4. ŠPERKA, Roman. Člen vědecké rady. Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023 - 2027.
 5. ŠPERKA, Roman. Proceedings of the 17th International Conference on Agents and Multi-Agent Systems: Technologies and Applications (KES-AMSTA-23). In Smart Innovation, Systems and Technologies. Singapore: Springer, 2023. ISBN 978-981-99-3067-8. doi:10.1007/978-981-99-3068-5.
 6. ŠPERKA, Roman. Předseda vědecké rady. Obchodně-podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě, 2023 - 2027.
 7. ŠPERKA, Roman a Michal HALAŠKA. The Performance Assessment Framework (PPAFR) for RPA Implementation in a Loan Application Process using Process Mining. Information Systems and E-Business Management. Heidelber: Springer, 2023, roč. 21, č. 2, s. 277-321. ISSN 1617-9846. doi:10.1007/s10257-022-00602-2.
 8. ŠPERKA, Roman, Petr SUCHÁNEK, Jarmila DUHÁČEK ŠEBESTOVÁ, Radim DOLÁK, Tomáš BARČÁK, Radka BAUEROVÁ, Šárka ČEMERKOVÁ, Michal HALAŠKA, Radmila KRKOŠKOVÁ, Kateřina MATUŠÍNSKÁ, Jiří MAZUREK, Žaneta RYLKOVÁ a Šárka ZAPLETALOVÁ. 4th International Conference on Decision Making for Small and Medium-Sized Enterprises. Conference Proceedings. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2023. 264 s. ISBN 978-80-7510-554-7.
 9. 2022

 10. HALAŠKA, Michal a Roman ŠPERKA. Implications of the Exact Time Use for the Simulation of Business Processes’ Costs with the TDABC Approach. In Jezic, G., Chen-Burger, YH.J., Kusek, M., Šperka, R., Howlett, R.J., Jain, L.C. Smart Innovation, Systems and Technologies. Singapore: Springer, 2022. s. 267-276. ISSN 2190-3018. doi:10.1007/978-981-19-3359-2_23.
 11. ŠPERKA, Roman. Proceedings of the 16th International Conference on Agents and Multi-Agent Systems: Technologies and Applications (KES-AMSTA-22). In Smart Innovation, Systems and Technologies. Singapore: Springer, 2022. ISSN 2190-3018.
 12. 2021

 13. ŠPERKA, Roman, Jindřich VANĚK a Michal HALAŠKA. Informační systémy: Distanční studijní text. 2. vyd. Karviná, 2021. 229 s.
 14. DUHÁČEK ŠEBESTOVÁ, Jarmila, Roman ŠPERKA, Petr SUCHÁNEK, Šárka ČEMERKOVÁ, Žaneta RYLKOVÁ, Kateřina MATUŠÍNSKÁ, Radka BAUEROVÁ, Jiří MAZUREK a Radim DOLÁK. International conference on Decision making for Small and Medium-Sized Enterprises. In Proceedings. Karviná: Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karvina, 2021. ISBN 978-80-7510-456-4.
 15. DUHÁČEK ŠEBESTOVÁ, Jarmila, Roman ŠPERKA a Martin KLEPEK. Migration and Integration at School Level: A Czech Preliminary Study. In Eva Kotlánová. Proceedings of International Conference Economic and Societal Challenges of the European Economy (Covid and Post-Covid Period). Karviná: Silesian University, 2021. s. 63-74. ISBN 978-80-7510-488-5.
 16. ŠPERKA, Roman. Proceedings of the 15th International Conference on Agents and Multi-Agent Systems: Technologies and Applications (KES-AMSTA-21). In Smart Innovation, Systems and Technologies. Singapore: Springer, 2021. ISSN 2190-3018.
 17. HALAŠKA, Michal a Roman ŠPERKA. TDABC and Estimation of Time Drivers Using Process Mining. In Jezic G., Chen-Burger J., Kusek M., Sperka R., Howlett R., Jain L. Smart Innovation, Systems and Technologies. Singapore: Springer, 2021. s. 489-499. ISSN 2190-3018. doi:10.1007/978-981-16-2994-5_41.
 18. DUHÁČEK ŠEBESTOVÁ, Jarmila, Roman ŠPERKA, Petr SUCHÁNEK, Šárka ČEMERKOVÁ, Žaneta RYLKOVÁ, Kateřina MATUŠÍNSKÁ, Radka BAUEROVÁ, Jiří MAZUREK a Radim DOLÁK. 3rd International Conference on Decision Making for Small and Medium-Sized Enterprises. Conference Proceedings. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2021. 710 s. ISBN 978-80-7510-457-1.
 19. 2020

 20. HALAŠKA, Michal a Roman ŠPERKA. Importance of Process Flow and Logic Criteria for RPA Implementation. In Jezic G., Chen-Burger J., Kusek M., Sperka R., Howlett R., Jain L. Smart Innovation, Systems and Technologies. Singapore: Springer, 2020. s. 221-231. ISSN 2190-3018. doi:10.1007/978-981-15-5764-4_20.
 21. HALAŠKA, Michal a Roman ŠPERKA. Managing the Business Processes under the Influence of Industry 4.0: Case Study of Loan Application. International Journal of Business Information Systems. 2020, roč. 34, č. 3, s. 312-329. ISSN 1746-0972. doi:10.1504/IJBIS.2020.108660.
 22. ŠPERKA, Roman. Proceedings of the 14th International Conference on Agents and Multi-Agent Systems: Technologies and Applications (KES-AMSTA-20). In Smart Innovation, Systems and Technologies. Singapore: Springer, 2020. ISSN 2190-3018.
 23. ITO, Sohei, Dominik VYMĚTAL a Roman ŠPERKA. Process Mining Approach to Formal Business Process Modelling and Verification: A Case Study. Journal of Modelling in Management. Emerald Group Publishing Ltd., 2020, roč. 16, č. 2, s. 1-21. ISSN 1746-5664. doi:10.1108/JM2-03-2020-0077.
 24. 2019

 25. ŠPERKA, Roman. Člen oborové rady doktorského studijního programu Ekonomika a management. Obchodně-podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě, 2019 - 2022.
 26. ŠPERKA, Roman. Člen vědecké rady. Obchodně-podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě, 2019 - 2022.
 27. ŠIMEK, Dalibor a Roman ŠPERKA. How robot/human orchestration can help in an HR department: A case study from a pilot implementation. Organizacija. Maribor: Univerza v Mariboru, 2019, roč. 52, č. 3, s. 204-217. ISSN 1318-5454. doi:10.2478/orga-2019-0013.
 28. ŠPERKA, Roman. Informační podpora podnikových procesů. Jesenice: Ekopress, s.r.o., 2019. 191 s. 1. vydání. ISBN 978-80-87865-55-2.
 29. ŠPERKA, Roman, Petr SUCHÁNEK, Jarmila ŠEBESTOVÁ, Žaneta RYLKOVÁ, Kateřina MATUŠÍNSKÁ, Jiří MAZUREK, Šárka ČEMERKOVÁ a Radim DOLÁK. International conference on Decision making for Small and Medium-Sized Enterprises. In Proceedings. Karvina: Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karvina, 2019. ISBN 978-80-7510-339-0.
 30. ŠIMEK, Dalibor a Roman ŠPERKA. Is Robotic Process Automation (RPA) Disrupting the Market with Business Process Management (BPM) Solutions? In Roman Šperka, Petr Suchánek, Jarmila Šebestová, Žaneta Rylková, Kateřina Matušínská, Jiří Mazurek, Šárka Čemerková, Radim Dolák. Proc. International conference on Decision making for Small and Medium-Sized Enterprises. Karvina: Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karvina, 2019. s. 244-251. ISBN 978-80-7510-339-0.
 31. HALAŠKA, Michal a Roman ŠPERKA. Messaged Multi-agent System as a Tool for Strengthening Innovative Capabilities of Business Models. In Howlett R.J.,Jain L.C.,Sperka R.,Jezic G.,Kusek M.,Chen-Burger Y.-H.J.,Jain L.C.,Jain L.C.,Jain L.C. Smart Innovation, Systems and Technologies. Heidenberg: Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, 2019. s. 355-365. ISSN 2190-3018. doi:10.1007/978-981-13-8679-4_29.
 32. HALAŠKA, Michal a Roman ŠPERKA. Performance of an Automated Process Model Discovery - the Logistics Process of a Manufacturing Company. Engineering Management in Production and Services. 2019, roč. 11, č. 2, s. 106-118. ISSN 2543-6597. doi:10.2478/emj-2019-0014.
 33. ŠPERKA, Roman. Proceedings of the 13th International Conference on Agents and Multi-Agent Systems: Technologies and Applications (KES-AMSTA-19). In Smart Innovation, Systems and Technologies. Heidenberg: Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, 2019. ISSN 2190-3018.
 34. HALAŠKA, Michal a Roman ŠPERKA. The Impact of Redesign in Business Logic in Retail Business Models. In Roman Šperka, Petr Suchánek, Jarmila Šebestová, Žaneta Rylková, Kateřina Matušínská, Jiří Mazurek, Šárka Čemerková, Radim Dolák. Proc. International conference on Decision making for Small and Medium-Sized Enterprises. Karvina: Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karvina, 2019. s. 110-119. ISBN 978-80-7510-339-0.
 35. 2018

 36. HALAŠKA, Michal a Roman ŠPERKA. Advantages of Application of Process Mining and Agent-Based Systems in Business Domain. In Smart Innovation, Systems and Technologies. Heidelberg: Springer Nature, 2018. s. 177-186. ISBN 978-331992030-6.
 37. ŠIMEK, Dalibor a Roman ŠPERKA. Business Process Management Implementation: The Literature Review and Framework Proposal for Low Process Mature Companies. In New trends in Management: Regional and Cross-border Perspectives. London: London Scientifc, 2018. s. 109-130, 32 s. ISBN 978-0-9954618-4-0.
 38. ŠPERKA, Roman. Člen redakční rady. Management and Political Sciences Review, 2018. ISSN 2636-8684.
 39. ŠPERKA, Roman a Michal HALAŠKA. Informační podpora činnosti firmy: Distanční studijní text. 2. vyd. Karviná, 2018. 172 s.
 40. HALAŠKA, Michal a Roman ŠPERKA. Process Mining - the Enhancement of Elements of Industry 4.0. In 2018 4th International Conference on Computer and Information Sciences: Revolutionising Digital Landscape for Sustainable Smart Society, ICCOINS 2018. Kuala Lumpur: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2018. s. 49-53. ISBN 978-153864743-1.
 41. ŠPERKA, Roman, Michal HALAŠKA a Miroslav DIŠEK. Techniky a nástroje v oblasti modelování podnikových procesů: Distanční studijní text. 2. vyd. Karviná, 2018. 192 s.
 42. ŠPERKA, Roman, Michal HALAŠKA a Dalibor ŠIMEK. Techniky a nástroje v oblasti řízení podnikových procesů: Distanční studijní text. 1. vyd. Karviná, 2018. 188 s. ISBN 978-80-7510-312-3.
 43. 2017

 44. DIŠEK, Miroslav, Roman ŠPERKA a Ján KOLESÁR. Conversion of Real Data from Production Process of Automotive Company for Process Mining Analysis. In Smart Innovation, Systems and Technologies. Agent and Multi-Agent Systems: Technologies and Applications. Switzerland: Springer International Publishing AG, 2017. s. 223-233. ISBN 978-3-319-59393-7.
 45. ŠEBESTOVÁ, Jarmila, Roman ŠPERKA, Joanna MAŁECKA a Teresa ŁUCZKA. Coworking Centres as a Potential Supportive Network for Cross Border Business Cooperation. Forum Scientiae Oeconomia. 2017, roč. 5, č. 4, s. 23-34, 11 s. ISSN 2300-5947.
 46. ŠPERKA, Roman. Člen redakční rady. Marketing of Scientific and Research Institutions, 2017. ISSN 2353-8414.
 47. ŠPERKA, Roman a Dominik MUSIL. Decision Function Implementation in MAREA Simulations Influencing Financial Balance of Small-Sized Enterprise. In Smart Innovation, Systems and Technologies. Agent and Multi-Agent Systems: Technologies and Applications. Switzerland: Springer International Publishing AG, 2017. s. 133-142. ISBN 978-3-319-59393-7.
 48. HALAŠKA, Michal a Roman ŠPERKA. Exploration of New Paths in the Process Mining Practice - State of the Art. In 10th International Scientific Conference - Karviná Ph.D. Conference on Business and Economics. Karvina: SU OPF Karviná, 2017. s. 38-51. ISBN 978-80-7510-265-2.
 49. VYMĚTAL, Dominik, Roman ŠPERKA a Petr SUCHÁNEK. Projektování informačních systémů: Distanční studijní text. Karviná: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, 2017. 169 s.
 50. ŠPERKA, Roman a Michal HALAŠKA. The Impact of Advertising on Company KPIs and Customer Behavior in MAREA Simulation Model. In Decision making for Small and Medium-sized Enterprises. Karviná: SU OPF Karviná, 2017. s. 231-239. ISBN 978-80-7510-243-0.
 51. ŠPERKA, Roman a Michal HALAŠKA. The Impact of Sales Service in MAREA Trading Simulation under Changing Environment Circumstances. EQUILIBRIUM. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy. 2017, roč. 12, č. 2, s. 355-371. ISSN 1689-765X.
 52. ŠIMEK, Dalibor a Roman ŠPERKA. The Implementation of Agile Process Simulation in the Enterprises Practice. In Decision making for Small and Medium-sized Enterprises. Karviná: SU OPF Karviná, 2017. s. 220-230. ISBN 978-80-7510-243-0.
 53. 2015

 54. ŠPERKA, Roman. Člen redakční rady. Independent Journal of Management & Production, 2015. ISSN 2236-269X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 9. 2023 18:12