Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. PREISSOVÁ KREJČÍ, Andrea. Česká kulinární tradice za hranicemi českých zemí: Česká kuchyně jako součást národní identity a kulturních tradic u krajanů v Chorvatsku. In Dušan Janák. Jídlo není jenom "něco k jídlu". Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2020. s. 175-200. ISBN 978-80-7510-428-1.
 2. PREISSOVÁ KREJČÍ, Andrea, Jitka STANJA BRDAR a Jana KOČÍ. Češství v nás: České školství a jeho vliv na zachování české národní identity v Chorvatsku. 1. vyd. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2020. 159 s. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky 1/2020. ISBN 978-80-88018-30-8.
 3. PREISSOVÁ KREJČÍ, Andrea. Increase in the implementation of digital technologies in teaching during the COVID-19 pandemic on the selected Czech schools. In Osman Titrek; Gozde Sezen-Gultekin. 6th International Conference on Lifelong Education and Leadership for ALL. Conference Proceeding Book. Sakarya: Sakarya University, 2020. s. 202-206. ISBN 978-605-66495-8-5.
 4. JANÁK, Dušan, Irena KORBELÁŘOVÁ, Miroslav PAULÍČEK, Andrea PREISSOVÁ KREJČÍ a Rudolf ŽÁČEK. Jídlo není jenom „něco k jídlu“. Tradiční stravování a pokrmy jako součást regionální a národní identity ve vědomí a paměti současné společnosti. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2020. 286 s. ISBN 978-80-7510-428-1.
 5. PREISSOVÁ KREJČÍ, Andrea a Jana KOČÍ. Příběh 1340 dětí evakuovaných do České republiky za války v Chorvatsku (1991-1995). Slovanský přehled. Praha: Historický ústav Akademie věd ČR, 2020, roč. 106, č. 2, s. 281-307. ISSN 0037-6922.
 6. 2019

 7. PREISSOVÁ KREJČÍ, Andrea a Jana KOČÍ. Czech District Schools in Croatia - Sources of Resistance to Croatization. In Osman Titrek; Fariz Ahmadov; Gozde Sezen-Gultekin. 5th International Conference on Lifelong Education and Leadership. Conference Proceeding Book. 1. vyd. Sakarya: Sakarya University, 2019. s. 910-915. ISBN 978-605-66495-7-8.
 8. PREISSOVÁ KREJČÍ, Andrea a Jana KOČÍ. Čeští a moravští učitelé v Chorvatsku – nezpracovaná kapitola krajanského školství. Paidagogos. Olomouc: Paidagogos - spolek pro filosofii, teorii a praxi výchovy a vzdělávání, 2019, Neuveden, č. 2, s. 78-103. ISSN 1213-3809.
 9. PREISSOVÁ KREJČÍ, Andrea a Dušan JANÁK. Fotografie Jindřicha Štreita očima Ukrajinců. In Lidé z východu? Ukrajinci v českých zemích od roku 1918. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezské zemské muzeum, 2019. s. 46-82, 38 s. ISBN 978-80-7510-383-3.
 10. PREISSOVÁ KREJČÍ, Andrea. Metodologie andragogického a gerontagogického výzkumu: Distanční studijní text. 1. vyd. Opava, 2019. 124 s.
 11. PREISSOVÁ KREJČÍ, Andrea a Jana KOČÍ. Národní identita chorvatských Čechů. Česká antropologie. Olomouc, 2019, roč. 69, 1-2, s. 11-14. ISSN 1804-1876.
 12. PREISSOVÁ KREJČÍ, Andrea a Martina CICHÁ. Perception of Health within the Context of Value Orientation among Czech Youth. In Osman Titrek; Fariz Ahmadov; Gozde Sezen-Gultekin. 5th International Conference on Lifelong Education and Leadership. Conference Proceeding Book. 1. vyd. Sakarya: Sakarya University, 2019. s. 900-909. ISBN 978-605-66495-7-8.
 13. PREISSOVÁ KREJČÍ, Andrea a Jana KOČÍ. The Beginning of Czech Education in Croatia (1921-1941). In Osman Titrek; Fariz Ahmadov; Gozde Sezen-Gultekin. 5th International Conference on Lifelong Education and Leadership. Conference Proceeding Book. 1. vyd. Sakarya: Sakarya University, 2019. s. 916-920. ISBN 978-605-66495-7-8.
 14. PREISSOVÁ KREJČÍ, Andrea. The Vicious Circle of Roma Minority Social Exclusion in the Czech Republic. International Journal of Social and Economic Sciences. India, 2019, roč. 9, č. 1, s. 8-11.
 15. PREISSOVÁ KREJČÍ, Andrea. Vicious Circle of Reproduction of Stereotypical Thinking in Czech Schools. In Osman Titrek; Fariz Ahmadov; Gozde Sezen-Gultekin. 5th International Conference on Lifelong Education and Leadership. Conference Proceeding Book. 1. vyd. Sakarya: Sakarya University, 2019. s. 891-899. ISBN 978-605-66495-7-8.
 16. 2018

 17. PREISSOVÁ KREJČÍ, Andrea a Jana KOČÍ. A Czech Minority School in Croatia During the Civil War in the 1990s. In Osman TITREK, Agniezska ZEMBRZUSKA, Gozde SEZEN-GULTEKIN. ICLEL 18 Conference Proceeding Book. Sakarya, Turkey: Sakarya University, 2018. s. 429-432. ISBN 978-605-66495-3-0.
 18. PREISSOVÁ KREJČÍ, Andrea a Martina CICHÁ. Multicultural Education in Theory and Practice of the Last Decade Since Its Intergration into the Education Programmes in the Czech Republic. In Osman TITREK, Agniezska ZEMBRZUSKA, Gozde SEZEN-GULTEKIN. ICLEL 18 Conference Proceeding Book. Sakarya, Turkey: Sakarya University, 2018. s. 371-375. ISBN 978-605-66495-3-0.
 19. PREISSOVÁ KREJČÍ, Andrea, Jana KOČÍ a Martina CICHÁ. School and Press – Two Pillars of Czech national Identity in Croatia. In Osman TITREK, Agniezska ZEMBRZUSKA, Gozde SEZEN-GULTEKIN. ICLEL 18 Conference Proceeding Book. Sakarya, Turkey: Sakarya University, 2018. s. 433-436. ISBN 978-605-66495-3-0.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 10. 2021 19:05