Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. PREISSOVÁ KREJČÍ, Andrea. Poučení? Narace dětských uprchlíků v exilu v kontextu české školy. In Dítě v časech nouze a naděje. Překonávání válečných útrap, epidemií a sociálních, psychických i tělesných handicapů dětí a mládeže. 2023.
  2. PREISSOVÁ KREJČÍ, Andrea, Lucie MACKOVÁ a Uljana CHOLODOVÁ. Trauma dětských válečných uprchlíků z Ukrajiny a jeho dopady ve výchově a vzdělávání. In Pedagogický výzkum a proměny vzdělávání. 2023.
  3. PREISSOVÁ KREJČÍ, Andrea, Lucie MACKOVÁ a Uljana CHOLODOVÁ. Trauma dětských válečných uprchlíků z Ukrajiny a jeho dopady ve výchově a vzdělávání. In Roman Švaříček, Hana Voňková. Sborník příspěvků XXXI. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu: Pedagogický výzkum a proměny vzdělávání. Brno: Masarykova univerzita, 2023. s. 318-321. ISBN 978-80-280-0359-3.
  4. PREISSOVÁ KREJČÍ, Andrea, Lucie MACKOVÁ a Uljana CHOLODOVÁ. Trauma dětských válečných uprchlíků z Ukrajiny v kontextu vzdělávání. Studia Paedagogica. 2023, roč. 28, č. 1, s. 35-59. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2023-1-2.

  2022

  1. PREISSOVÁ KREJČÍ, Andrea. Historická svědectví o evakuaci dětí - uprchlíků za války o nezávislost Chorvatska a o jejich pobytu v ČSFR na stránkách Našeho koutku. Přehled kulturních a historických, literárních a školských otázek. Daruvar: Novinové nakladatelství Jednota, 2022, roč. 40, č. 40, s. 15-37. ISSN 1330-3880.
  2. PREISSOVÁ KREJČÍ, Andrea. Krajané z Ukrajiny. In Český lidový kalendář 2023. Daruvar: Novinové nakladatelství Jednota, 2022. s. 109-114. ISSN 0411-6321.
  3. PREISSOVÁ KREJČÍ, Andrea. Metody a techniky výzkumu v sociálních vědách: Distanční studijní text. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2022. 117 s.
  4. PREISSOVÁ KREJČÍ, Andrea a Jana KOČÍ. Válka v Chorvatsku očima dětí. Kvalitativní analýza dětského časopisu Náš koutek z let 1991–1993. Slovanský přehled. 2022, roč. 108, č. 2, s. 251-273. ISSN 0037-6922.
  5. PREISSOVÁ KREJČÍ, Andrea. Výstava Ukrajina - země kontrastů. In Český lidový kalendář 2023. Daruvar: Novinové nakladatelství Jednota, 2022. s. 105-108. ISSN 0411-6321.

  2021

  1. KOČÍ, Jana, Andrea PREISSOVÁ KREJČÍ a Ivo BARTEČEK. Podpora národní identity krajanů v Chorvatsku Československem a Českou republikou pohledem dějin dlouhého času a menšinového školství. In Stanislav Brouček. Místo a úloha zahraničních Čechů v bilaterálních vztazích. Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov, 2021. s. 53-67. ISBN 978-80-7415-225-2.

  2020

  1. PREISSOVÁ KREJČÍ, Andrea. Česká kulinární tradice za hranicemi českých zemí: Česká kuchyně jako součást národní identity a kulturních tradic u krajanů v Chorvatsku. In Dušan Janák. Jídlo není jenom "něco k jídlu". Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2020. s. 175-200. ISBN 978-80-7510-428-1.
  2. PREISSOVÁ KREJČÍ, Andrea, Jitka STANJA BRDAR a Jana KOČÍ. Češství v nás: České školství a jeho vliv na zachování české národní identity v Chorvatsku. 1. vyd. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2020. 159 s. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky 1/2020. ISBN 978-80-88018-30-8.
  3. PREISSOVÁ KREJČÍ, Andrea. Increase in the implementation of digital technologies in teaching during the COVID-19 pandemic on the selected Czech schools. In Osman Titrek; Gozde Sezen-Gultekin. 6th International Conference on Lifelong Education and Leadership for ALL. Conference Proceeding Book. Sakarya: Sakarya University, 2020. s. 202-206. ISBN 978-605-66495-8-5.
  4. JANÁK, Dušan, Irena KORBELÁŘOVÁ, Miroslav PAULÍČEK, Andrea PREISSOVÁ KREJČÍ a Rudolf ŽÁČEK. Jídlo není jenom „něco k jídlu“. Tradiční stravování a pokrmy jako součást regionální a národní identity ve vědomí a paměti současné společnosti. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2020. 286 s. ISBN 978-80-7510-428-1.
  5. PREISSOVÁ KREJČÍ, Andrea. O češtině jako naší mateřštině. Přehled kulturních a historických, literárních a školských otázek. Daruvar: Novinově vydavatelská instituce Jednota, 2020, roč. 38, č. 38, s. 43-52. ISSN 1330-3880.
  6. PREISSOVÁ KREJČÍ, Andrea a Jana KOČÍ. Příběh 1340 dětí evakuovaných do České republiky za války v Chorvatsku (1991-1995). Slovanský přehled. Praha: Historický ústav Akademie věd ČR, 2020, roč. 106, č. 2, s. 281-307. ISSN 0037-6922.

  2019

  1. PREISSOVÁ KREJČÍ, Andrea a Jana KOČÍ. Czech District Schools in Croatia - Sources of Resistance to Croatization. In Osman Titrek; Fariz Ahmadov; Gozde Sezen-Gultekin. 5th International Conference on Lifelong Education and Leadership. Conference Proceeding Book. 1. vyd. Sakarya: Sakarya University, 2019. s. 910-915. ISBN 978-605-66495-7-8.
  2. PREISSOVÁ KREJČÍ, Andrea a Jana KOČÍ. Čeští a moravští učitelé v Chorvatsku – nezpracovaná kapitola krajanského školství. Paidagogos. Olomouc: Paidagogos - spolek pro filosofii, teorii a praxi výchovy a vzdělávání, 2019, Neuveden, č. 2, s. 78-103. ISSN 1213-3809.
  3. PREISSOVÁ KREJČÍ, Andrea a Dušan JANÁK. Fotografie Jindřicha Štreita očima Ukrajinců. In Lidé z východu? Ukrajinci v českých zemích od roku 1918. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezské zemské muzeum, 2019. s. 46-82, 38 s. ISBN 978-80-7510-383-3.
  4. PREISSOVÁ KREJČÍ, Andrea. Metodologie andragogického a gerontagogického výzkumu: Distanční studijní text. 1. vyd. Opava, 2019. 124 s.
  5. PREISSOVÁ KREJČÍ, Andrea a Jana KOČÍ. Národní identita chorvatských Čechů. Česká antropologie. Olomouc, 2019, roč. 69, 1-2, s. 11-14. ISSN 1804-1876.
  6. PREISSOVÁ KREJČÍ, Andrea a Martina CICHÁ. Perception of Health within the Context of Value Orientation among Czech Youth. In Osman Titrek; Fariz Ahmadov; Gozde Sezen-Gultekin. 5th International Conference on Lifelong Education and Leadership. Conference Proceeding Book. 1. vyd. Sakarya: Sakarya University, 2019. s. 900-909. ISBN 978-605-66495-7-8.
  7. PREISSOVÁ KREJČÍ, Andrea a Jana KOČÍ. The Beginning of Czech Education in Croatia (1921-1941). In Osman Titrek; Fariz Ahmadov; Gozde Sezen-Gultekin. 5th International Conference on Lifelong Education and Leadership. Conference Proceeding Book. 1. vyd. Sakarya: Sakarya University, 2019. s. 916-920. ISBN 978-605-66495-7-8.
  8. PREISSOVÁ KREJČÍ, Andrea. The Vicious Circle of Roma Minority Social Exclusion in the Czech Republic. International Journal of Social and Economic Sciences. India, 2019, roč. 9, č. 1, s. 8-11.
  9. PREISSOVÁ KREJČÍ, Andrea. Vicious Circle of Reproduction of Stereotypical Thinking in Czech Schools. In Osman Titrek; Fariz Ahmadov; Gozde Sezen-Gultekin. 5th International Conference on Lifelong Education and Leadership. Conference Proceeding Book. 1. vyd. Sakarya: Sakarya University, 2019. s. 891-899. ISBN 978-605-66495-7-8.

  2018

  1. PREISSOVÁ KREJČÍ, Andrea a Jana KOČÍ. A Czech Minority School in Croatia During the Civil War in the 1990s. In Osman TITREK, Agniezska ZEMBRZUSKA, Gozde SEZEN-GULTEKIN. ICLEL 18 Conference Proceeding Book. Sakarya, Turkey: Sakarya University, 2018. s. 429-432. ISBN 978-605-66495-3-0.
  2. BARTEČEK, Ivo a Andrea PREISSOVÁ KREJČÍ. Jazyk jako nositel národního vědomí na příkladu Čechů v cizině. Přehled kulturních a historických, literárních a školských otázek. Daruvar: Novinově vydavatelská instituce Jednota, 2018, roč. 36, č. 36, s. 57-65. ISSN 1330-3880.
  3. PREISSOVÁ KREJČÍ, Andrea a Martina CICHÁ. Multicultural Education in Theory and Practice of the Last Decade Since Its Intergration into the Education Programmes in the Czech Republic. In Osman TITREK, Agniezska ZEMBRZUSKA, Gozde SEZEN-GULTEKIN. ICLEL 18 Conference Proceeding Book. Sakarya, Turkey: Sakarya University, 2018. s. 371-375. ISBN 978-605-66495-3-0.
  4. PREISSOVÁ KREJČÍ, Andrea, Jana KOČÍ a Martina CICHÁ. School and Press – Two Pillars of Czech national Identity in Croatia. In Osman TITREK, Agniezska ZEMBRZUSKA, Gozde SEZEN-GULTEKIN. ICLEL 18 Conference Proceeding Book. Sakarya, Turkey: Sakarya University, 2018. s. 433-436. ISBN 978-605-66495-3-0.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 11. 2023 15:11