Podniková ekonomika a management (magisterské navazující kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
OPF:FIUNKNMU Manažerské účetnictví • 93 %
OPF:OPFNKSDP Seminář k diplomové práci • 91 %
OPF:FIUNKOCP Oceňování podniku • 46 %
OPF:PEMNKCSR Společenská odpovědnost organizací • 43 %
OPF:PEMNKMK2 Marketingová komunikace 2 • 41 %
OPF:PEMNKCON Podnikový Controlling • 39 %
OPF:FIUNKSDR Správa daní a daňové řízení • 33 %
OPF:PEMNKKRI Krizový management • 31 %
OPF:FIUNKNMS Mezinárodní účetnictví a účetní standardy • 30 %
OPF:EVSNKMIB Mikroekonomie • 24 %
OPF:FIUNKFPR Finanční plánování a rozpočtování • 24 %
OPF:EVSNKVSL Veřejné služby • 15 %
OPF:FIUNKMFI Mezinárodní finanční instituce • 15 %
4. semestr
OPF:OPFNKDIP Diplomová práce • 96 %
OPF:INMNKRAM Rozhodovací analýza pro manažery • 79 %
OPF:FIUNKMFM Mezinárodní finanční management • 77 %
OPF:FIUNKVEF Veřejné finance • 13 %
OPF:PEMNKPOP Podnikatelské prostředí • 13 %
OPF:PEMNKRLZ Řízení lidských zdrojů • 12 %
OPF:PEMNKOOR Obchodní organizace • 11 %

Údaje byly předpočítány: 18. 6. 2024 00:05

Všechny obory fakulty