OPF MZOp Mezinárodní obchod
Název anglicky: International Trade
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: OPF B_MZO Mezinárodní obchod

Součásti SZZ a jejich obsah

SZZ se skládá z 3 částí:
- Obhajoba bakalářské práce.
- Ústní zkouška z ekonomických okruhů (student si volí 1 ze souboru 25 zkušebních otázek),
- Ústní zkouška z okruhů mezinárodního obchodu (student si volí 1 ze souboru 25 zkušebních otázek).
Zkušební otázky z ekonomických okruhů: Ekonomie, Vnější ekonomické prostředí, Ekonomika podniku, Finance v podnikání. Zkušební otázky z tematických okruhů mezinárodního obchodu: Ekonomika obchodu, Mezinárodní právo, Zahraničně obchodní politika, Platební a zúčtovací styk, Mezinárodní konkurenceschopnost, Lokalizace obchodních příležitostí a Financování mezinárodního podnikání.

Tematické okruhy ke SZZ:
https://www.slu.cz/file/cul/51fe3051-b3b3-4ac1-98a2-659dbb7dd945

Požadavky na obhajobu bakalářské práce (BP)
Student je povinen ve 2. ročníku zvolit téma bakalářské práce, dohodnout osnovu a postup při vypracování s vedoucím BP. Bakalářskou práci vypracuje student na téma, které koresponduje se zaměřením zvoleného programu. Rozsah BP je stanoven na 35–45 stran (nezapočítávají se přílohy). U státních závěrečných zkoušek student prezentuje cíle a obsah BP, zvolené metody zkoumání a zjištěné výsledky.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

- Faktory lokalizace obchodních příležitostí (analýza faktorů lokalizace firmy/firem)
- Specifika marketingové komunikace na mezinárodních trzích
- Interkulturní komunikace v mezinárodním obchodě
- Přeshraniční zadávání veřejných zakázek
- Kupní smlouva v mezinárodním obchodním styku
- Výzkum spokojenosti zákazníků s vybranými domácími a zahraničními výrobky
- Zahraniční obchodní řetězce a jejich postavení na českém maloobchodním trhu
- Obchodní vztahy EU a vybraných afrických ekonomik na základě dohod EPAs
- Postavení dané rozvojové ekonomiky v rámci určitého integračního seskupení
- Nově industrializované země a jejich obchodní vazby
- Africké integrační procesy a jejich odlišnosti
- WTO a její vliv na rozvoj mezinárodních obchodních vztahů
- Srovnání poplatků bankovních záruk ve vybraných bankách v České republice
- Dokumentární formy platebního styku v nabídce vybraných bank
- Využití factoringu a forfaitingu v mezinárodním platebním styku
- Management mezinárodních podnikatelských aktivit
- Mezinárodní podnikatelská strategie malých a středních podniků
- Analýza konkurenceschopnosti zahraničního podniku
- Hodnocení konkurenceschopnosti firmy v mezinárodním kontextu
- Využití vybraných kvantitativních metod pro hodnocení národní konkurenceschopnosti

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty programu MOp Bc. prez.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:CVABPCSPSpolečenský a diplomatický protokol P. Kajzarzk 1/1/05 3-
OPF:CVABPOKCObchodní jednání a korespondence v cizím jazyce J. Karpetazk 2/2/05 5P
OPF:EVSBPEKOEkonomie I. Majerovázk 2/2/05 1Z
OPF:EVSBPLOPLokalizace obchodních příležitostí K. Turečkovázk 1/2/05 3Z
OPF:EVSBPMKSMezinárodní konkurenceschopnost J. Nevimaz 2/1/04 4Z
OPF:EVSBPMPRMezinárodní právo D. Dudazk 1/2/05 4Z
OPF:EVSBPSEKSvětová ekonomika F. Varadzinzk 2/1/05 3-
OPF:EVSBPVEPVnější ekonomické prostředí M. Tvrdoňzk 2/2/05 2Z
OPF:EVSBPZOPZahraničně obchodní politika J. Nevimazk 2/2/05 4P
OPF:FIUBPDVPDaně v podnikání J. Janouškovázk 1/2/05 4-
OPF:FIUBPFIMFinancování mezinárodního podnikání J. Šimákovázk 1/2/05 5Z
OPF:FIUBPFVPFinance v podnikání I. Palečkovázk 1/2/05 2Z
OPF:FIUBPPZSPlatební a zúčtovací styk I. Skaunicz 2/1/05 5Z
OPF:INMBPBOIPodnikání na Internetu P. Suchánekzk 1/2/05 2-
OPF:INMBPINFInformatika P. Suchánekzk 1/2/04 1-
OPF:INMBPKMEKvantitativní metody v ekonomické praxi R. Krkoškovázk 2/1/06 1-
OPF:OPFBPBPPBakalářská práce J. Garanti Studijních Oborů Su Opfz 10 6-
OPF:OPFBPBPSSeminář k bakalářské práci I. Palečkováz 0/2/05 5-
OPF:OPFBPPRXOdborná praxe -z 0/480/018 6-
OPF:PEMBPEKOEkonomika obchodu H. Starzycznázk 2/1/05 3P
OPF:PEMBPEPOEkonomika podniku J. Duháček Šebestovázk 1/2/05 1Z
OPF:PEMBPLGCLogistika T. Pražákzk 2/1/05 4-
OPF:PEMBPMKTMarketing M. Klepekzk 2/1/05 3P
OPF:PEMBPMNMManagement Š. Zapletalovázk 2/1/05 2-
OPF:PEMBPPEPPrávo v ekonomické praxi T. Gongolzk 2/1/05 1-
142 kreditů

Cizojazyčná příprava Bc. prez.

Studenti si ve 2. semestru zvolí studium anglického nebo německého jazyka.

Cizojazyčná příprava Bc. prez. - angličtina

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:CVABPEN1Cizojazyčná příprava AJ 1 M. Chylkováz 0/2/02 2-
OPF:CVABPEN2Cizojazyčná příprava AJ 2 M. Chylkováz 0/2/02 3-
OPF:CVABPEN3Cizojazyčná příprava AJ 3 M. Chylkováz 0/2/02 4-
OPF:CVABPEN4Cizojazyčná příprava AJ 4 M. Chylkováz 0/2/02 5-
8 kreditů

Cizojazyčná příprava Bc. prez. - němčina

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:CVABPDE1Cizojazyčná příprava NJ 1 H. Bobákováz 0/2/02 2-
OPF:CVABPDE2Cizojazyčná příprava NJ 2 H. Bobákováz 0/2/02 3-
OPF:CVABPDE3Cizojazyčná příprava NJ 3 H. Bobákováz 0/2/02 4-
OPF:CVABPDE4Cizojazyčná příprava NJ 4 H. Bobákováz 0/2/02 5-
8 kreditů

Povinně volitelné předměty programu MOp Bc. prez.

Podmínka pro splnění povinně volitelných předmětů je získání 25 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:EVSBPIPMMezinárodní integrační procesy I. Majerovázk 2/1/04 4-
OPF:EVSBPSEPSmart ekonomika v kontextu Průmyslu 4.0 J. Nevimaz 2/2/05 2-
OPF:EVSBPVSHVývojové tendence ve světovém hospodářství F. Varadzinzk 2/1/05 4-
OPF:FIUBPFPMFinanční a pojistná matematika R. Hlawiczkazk 1/2/05 3-
OPF:INMBPRVZŘízení vztahů se zákazníky (CRM systémy) M. Janákovázk 1/1/04 5-
OPF:PEMBPMK1Marketingová komunikace 1 K. Matušínskázk 2/1/05 5-
OPF:PEMBPMMAMezinárodní management Š. Zapletalovázk 2/1/04 5-
OPF:PEMBPPMAProjektový management P. Adámekz 2/2/05 5-
37 kreditů