OPF EMPOk Podnikání
Název anglicky: Business
navazující kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: OPF N_EM Ekonomika a management

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška je ústní a skládá se z:
1. Ekonomické části - otázky z předmětů Mikroekonomie a Makroekonomie.
2. Profilové části pro specializaci Podnikání - otázky z předmětů Manažerská ekonomika, Strategický management, Podnikatelské prostředí, Krizový management, Řízení inovací.
3. Obhajoby diplomové práce.

Studijní povinnosti

Student je povinen v druhém semestru 1. ročníku zvolit téma diplomové práce (DP), dohodnout osnovu a postup při vypracování s vedoucím DP. Volba tématu včetně vedoucího DP a náležitosti DP jsou uvedeny v materiálu Pokyn děkana č. 3/2020 "Postup při tvorbě zadání vysokoškolských kvalifikačních prací" a náležitosti jejího zpracování v Pokynu děkana č. 2/2020 "Úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných prací". Formálně se zadání DP realizuje prostřednictvím SW aplikace Tematikon, (www.tematikon.opf.slu.cz), kam mají přístup studenti i pedagogové SU OPF. DP je jednou z nejdůležitějších součástí studia, proto je DP ohodnocena 10 kredity. Kromě toho student absolvuje speciální diplomový seminář hodnocený 5 kredity. Student během zpracování své DP prokazuje soustavnost práce na tématu, schopnost samostatného myšlení, analýzy problémů a příslušných odborných znalostí.
V rámci studijního plánu jsou požadované zkoušky a zápočty rovnoměrně rozděleny do doby celého studia, s výjimkou posledního semestru, kdy jsou nároky na zkoušky minimalizovány a kdy je důraz kladen na dopracování DP. Celkově za studium student vykoná alespoň 18 zkoušek a 2 zápočty. Tyto nároky jsou v souladu s počty zkoušek/zápočtů v jiných studijních programech na SU OPF.
Studijní zátěž na jeden kredit představuje 25 hod. Předměty studijního programu jsou ohodnoceny zpravidla 5 kredity, což dává studijní zátěž 1 předmětu 125 hod. Celkový minimální počet kreditů, které musí student během svého navazujícího magisterského studia získat, je 120. Celková studijní zátěž je 3000 hod. za celou dobu studia.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

- Hodnocení podnikatelské činnosti vybraného podniku
- Optimalizace kapitálové struktury a působení finanční páky v podniku
- Controlling ve vybraném podniku
- Využití ekonomických nástrojů v řízení podnikatelského subjektu
- Zefektivnění řízení pracovního výkonu zaměstnanců v podniku
- Procesní řízení v digitalizaci firmy
- Rozvoj informačního systému firmy
- Optimalizace zásob ve vybraném podniku
- Řízení inovací v podniku
- Business strategie malého a středního podniku

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty programu EMPOk NMg. komb.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:EVSNKMABMakroekonomie M. Lebiedzikzk 12/0/0 Přednáška 12 HOD/SEM.6 2Z
OPF:EVSNKMIBMikroekonomie P. Tulejazk 12/0/0 Přednáška 12 HOD/SEM.6 1Z
OPF:FIUNKNMFMezinárodní finanční management J. Šimákovázk 16/0/0 Přednáška 16 HOD/SEM.6 2P
OPF:INMNKMATMatematika v ekonomii J. Ramíkzk 12/0/0 Přednáška 12 HOD/SEM.5 2-
OPF:INMNKROARozhodovací analýza pro manažery D. Bartlzk 16/0/0 Přednáška 16 HOD/SEM.5 3-
OPF:INMNKSTZStatistické zpracování dat J. Ramíkzk 12/0/0 Přednáška 12 HOD/SEM.5 1-
OPF:OPFNKDIPDiplomová práce J. Garanti Studijních Oborů Su Opfz 0/0/010 4-
OPF:OPFNKSDPSeminář k diplomové práci I. Palečkováz 0/0/12 Seminář 12 HOD/SEM.5 3-
OPF:PEMNKHRMŘízení lidských zdrojů V. Malátekzk 16/0/0 Přednáška 16 HOD/SEM.4 4Z
OPF:PEMNKMAEManažerská ekonomika R. Šperkazk 16/0/0 Přednáška 16 HOD/SEM.6 1Z
OPF:PEMNKPMOPrávo v mezinárodním obchodě T. Gongolzk 12/0/0 Přednáška 12 HOD/SEM.5 1Z
OPF:PEMNKSTM -- 0/0- 2P
63 kreditů

Povinně volitelné předměty programu EMPOk NMg. komb.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:FIUNKFPRFinanční plánování a rozpočtování P. Růčkovázk 12/0/0 Přednáška 12 HOD/SEM.5 3Z
OPF:INMNKBINBusiness Inteligence P. Suchánekzk 16/0/0 Přednáška 16 HOD/SEM.5 3-
OPF:PEMNKCONPodnikový Controlling Š. Čemerkovázk 12/0/0 Přednáška 12 HOD/SEM.5 3P
OPF:PEMNKCSRSpolečenská odpovědnost organizací P. Adámekzk 12/0/0 Přednáška 12 HOD/SEM.5 1-
OPF:PEMNKKRIKrizový management Š. Zapletalovázk 12/0/0 Přednáška 12 HOD/SEM.5 1P
OPF:PEMNKMVPManagement výkonostních podniků Ž. Rylkovázk 16/0/0 16 HOD/SEM.5 2-
OPF:PEMNKPOPPodnikatelské prostředí Š. Zapletalovázk 16/0/0 Přednáška 16 HOD/SEM.5 2P
OPF:PEMNKRAIŘízení inovací Ž. Rylkovázk 12/0/0 Přednáška 12 HOD/SEM.5 2P
40 kreditů