FPF KDDPbk24 Kulturní dramaturgie v divadelní praxi Kom_2024
Název anglicky: Cultural Dramaturgy in the theatre practice Com_2024
bakalářský kombinovaný jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FPF KDDP Kulturní dramaturgie v divadelní praxi

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UBKKDBK001Scénická propedeutika H. Zahirovićzk 8p+8s/sem.4 1Z
FPF:UBKKDBK002Divadlo v kontextu západní kultury J. Cindlerovázk 8p+4s/sem.4 1Z
FPF:UBKKDBK003Divadelní festival I H. Zahirovićzk 8s/sem.3 1P
FPF:UBKKDBK004Zpravodajsko-publicistický seminář I M. Horsákováz 8s/sem.3 1P
FPF:UBKKDBK005Filozofie I P. Slováčekz 4p+4s/sem.2 1-
FPF:UBKKDBK006Cizí jazyk 1 G. Entlováz 8c/sem.3 1-
FPF:UBKKDBK007Počítačová gramotnost K. Pupákováz 4p+4s/sem.2 1-
FPF:UBKKDBK008Dramaturgie kulturních projektů M. Zelinskýz 8p+4s/sem.4 2Z
FPF:UBKKDBK009Divadelní vnímání J. Cindlerováz 8s/sem.3 2Z
FPF:UBKKDBK010Zpravodajsko-publicistický seminář II M. Horsákováz 8s/sem.3 2P
FPF:UBKKDBK011Filozofie II P. Slováčekzk 4p+4s/sem.4 2-
FPF:UBKKDBK012Odborná praxe I J. Cindlerováz 240 hod/sem.8 2-
FPF:UBKKDBK013Cizí jazyk 2 G. Entlovázk 8c/sem.3 2-
FPF:UBKKDBK014Divadlo v české kultuře J. Cindlerovázk 8p+4s/sem.4 3Z
FPF:UBKKDBK015Seminář divadelní tvorby I H. Zahirovićz 8s/sem.4 3Z
FPF:UBKKDBK016Divadelní festival II H. Zahirovićzk 8s/sem.3 3P
FPF:UBKKDBK017Teorie divadla a jeho složek J. Cindlerovázk 8p/sem.4 4Z
FPF:UBKKDBK018Kultura scénování a scénická kultura J. Cindlerováz 4p+8s/sem.3 4Z
FPF:UBKKDBK019Tvůrčí projekt I H. Zahirovićz 4 týdny/sem.4 4P
FPF:UBKKDBK020Management kultury a fundrasing M. Zelinskýz 4p+4s/sem.3 4P
FPF:UBKKDBK021Odborná praxe II J. Cindlerováz 240 hod/sem.8 4-
FPF:UBKKDBK022Současné divadlo P. Bergmannovázk 8p+4s/sem.4 5Z
FPF:UBKKDBK023Herectví pro animační praxi H. Zahirovićz 4p+8s/sem.4 5Z
FPF:UBKKDBK024Seminář k bakalářské práci 1 P. Bergmannováz 8s/sem.6 5P
FPF:UBKKDBK025Týmová práce P. Bergmannovázk 4p+8s/sem.3 5-
FPF:UBKKDBK026Seminář uměleckého vzdělávání J. Cindlerováz 8s/sem.4 6Z
FPF:UBKKDBK027Teorie umění a estetika M. Zelinskýzk 8p/sem.3 6Z
FPF:UBKKDBK028Seminář k bakalářské práci 2 H. Zahirovićz 8s/sem.6 6P
109 kreditů

Povinně volitelné předměty A- skupina 1

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: celkem minimálně 9 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UBKKDBK029Divadelní festival III H. Zahirovićzk 8s/sem.3 5P
FPF:UBKKDBK030Tvůrčí projekt II M. Horsákováz 4 týdny/sem.3 5P
FPF:UBKKDBK031Seminář divadelní tvorby II H. Zahirovićz 8s/sem.3 4P
FPF:UBKKDBK032Základy divadelní dramaturgie H. Zahirovićzk 4p+8s/sem.3 4P
FPF:UBKKDBK033Dramatická výchova – základy oboru J. Cindlerováz 4p+4s/sem.3 2P
15 kreditů

Povinně volitelné předměty A- skupina 2

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: celkem minimálně 9 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UBKKDBK034Novější světová literatura M. Weisszk 8p/sem.3 5P
FPF:UBKKDBK035Literární komunikace M. Tichýzk 8p/sem.4 1P
FPF:UBKKDBK036Kultura řeči S. Schneiderováz 4p+8s/sem.4 5P
FPF:UBKKDBK037Tvůrčí psaní J. Chrobákz 8s/sem.2 2P
FPF:UBKKDBK038Seminář kulturní publicistiky P. Bergmannováz 8s/sem.3 4P
16 kreditů

Povinně volitelné předměty B

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: celkem minimálně 25 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UBKCJLBK40Prvotní čtení literárního textu J. Chrobákz 8s/sem.3 3-
FPF:UBKCJLBK56Kultura undergroundu J. Chrobákz 4p+4s/sem.3 2-
FPF:UBKKDBK039Literatura v intermediální perspektivě 1 L. Martinekz 8p+8s/sem.4 3-
FPF:UBKKDBK041Masová komunikace M. Novotnýz 4p+4s/sem.3 3-
FPF:UBKKDBK042Žurnalistické praktikum M. Horsákováz 8s/sem.3 3-
FPF:UBKKDBK043Public Relations P. Bergmannováz 4p+4s/sem.3 1-
FPF:UBKKDBK044Ateliér scénáristické tvorby R. Merknerz 8s/sem.3 3-
FPF:UBKKDBK045Literatura v intermediální perspektivě II L. Martinekzk 8p+8s/sem.4 4-
FPF:UBKKDBK046Dramaterapie H. Volkmerováz 4p+4s/sem.3 6-
FPF:UBKKDBK047Základy uměleckého přednesu a veřejných mluvních projevů G. Zelená Sittováz 8s/sem.4 2-
FPF:UBKKDBK049Překladatelská dílna A. Matouškováz 8s/sem.2 6-
FPF:UBKKDBK050Seminář divadelní produkce T. Suchánekz 8s/sem.3 2-
FPF:UBKKDBK052Starší světová literatura J. Sichálekzk 8p/sem.3 5-
FPF:UBKKDBK053Analýza dramatického textu A. Matouškováz 8s/sem.2 4-
FPF:UBKKDBK054Happening, performance art, a druhá divadelní reforma J. Cindlerovázk 12hod/sem.3 2-
46 kreditů