FPF INFbp Informatika
Název anglicky: Informatics B/P
bakalářský prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FPF INFOR-bpk Informatika

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UIINP01Algebra I Z. Kočanzk 2/2/06 1-
FPF:UIINP02Algoritmy a programování I L. Ciencialováz 2/2/04 1Z
FPF:UIINP03Angličtina 1 -z 0/2/02 1-
FPF:UIINP04Architektura počítačových systémů R. Pečonkazk 2/0/03 1-
FPF:UIINP05Matematická analýza I M. Málekzk 3/4/07 1-
FPF:UIINP06Úvod do informatiky a výpočetní techniky P. Sosíkzk 2/0/03 1-
FPF:UIINP07Algebra II Z. Kočanzk 2/2/06 2-
FPF:UIINP08Algoritmy a programování II L. Ciencialovázk 2/2/05 2Z
FPF:UIINP09Angličtina 2 -zk 0/2/02 2-
FPF:UIINP10Matematická analýza II M. Štefánkovázk 3/4/07 2-
FPF:UIINP11Teorie jazyků a automatů I L. Ciencialovázk 2/2/06 2Z
FPF:UIINP12Úvod do logiky L. Ciencialazk 2/2/06 2P
FPF:UIINP13Operační systémy I Š. Vavrečkováz 0/2/02 3P
FPF:UIINP14Teorie grafů L. Ciencialazk 2/2/06 3Z
FPF:UIINP15Teorie jazyků a automatů II L. Ciencialovázk 2/2/05 3Z
FPF:UIINP16Numerické metody P. Nábělkovázk 2/2/06 4-
FPF:UIINP17Operační systémy II Š. Vavrečkováz 0/2/02 4-
FPF:UIINP18Počítačová síť a internet Š. Vavrečkovázk 2/2/06 4Z
FPF:UIINP19Pravděpodobnost a statistika R. Polákovázk 2/2/06 4-
FPF:UIINP20Umělá inteligence P. Sosíkzk 2/0/04 4Z
FPF:UIINP21Architektura operačních systémů Š. Vavrečkovázk 2/0/04 5Z
FPF:UIINP22Databázové systémy I D. Valentazk 2/2/06 5Z
FPF:UIINP23Informační systémy I L. Ciencialovázk 2/2/05 5P
FPF:UIINP24Seminář k bakalářské práci I Š. Vavrečkováz 0/2/02 5P
FPF:UIINP25Vyčíslitelnost a složitost výpočtů P. Sosíkzk 2/2/06 5Z
FPF:UIINP26Databázové systémy II D. Valentazk 2/2/05 6P
FPF:UIINP27Seminář k bakalářské práci II Š. Vavrečkováz 0/2/02 6P
124 kreditů

Povinně volitelné předměty typu PVA

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: Je nutno splnit minimálně 8 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UIINP28Překladače Š. Vavrečkovázk 2/2/06 5P
FPF:UIINP29Znalostní a expertní systémy J. Blahutazk 2/0/04 5P
FPF:UIINP30Zpracování přirozeného jazyka I D. Valentaz 2/1/04 5P
FPF:UIINP31Zpracování přirozeného jazyka II D. Valentazk 2/1/05 6P
19 kreditů

Povinně volitelné předměty typu PVB Aplikace informatiky

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: Je nutno splnit minimálně 14 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UIINP32Praktikum ze základů informatiky I L. Ciencialováz 0/2/02 1-
FPF:UIINP33Praktikum ze základů informatiky II L. Ciencialováz 0/2/02 2-
FPF:UIINP34Tvorba WWW stránek I L. Ciencialováz 0/2/02 3-
FPF:UIINP35Počítačová typografie A. Novotnáz 0/2/02 4-
FPF:UIINP36Tvorba WWW stránek II L. Ciencialováz 0/2/02 4-
FPF:UIINP37Robotika a drony J. Martinůzk 2/2/05 5-
FPF:UIINP38Informační systémy II D. Kajzarz 0/2/02 6-
FPF:UIINP40Praktikum ze znalostního inženýrství J. Martinůz 0/2/02 6-
FPF:UIINP41Software pro vědecké výpočty J. Blahutaz 0/2/02 6-
FPF:UIINP42Webové aplikace J. Martinůzk 1/2/04 6-
25 kreditů

Povinně volitelné předměty typu PVB Hardware a bezpečnost

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: Je nutno splnit minimálně 4 kredity.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UIINP43Bezpečnost a analýza dat V. Lazeckýz 0/2/02 3-
FPF:UIINP44Hardware a komunikační technologie R. Pečonkaz 0/2/02 4-
FPF:UIINP45Aplikační bezpečnost V. Lazeckýzk 2/2/04 6-
8 kreditů

Povinně volitelné předměty typu PVB Jazyky

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: Je nutno splnit minimálně 3 kredity.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UIINP00001Ethics of AI P. Sosíkz 0/2/02 2-
FPF:UIINP46Angličtina 3 -z 0/2/02 3-
FPF:UIINP47Angličtina 4 -zk 0/2/02 4-
FPF:UIINP48Angličtina pro IT 1 G. Entlovázk 0/2/03 4-
FPF:UIINP49Obchodní angličtina D. Adamováz 0/2/03 5-
12 kreditů

Povinně volitelné předměty typu PVB Programování

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: Je nutno splnit minimálně 10 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UIINP00002Elements of AI P. Sosíkz 0/2/02 4-
FPF:UIINP00003Building AI P. Sosíkz 0/2/02 6-
FPF:UIINP50Algoritmy a programování III J. Blahutaz 0/2/02 3-
FPF:UIINP51Logika a logické programování R. Polákovázk 2/2/06 3-
FPF:UIINP52Objektové programování I J. Martinůz 0/2/02 3-
FPF:UIINP53Skriptovací jazyky R. Pečonkaz 0/2/02 3-
FPF:UIINP54Algoritmy a programování IV J. Blahutaz 0/2/02 4-
FPF:UIINP55Objektové programování II J. Martinůz 0/2/02 4-
FPF:UIINP56Praktikum z logického programování Š. Vavrečkováz 0/2/02 4-
FPF:UIINP57Vývojová prostředí a verzovací systémy R. Pečonkaz 0/2/02 4-
FPF:UIINP58Vývoj mobilních aplikací J. Martinůz 0/2/02 5-
FPF:UIINP59Metodiky vývoje software R. Pečonkazk 2/0/03 6-
29 kreditů

Povinně volitelné předměty typu PVB Rozšiřující blok matematiky

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: Je nutno splnit minimálně 2 kredity.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UIINP60Proseminář z matematiky I P. Blaschkez 0/2/02 1-
FPF:UIINP61Proseminář z matematiky II M. Málekz 0/2/02 2-
FPF:UIINP62Vybrané partie z matematické analýzy I K. Hasíkzk 2/2/06 3-
10 kreditů

Tělesná výchova

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:KTVAERO1Aerobik 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVAERO2Aerobik 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVBADM1Badminton 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVBADM2Badminton 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVFLRB1Florbal 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVFLRB2Florbal 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVFLRM1Florbal - muži 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVFLRM2Florbal - muži 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVFLRZ1Florbal - ženy 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVFLRZ2Florbal - ženy 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVJOGA1Jógová cvičení 1 M. Palyzováz 0/1/01 1-
FPF:KTVJOGA2Jógová cvičení 2 M. Palyzováz 0/1/01 2-
FPF:KTVKOPA1Kopaná 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVKOPA2Kopaná 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVODBJ1Odbíjená 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVODBJ2Odbíjená 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVPLAV1Plavání 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVPLAV2Plavání 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVSQSH1Squash 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVSQSH2Squash 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVSTTE1Stolní tenis 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVSTTE2Stolní tenis 2 D. Musilz 0/1/01 2-
22 kreditů