Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. BOTLÍKOVÁ, Milena, Josef BOTLÍK a Jana STUCHLÍKOVÁ. Impacts of the global pandemic on the aviation industry of the European Union. In Klestik. GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES-SHS Web of Conferences. 20. vyd. Žilina: Univerzity of Zilina, Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Department of Economics, 2021. s. 1-8. ISSN 2261-2424. doi:10.1051/shsconf/20219201005.
 2. STUCHLÍKOVÁ, Jana a Milena BOTLÍKOVÁ. The Impacts of the Global Pandemic on Selected Aspects of Sustainable Tourism in the Czech Republic. In In: 20. Medzinárodná vedecká konferencia Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky: „Udržateľnosť v globálnej vedomostnej ekonomike“. Žilina: EkF, Žilinská univerzita Žilina, 2021.
 3. 2020

 4. BOTLÍKOVÁ, Milena, Josef BOTLÍK a Jana STUCHLÍKOVÁ. Applying socially Responsible Enterpreneurship in tourism businesses. In T. Kliestik. International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2019 – Sustainability in the Global-Knowledge Economy . 74. vyd. 04001. Žilina: EkF, Žilinská univerzita Žilina, 2020. s. 1-8. ISSN 2261-2424. doi:10.1051/shsconf/20207404001.
 5. STUCHLÍKOVÁ, Jana. Dopady COVID-19 na ekonomickou a sociální udržitelnost podniků v cestovním ruchu. In 21. Mezinárodní konference Medzinárodné vzťahy 2020: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov, 2020. s. 645-654. ISBN 978-80-225-4786-4.
 6. BOTLÍKOVÁ, Milena, Josef BOTLÍK, Petr JANÍK a Jana STUCHLÍKOVÁ. Geographical distribution of sustainable tourism development of the countries of the European Union using the machine learning method. In Soliman. 36th IBIMA Conference: Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic. 36th. USA: INT BUSINESS INFORMATION MANAGEMENT ASSOC-IBIMA, 2020. s. 11090-11097. ISBN 978-0-9998551-5-7.
 7. STUCHLÍKOVÁ, Jana. Nástroje ovlivňující chování zákazníka při rozhodování o nákupu ubytovacích, stravovacích a dalších služeb podniků cestovního ruchu. In PhDr. Daniela Matušíková, PhD., Ing. Kristína Šambronská, PhD., PaedDr. Milena Švedová, PhD., MBA. In: Cestovný ruch v dvadsaťstoročnici od prelomu milénií – výkony, výzvy, trendy. Recenzovaný nekonferenčný zborník medzinárodných vedeckých štúdií. první. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2020. s. 117-122, 248 s. ISBN 978-80-555-2575-4.
 8. STUCHLÍKOVÁ, Jana a Milena BOTLÍKOVÁ. Selected Aspects of Susttainnable Tourism and their Application in the Operation of Accommodation and Catering Facilities in the Moravian-Silesian Region. In International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2019 – Sustainability in the Global-Knowledge Economy. 74. vyd. 05023. Žilina: EkF, Žilinská univerzita Žilina, 2020. s. 1-8. ISSN 2261-2424. doi:10.1051/shsconf/20207405023.
 9. STUCHLÍKOVÁ, Jana a Milena BOTLÍKOVÁ. The Current Trends affecting Customer behaviour when buying Tourism Products. In Soliman. In 36th Conferecnce IBIMA 2020 - Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic (IBIMA). Granada: IBIMA, 2020. s. 11737-11744. ISBN 978-0-9998551-5-7.
 10. 2019

 11. MOTYČKA, Michal a Jana STUCHLÍKOVÁ. Vliv hodnocení a odměňování pracovníků na zvyšování kvality ubytovacích a stravovacích služeb. Opava: Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Ústav lázeňství, gastronomie a turismu, 2019. s. 82-95, 160 s. ISBN 978-80-88064-42-8.
 12. 2018

 13. VANÍČEK, Jiří a Jana STUCHLÍKOVÁ. Kulturní dědictví - důležitá hodnota a identita evropského společenství. In Evropské hodnoty - tradice a jejich proměny v 21. století. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, z.ú., 2018. s. 11-22. Evropské hodnoty – tradice a jejich proměny v 21. století. ISBN 978-80-7556-028-5.
 14. STUCHLÍKOVÁ, Jana. Vybrané aspekty vývoje cestovního ruchu v Československu po roce 1945. In Matušíková Daniela. Turizmus a jeho vývoj v storočnici Československa. Sborník vědeckých příspěvků. 2018. vyd. Prešov: Bookman, s.r.o., 2018. s. 145-152, 163 s. ISBN 978-80-8165-331-5.
 15. 2017

 16. DLUHOŠOVÁ, Radmila, Jana STUCHLÍKOVÁ a Eva VAVREČKOVÁ. The Results of the Development of Balneal Care Provision and the State of the Czech Spa Industry in Connection with the Changes in Legislation. Czech Journal of Tourism. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 1/6, 1/2017, s. 93-104. ISSN 1805-3580. doi:10.1515/cjot-2017–0005.
 17. 2016

 18. ZORKOVÁ, Dagmar a Jana STUCHLÍKOVÁ. Výzkum názorů vystavovatelů na problematiku výstavnictví v cestovním ruchu. In : 5. Mezinárodní vědecká konference, Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu. 1. vyd. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, 2016. s. 278 - 279, 11 s. ISBN 978-80-7510-203-4.
 19. 2011

 20. DLUHOŠOVÁ, Radmila, Alexandr BURDA, Eva VAVREČKOVÁ a Jana STUCHLÍKOVÁ. Mystery Shopping. Prolegomena. Opava, 2011. 114 s. ISBN 978-80-7248-663-2.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 9. 2021 01:58