Information System SU

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2021

 1. BOTLÍKOVÁ, Milena, Josef BOTLÍK and Jana STUCHLÍKOVÁ. Impacts of the global pandemic on the aviation industry of the European Union. In Klestik. GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES-SHS Web of Conferences. 20th ed. Žilina: Univerzity of Zilina, Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Department of Economics, 2021. p. 1-8. ISSN 2261-2424. doi:10.1051/shsconf/20219201005.
 2. STUCHLÍKOVÁ, Jana and Milena BOTLÍKOVÁ. The Impacts of the Global Pandemic on Selected Aspects of Sustainable Tourism in the Czech Republic. In In: 20. Medzinárodná vedecká konferencia Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky: „Udržateľnosť v globálnej vedomostnej ekonomike“. Žilina: EkF, Žilinská univerzita Žilina, 2021.
 3. 2020

 4. BOTLÍKOVÁ, Milena, Josef BOTLÍK and Jana STUCHLÍKOVÁ. Applying socially Responsible Enterpreneurship in tourism businesses. In T. Kliestik. International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2019 – Sustainability in the Global-Knowledge Economy . 74. vyd. 04001. Žilina: EkF, Žilinská univerzita Žilina, 2020. p. 1-8. ISSN 2261-2424. doi:10.1051/shsconf/20207404001.
 5. STUCHLÍKOVÁ, Jana. Dopady COVID-19 na ekonomickou a sociální udržitelnost podniků v cestovním ruchu (THE IMPACTS OF COVID-19 ON THE ECONOMIC AND SOCIAL SUSTAINABILITY OF TOURISM ENTERPRISES). In 21. Mezinárodní konference Medzinárodné vzťahy 2020: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov, 2020. p. 645-654. ISBN 978-80-225-4786-4.
 6. BOTLÍKOVÁ, Milena, Josef BOTLÍK, Petr JANÍK and Jana STUCHLÍKOVÁ. Geographical distribution of sustainable tourism development of the countries of the European Union using the machine learning method. In Soliman. 36th IBIMA Conference: Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic. 36th. USA: INT BUSINESS INFORMATION MANAGEMENT ASSOC-IBIMA, 2020. p. 11090-11097. ISBN 978-0-9998551-5-7.
 7. STUCHLÍKOVÁ, Jana. Nástroje ovlivňující chování zákazníka při rozhodování o nákupu ubytovacích, stravovacích a dalších služeb podniků cestovního ruchu. (TOOLS INFLUENCING CUSTOMER BEHAVIOUR WHEN DECIDING TO PURCHASE ACCOMMODATION, CATERING AND OTHER SERVICES OF TOURISM BUSINESSES). In PhDr. Daniela Matušíková, PhD., Ing. Kristína Šambronská, PhD., PaedDr. Milena Švedová, PhD., MBA. In: Cestovný ruch v dvadsaťstoročnici od prelomu milénií – výkony, výzvy, trendy. Recenzovaný nekonferenčný zborník medzinárodných vedeckých štúdií. první. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2020. p. 117-122, 248 pp. ISBN 978-80-555-2575-4.
 8. STUCHLÍKOVÁ, Jana and Milena BOTLÍKOVÁ. Selected Aspects of Susttainnable Tourism and their Application in the Operation of Accommodation and Catering Facilities in the Moravian-Silesian Region. In International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2019 – Sustainability in the Global-Knowledge Economy. 74. vyd. 05023. Žilina: EkF, Žilinská univerzita Žilina, 2020. p. 1-8. ISSN 2261-2424. doi:10.1051/shsconf/20207405023.
 9. STUCHLÍKOVÁ, Jana and Milena BOTLÍKOVÁ. The Current Trends affecting Customer behaviour when buying Tourism Products. In Soliman. In 36th Conferecnce IBIMA 2020 - Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic (IBIMA). Granada: IBIMA, 2020. p. 11737-11744. ISBN 978-0-9998551-5-7.
 10. 2019

 11. MOTYČKA, Michal and Jana STUCHLÍKOVÁ. Vliv hodnocení a odměňování pracovníků na zvyšování kvality ubytovacích a stravovacích služeb (Impact of evaluation and remuneration of workers on improving the quality of services and catering services). Opava: Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Ústav lázeňství, gastronomie a turismu, 2019. p. 82-95, 160 pp. ISBN 978-80-88064-42-8.
 12. 2018

 13. VANÍČEK, Jiří and Jana STUCHLÍKOVÁ. Kulturní dědictví - důležitá hodnota a identita evropského společenství (Cultural heritage - an important value and identity of the European community). In Evropské hodnoty - tradice a jejich proměny v 21. století. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, z.ú., 2018. p. 11-22. Evropské hodnoty – tradice a jejich proměny v 21. století. ISBN 978-80-7556-028-5.
 14. STUCHLÍKOVÁ, Jana. Vybrané aspekty vývoje cestovního ruchu v Československu po roce 1945 (SELECTED ASPECTS OF TOURISM DEVELOPMENT IN CZECHOSLOVAKIA AFTER 1945). In Matušíková Daniela. Turizmus a jeho vývoj v storočnici Československa. Sborník vědeckých příspěvků. 2018th ed. Prešov: Bookman, s.r.o., 2018. p. 145-152, 163 pp. ISBN 978-80-8165-331-5.
 15. 2017

 16. DLUHOŠOVÁ, Radmila, Jana STUCHLÍKOVÁ and Eva VAVREČKOVÁ. The Results of the Development of Balneal Care Provision and the State of the Czech Spa Industry in Connection with the Changes in Legislation. Czech Journal of Tourism. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 1/6, 1/2017, p. 93-104. ISSN 1805-3580. doi:10.1515/cjot-2017–0005.
 17. 2016

 18. ZORKOVÁ, Dagmar and Jana STUCHLÍKOVÁ. Výzkum názorů vystavovatelů na problematiku výstavnictví v cestovním ruchu (Research of exhibitors´ opinion on the issue of exhibitions in tourism). In : 5. Mezinárodní vědecká konference, Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu. 1st ed. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, 2016. p. 278 - 279, 11 pp. ISBN 978-80-7510-203-4.
 19. 2011

 20. DLUHOŠOVÁ, Radmila, Alexandr BURDA, Eva VAVREČKOVÁ and Jana STUCHLÍKOVÁ. Mystery Shopping. Prolegomena. Opava, 2011. 114 pp. ISBN 978-80-7248-663-2.
Display details
Displayed: 23/10/2021 07:01