Information System SU

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2022

 1. PELLEŠOVÁ, Pavlína and Klára VÁCLAVÍNKOVÁ. The Impact of COVID-19 Pandemic on the Tourism Market in the Czech Republic (The Impact of COVID-19 Pandemic on the Tourism Market in the Czech Republic.). Central European Papers. Opava: Silesian University in Opava, Faculty of Public Policies in Opava, 2022, X, 2022/1, p. 79-88. ISSN 2336-3312.
 2. KOSTKOVÁ, Miroslava, Pavlína PELLEŠOVÁ and Patrik KAJZAR. TRENDS IN THE CATERING AND ACCOMMODATION BUSINESS IN THE MORAVIAN SILESIAN REGION. E+M Ekonomie a Management. Technická univerzita v Liberci: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2022, vol. 25, No 1, p. 195-207. ISSN 2336-5064. doi:10.15240/tul/001/2022-1-012.
 3. 2021

 4. KOSTKOVÁ, Miroslava and Pavlína PELLEŠOVÁ. Global Aspects of the Gastronomic Trends and Innovations. In Kliestik. The 20th International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020. Zilina Slovak Republic: University of Zilina, 2021. p. 1-10. ISSN 2261-2424. doi:10.1051/shsconf/20219204014.
 5. NOVOTNÝ, Lukáš and Pavlína PELLEŠOVÁ. Impact of the COVID-19 Crisis on the Regulation to Tourism in the Czech Republic. Central European Public Administration Review. 2021, vol. 2021, 19/1, p. 199-222. ISSN 2591-2240. doi:10.17573/cepar.2021.1.09.
 6. PELLEŠOVÁ, Pavlína. Past středního příjmu z ekonomického pohledu (The middle income trap from the economic point of view.). In VOMLELA L., RIEDEL R. a kolektiv autorů, FVP SU. Slezsko a problematika pasti středního příjmu české a polské regionální perspektivy. první. Opava: neuveden, 2021. p. 17-26. ISBN 978-80-7510-479-3.
 7. PELLEŠOVÁ, Pavlína. Pułapka średniego dochodu z ekonomicznego punktu widzenia (The middle income trap from an economic point of view). In VOMLELA L., RIEDEL R. a kolektiv autorů. Śląsk i problematyka pułapki średniego dochodu czeskie i polskie perspektywy regionalne. první. Opava: neuveden, 2021. p. 17-27. ISBN 978-80-7510-480-9.
 8. PELLEŠOVÁ, Pavlína. The middle income trap from the economic point of view. In VOMLELA L., RIEDEL R. a kolektiv autorů. SILESIA AND THE MIDDLE INCOME TRAP PROBLEM CZECH AND POLISH REGIONAL PERSPECTIVES. první. Opava: neuveden, 2021. p. 17-27. ISBN 978-80-7510-483-0.
 9. KOSTKOVÁ, Miroslava and Pavlína PELLEŠOVÁ. Vývoj gastronomických trendů z perspektivy provozovatelů restauračních podniků na příkladě Moravskoslezského kraje (Development of Trends in Gastronomy from the Perspective of Catering Providers on the Case of the Moravian Silesian Region). Ekonomická revue cestovného ruchu. 2021, vol. 54, 4/2021, p. 229-237. ISSN 0139-8660.
 10. 2020

 11. PELLEŠOVÁ, Pavlína. Globalization and perception of tourism trends by supply and demand. In The 19th International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2019 – Sustainability in the Global-Knowledge Economy. Žilina: Žilinská univerzita, 2020. p. 4019-4026. ISSN 2261-2424. doi:10.1051/shsconf/20207404019.
 12. KOSTKOVÁ, Miroslava, Pavlína PELLEŠOVÁ and Patrik KAJZAR. Measuring the Tourist Activity of the Moravian-Silesian Region. Czech Hospitality and Tourism Papers. Praha: Institute of Hospitality Management in Prague 8, 2020, vol. 16, No 33, p. 16-27. ISSN 2571-0389.
 13. KAJZAR, Patrik, Miroslava KOSTKOVÁ and Pavlína PELLEŠOVÁ. Results of Questionnaire Survey among Selected Tourism Enterprises and their Reflection on Trends in Tourism in the Moravian-Silesian Region. Journal of Environmental Management and Tourism. 2020, vol. 11, No 2, p. 236-249. ISSN 2068-7729.
 14. KOSTKOVÁ, Miroslava and Pavlína PELLEŠOVÁ. Trendy a inovace služeb hotelnictví a gastronomie Moravskoslezského kraje (Trends and innovations of hotel and gastronomy services of the Moravian-Silesian region). Ekonomická revue cestovného ruchu. 2020, vol. 53, 4/2020, p. 190-199. ISSN 0139-8660.
 15. 2019

 16. KOSTKOVÁ, Miroslava, Pavlína PELLEŠOVÁ and Patrik KAJZAR. Measuring the destination performance of the Moravian-Silesian region through the strength of tourism aktivity. In sborník z konference Hotelnictví, turismus a vzdělávání. 11th ed. Praha: VŠH, 2019. p. 45-54. ISBN 978-80-87411-87-2.
 17. PELLEŠOVÁ, Pavlína, Miroslava KOSTKOVÁ and Patrik KAJZAR. Moravskoslezský kraj a vybrané trendy cestovního ruchu (Moravian-Silesian Region and Selected Trends of Tourism). In 8. MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE AKTUÁLNÍ TRENDY LÁZEŇSTVÍ, HOTELNICTVÍ A TURISMU. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2019. p. 96-107. ISBN 978-80-7510-359-8.
 18. 2018

 19. KOSTKOVÁ, Miroslava and Pavlína PELLEŠOVÁ. Development of tourism trends in the Moravian-Silesian Region. In 7. mezinárodní vědecká konference Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu. Karviná: SU OPF Karviná, 2018. p. 53-61. ISBN 978-80-8154-249-7.
 20. KOSTKOVÁ, Miroslava and Pavlína PELLEŠOVÁ. DEVELOPMENT OF TOURIST TRENDS IN THE MORAVIAN-SILESIAN REGION ACCORDING TO CUSTOMER'S PREFERENCES. In ETAP 2017 Economic Theory and Practice. Banská Bystrica: Banská bystrica UMB, 2018. p. 486-494, 10 pp. ISBN 978-80-557-1424-0.
 21. PELLEŠOVÁ, Pavlína and Jakub VACHA. Gastronomické trendy v súčasnosti v Moravsko-sliezskom kraji. Ekonomická revue cestovního ruchu Economic Review of Tourism. 2018, vol. 51, No 3, p. 170-180. ISSN 0139-8660.
 22. PELLEŠOVÁ, Pavlína. Globalization and Trends in International Travel. Globalization and its Socio-Economic Consequences. In 18th International Scientific Conference, Proceedings. Žilina: University of Zilina, The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Department of Economics, 2018. p. 791-798. ISBN 978-80-8154-249-7.
 23. PELLEŠOVÁ, Pavlína and Patrik KAJZAR. Podnikání v cestovním ruchu: Distanční studijní text. 1st ed. Karviná, 2018. 170 pp. ISBN 978-80-7510-303-1.
 24. KAJZAR, Patrik, Pavlína PELLEŠOVÁ and Miroslava KOSTKOVÁ. Role moderních informačních technologíí v nabídce cestovního ruchu ČR (Role of Moderní Information Technology in Tourism Supply in Czech Republic). In Hotelnictví, turismus a vzdělávání. Praha: VSH v Praze 8, 2018. p. 128-140. ISBN 978-80-87411-93-3.
 25. PELLEŠOVÁ, Pavlína and Patrik KAJZAR. Společenský a diplomatický protokol: Distanční studijní text. 1st ed. Karviná, 2018. 146 pp. ISBN 978-80-7510-300-0.
 26. PELLEŠOVÁ, Pavlína. Trendy v cestovním ruchu: Distanční studijní text. 1st ed. Karviná, 2018. 182 pp. ISBN 978-80-7510-302-4.
 27. 2017

 28. KAJZAR, Patrik and Pavlína PELLEŠOVÁ. A Tourism and Selected Tourist Facilities in the Czech Republic and Republic of Belarus. Acta Oeconomica Universitatis Selye. 2017, vol. 6, No 1, p. 99-111. ISSN 1338-6581.
 29. PELLEŠOVÁ, Pavlína. Aktuální trendy cestovního ruchu se zřetelem na Moravskoslezský kraj (CURRENT BUSINESS TRENDS IN THE MORAVIAN-SILESIAN REGION). In Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu: regiony a jejich charakter. Opava: FPF SU Opava, 2017. p. 64-73. ISBN 978-80-7510-228-7.
 30. STARZYCZNÁ, Halina, Pavlína PELLEŠOVÁ and Michal STOKLASA. The Comparison of Customer Relationship Management (Crm) in Czech Small and Medium Enterprises According to Selected Characteristics in the Years 2015, 2010 and 2005. ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS. 2017, vol. 65, No 5, p. 1767-1777. ISSN 2464-8310.
 31. KOSTKOVÁ, Miroslava and Pavlína PELLEŠOVÁ. THE INCOMING CHANGES OF THE RUSSIAN TOURISTS TO THE CZECH REPUBLIC. In Zitek, Klimova. 20th International Colloquium on Regional Sciences. Brno, Czech Republic: MASARYKOVA UNIV, ZEROTINOVO NAM 617-9, BRNO 601 77, CZECH REPUBLIC, 2017. p. 652 - 659. ISBN 978-80-210-8587-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-85.
 32. KOSTKOVÁ, Miroslava and Pavlína PELLEŠOVÁ. TRENDY CESTOVNÍHO RUCHU V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Z POHLEDU ZÁKAZNÍKŮ (TRENDS OF TOURISM IN THE MORAVIAN-SILESIAN REGION FROM THE CUSTOMER'S VIEW). In Hotelnictví, turismus a vzdělávání. Praha VŠH: Vysoká škola hotelová v Praze 8 s.r.o., 2017. p. 125-135, 10 pp. ISBN 978-80-87411-99-5.
 33. PELLEŠOVÁ, Pavlína. Vývoj příjezdového cestovního ruchu v České republice (Development of inbound tourism in the Czech Republic). In Zborník príspevkov zo 17. medzinárodnej vedeckej konferencie Medzinárodné vzťahy 2016 Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Bratislava: Ekonóm, 2017. p. 936-951. ISBN 978-80-225-4365-1.
 34. KOSTKOVÁ, Miroslava and Pavlína PELLEŠOVÁ. ZMĚNY PŘÍJEZDŮ RUSKÝCH TURISTŮ DO ČESKA (THE INCOMING CHANGES OF THE RUSSIAN TOURISTS TO THE CZECH REPUBLIC). In XX. MEZINÁRODNÍ KOLOKVIUM O REGIONÁLNÍCH VĚDÁCH. MU Brno: MU Brno, 2017. p. 652-660, 8 pp. ISBN 978-80-210-8586-2.
 35. 2016

 36. KOSTKOVÁ, Miroslava and Pavlína PELLEŠOVÁ. RISING OF TOURISM ATTRACTIVENESS OF THE KARVINA REGION OWING TO CULTURAL AND SPA TOURISM. In Klímova, V., Zitek, V. 19th International Colloquium on Regional Sciences. Brno: MASARYKOVA UNIV, Brno, Czech Republic, 2016. p. 1047 - 1054. ISBN 978-80-210-8273-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8273-2016-135.
 37. KOSTKOVÁ, Miroslava and Pavlína PELLEŠOVÁ. THE INFLUENCE OF GLOBALIZATION ON THE OFFER OF PASSENGER RAIL TRANSPORT IN THE CZECH REPUBLIC. In T.Klieštik. GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES, 16TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE PROCEEDINGS, PTS I-V. Zilina: UNIV ZILINA, FAC OPERATION & ECONOMICS TRANSPORT & COMMUNICATION, UNIVERITIZNA 1, ZILINA, 010 01, SLOVAKIA, 2016. p. 1005 - 1013. ISBN 978-80-8154-191-9.
 38. PELLEŠOVÁ, Pavlína, Josef BOTLÍK, Milena BOTLÍKOVÁ and Miroslava KOSTKOVÁ. USE OF PRECEDENT MATRICES IN SUPPLY CHAINS. In TANGER LTD. CLC 2015: CARPATHIAN LOGISTICS CONGRESS - CONFERENCE PROCEEDINGS. Jesenik, Czech Republic: TANGER LTD, KELTICKOVA 62, SLEZSKA, OSTRAVA 710 00, CZECH REPUBLIC, 2016. p. 45 - 50. ISBN 978-80-87294-64-2.
 39. 2015

 40. KOSTKOVÁ, Miroslava, Pavlína PELLEŠOVÁ and Milena BOTLÍKOVÁ. Development of Consumption in Czech Tourism In The Time of Changing the Monetary Policy. In Soliman, KS. 26th International-Business-Information-Management-Association Conference. Madrid, Spain: INT BUSINESS INFORMATION MANAGEMENT ASSOC-IBIMA, 34 E GERMANTOWN PIKE, NO. 327, NORRISTOWN, PA 19401 USA, 2015. p. 480 - 488. ISBN 978-0-9860419-5-2.
 41. KOSTKOVÁ, Miroslava, Pavlína PELLEŠOVÁ, Milena BOTLÍKOVÁ and Josef BOTLÍK. CHANGES IN EMPLOYMENT AND BUSINESS STRUCTURES IN TOURISM SECTOR IN THE CZECH REPUBLIC UNDER THE INFLUENCE OF GLOBALIZATION. In Klieštik, T. 15th International Scientific Conference on Globalization and its Socio-Economic Consequences. Zilina: UNIV ZILINA, FAC OPERATION & ECONOMICS TRANSPORT & COMMUNICATION, UNIVERITIZNA 1, ZILINA, 010 01, SLOVAKIA, 2015. p. 325 - 333. ISBN 978-80-8154-145-2.
 42. PELLEŠOVÁ, Pavlína, Josef BOTLÍK, Milena BOTLÍKOVÁ and Miroslava KOSTKOVÁ. THE INFLUENCE OF EXPRESSWAYS ON THE AVAILABILITY OF INDUSTRIAL ZONES, REGIONAL ANALYSIS IN THE GLOBALIZED EUROPE. In Klieštik, T. 15th International Scientific Conference on Globalization and its Socio-Economic Consequences. Žilina, Slovakia: UNIV ZILINA, FAC OPERATION & ECONOMICS TRANSPORT & COMMUNICATION, UNIVERITIZNA 1, ZILINA, 010 01, SLOVAKIA, 2015. p. 572 - 280, 9 pp. ISBN 978-80-8154-145-2.
 43. 2013

 44. STARZYCZNÁ, Halina, Michal STOKLASA, Miroslava HECZKOVÁ and Pavlína PELLEŠOVÁ. Využití vztahového marketingu v podnikání malých a středních firem (Utilization of Customer Relationship Marketing in business of Small and Medium Enterprises). Karviná: SU OPF Karviná, 2013. 110 pp. ISBN 978-80-7248-936-7.
Display details
Displayed: 3/12/2022 19:20