Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. ZAPLETALOVÁ, Šárka. The business excellence models and business strategy. TOTAL QUALITY MANAGEMENT & BUSINESS EXCELLENCE. ABINGDON: ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 2022, roč. 2022, č. 1, s. 1-17. ISSN 1478-3363. doi:10.1080/14783363.2022.2033615.
 2. 2021

 3. ZAPLETALOVÁ, Šárka. Internationalisation and Competitive Strategies of Enterprises. In Pavlína Jasovska, Danielle Logue, Hussain G. Rammal. Contemporary Entrepreneurship Issues in International Business. Singapore: World Scientific, 2021. s. 139-168. Volume 1. ISBN 978-981-12-2843-8. doi:10.1142/9789811228445_fmatter.
 4. MATUŠÍNSKÁ, Kateřina a Šárka ZAPLETALOVÁ. Rational and Emotional Aspects of Consumer Behaviour. Forum Scientiae Oeconomia. Dąbrowa Górnicza: Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB, 2021, roč. 9, č. 2, s. 95-110. ISSN 2300-5947. doi:10.23762/FSO_VOL9_NO2_5.
 5. LANGEROVÁ, Adéla, Halina STARZYCZNÁ a Šárka ZAPLETALOVÁ. Using the Analytical Part of CRM in Small and Medium-Sized Enterprises in the Czech Republic. Central European Business Review. Praha, 2021, roč. 10, č. 3, s. 67-89. ISSN 1805-4854. doi:10.18267/j.cebr.262.
 6. 2020

 7. BAUEROVÁ, Radka a Šárka ZAPLETALOVÁ. CUSTOMERS´ SHOPPING BEHAVIOUR IN OGS: CHENGES CAUSED BY COVID-19. In Ing. Pavel Ondra. DOKBAT 2020 - 16th Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers (Vol. 16). 16th. Zlín: Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics, 2020. s. 34-48. ISBN 978-80-7454-935-9. doi:10.7441/dokbat.2020.
 8. ZAPLETALOVÁ, Šárka, Halina STARZYCZNÁ a Dalibor ŠIMEK. Inovace v podmínkách České republiky. 1. vydání. Karviná: SU OPF, 2020. 94 s. ISBN 978-80-7510-411-3.
 9. ZAPLETALOVÁ, Šárka. Podnikatelské prostředí: Distanční studijní text. Karviná: Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2020.
 10. DUHÁČEK ŠEBESTOVÁ, Jarmila a Šárka ZAPLETALOVÁ. Řízení inovací: Distanční studijní text. Karviná: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, 2020.
 11. ZAPLETALOVÁ, Šárka a Radka BAUEROVÁ. The Role of Strategic Planning in SMEs in Times of Turbulent Changes: Perspective of Czech Retail Enterprises. In Soukupová Nikola. Proceedings of the 14th International Scientific Conference INPROFORUM Business Cycles – more than Economic Phenomena. České Budějovice: University of South Bohemia in České Budějovice, 2020. s. 150-154. ISBN 978-80-7394-824-5.
 12. 2018

 13. ZAPLETALOVÁ, Šárka a Jindra PETERKOVÁ. Evaluation of the Usability of Selected Innovation Concepts for Managing Innovation Activities. E @ M EKONOMIE A MANAGEMENT. 2018, XXI, č. 4, s. 141-158. ISSN 1212-3609. doi:10.15240/tul/001/2018-4-010.
 14. ZAPLETALOVÁ, Šárka a Žaneta RYLKOVÁ. Knowledge of the EFQM Excellence Model: Case Study of Czech Enterprises. Scientific Papers of the University of Pardubice Series D. 2018, roč. 26, č. 44, s. 257-268. ISSN 1211-555X.
 15. 2017

 16. ZAPLETALOVÁ, Šárka. International Management of Czech Family Enterprises: Decisions on International Entrepreneurial Activities. Central European Business Review. 2017, roč. 6, č. 3, s. 51-61. ISSN 1805-4854. doi:10.18267/J.CEBR.186.
 17. 2016

 18. ZAPLETALOVÁ, Šárka. Management inovací: Distanční studijní opora. Karviná: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, 2016.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 7. 10. 2022 01:29