Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. BOTLÍKOVÁ, Milena, Josef BOTLÍK a Jana STUCHLÍKOVÁ. Information accessibility of restaurant companies in Moravian-Silesian Region. Journal of Environmental Management and Tourism. Rumunia: Spring, 2022, roč. 1/57, XIII, s. 239-249. ISSN 2068-7729. doi:10.14505/jemt.v13.1(57).22.
 2. 2021

 3. BOTLÍK, Josef. Covid 19 as a factor damping globalization trends - structural analysis of local extrema at the level of EU countries. In Kliestik T. International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2021. 21st. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2021. s. 1 - 10. ISSN 2261-2424. doi:10.1051/shsconf/202112901004.
 4. BOTLÍK, Josef a Milena JANÁKOVÁ. CRM as a tool to maintain the competitiveness of enterprises in the global digital economy. In Tomas Kliestik. GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES-SHS Web of Conferences. 20th. Univerzity of Zilina, Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Department of Economics, 2021. s. 1-11. doi:10.1051/shsconf/20219205003.
 5. BOTLÍKOVÁ, Milena, Josef BOTLÍK a Jana STUCHLÍKOVÁ. Development of household savings and debts in small open economies during the global pandemic COVID 19. In T. Kliestik. International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2021: SHS Web of Conferences 129. 21st. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2021. s. 1-10. ISSN 2261-2424. doi:10.1051/shsconf/202112901005.
 6. BOTLÍKOVÁ, Milena a Josef BOTLÍK. Dopady covid-19 na zaměstnanost v cestovním ruchu. Acta academica karviniensia. Karviná: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, 2021, roč. 21, č. 2, s. 17-24. ISSN 1212-415X. doi:10.25142/aak.2021.009.
 7. BOTLÍKOVÁ, Milena, Josef BOTLÍK a Jana STUCHLÍKOVÁ. Impacts of the global pandemic on the aviation industry of the European Union. In T. Kliestik. Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020: SHS Web of Conferences 92. 20st. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2021. s. 1-8. ISSN 2261-2424. doi:10.1051/shsconf/20219201005.
 8. BOTLÍK, Josef. Informační a internetové technologie: Distanční studijní text. Karviná: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, 2021.
 9. BOTLÍKOVÁ, Milena, Josef BOTLÍK a Jana STUCHLÍKOVÁ. Informační přístupnost cestovního ruchu v segmentu gastronomických zařízení Moravskoslezského kraje. SGS 1/2021, 2021.
 10. BOTLÍK, Josef. Modelování struktur v regionální analýze –segment dat Covid 19. In Klímová Viktorie, Žítek Vladimír. International Colloquium on Regional Sciences. XXIV. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2021. s. 540-546. ISBN 978-80-210-9896-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9896-2021-66.
 11. BOTLÍK, Josef a Milena BOTLÍKOVÁ. Structural analysis of the behaviour of autonomous systems - customer relationship management during the Covid pandemic in EU. In Khalid S. Soliman. International Bussiness Information Management Association Conference (IBIMA) 2021: Innovation Management and information Technology impact on Global Economy in the Era of Pademic. 38th. Seville, Spain: IBIMA, 2021. s. 7306-7319, 17 s. ISBN 978-0-9998551-7-1.
 12. BOTLÍK, Josef a Milena BOTLÍKOVÁ. Strukturální analýza COVID19 – opatření na úrovni států EU. In Vlková Eva. International Scientific Conference titled "International Relations 2020: Current Issues of World Economy and Politics. 22st. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislavě, Fakulta mezidárodných vztahov, 2021. s. 102 -114. ISBN 978-80-225-4904-2.
 13. KROTKÁ, Lenka, Jana TRDÁ a Josef BOTLÍK. Virtuální rehabilitace v lázních Darkov. In International Scientific Conference Current Trends in Tourism, Hotel and SPA. 9th. Karviná: School of Business Administration in Karvina, 2021. s. 98-105. ISBN 978-80-7510-461-8.
 14. BOTLÍKOVÁ, Milena a Josef BOTLÍK. Vývoj úspor v době COVID 19. In Vlková Eva. International Scientific Conference International Relations 2021: Current Issues of World Economy and Politics. 22st. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislavě, Fakulta mezidárodných vztahov, 2021. s. 115-122. ISBN 978-80-225-4904-2.
 15. BOTLÍK, Josef. 9. MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE AKTUÁLNÍ TRENDY LÁZEŇSTVÍ, HOTELNICTVÍ A TURISMU. 2021.
 16. 2020

 17. BOTLÍKOVÁ, Milena, Josef BOTLÍK a Jana STUCHLÍKOVÁ. Applying socially Responsible Enterpreneurship in tourism businesses. In T. Kliestik. International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2019 – Sustainability in the Global-Knowledge Economy . 74. vyd. 04001. Žilina: EkF, Žilinská univerzita Žilina, 2020. s. 1-8. ISSN 2261-2424. doi:10.1051/shsconf/20207404001.
 18. BOTLÍK, Josef, Milena JANÁKOVÁ a Milena BOTLÍKOVÁ. CRM systémy jako možný nástroj konsolidace po koronavirové krizi – analýza EU. In Andrej Kiner, Zuzana Rozkošová, Terézia Seresová, Jakub Szabó, Lenka Tomečková, Eva Vlková. 21. mezinárodná konference Medzinárodné vzťahy 2020:Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. 21. vyd. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov, 2020. s. 80 - 89. ISBN 978-80-225-4786-4.
 19. BOTLÍKOVÁ, Milena, Josef BOTLÍK, Petr JANÍK a Jana STUCHLÍKOVÁ. Geographical distribution of sustainable tourism development of the countries of the European Union using the machine learning method. In Soliman. 36th IBIMA Conference: Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic. 36th. USA: INT BUSINESS INFORMATION MANAGEMENT ASSOC-IBIMA, 2020. s. 11090-11097. ISBN 978-0-9998551-5-7.
 20. BOTLÍKOVÁ, Milena, Josef BOTLÍK a Petr JANÍK. Hodnocení cestovního ruchu v okresech České republiky pomocí strojového učení. In Linderová,I. Aktuální problémy cestovního ruchu - Overturismus – Riziko pro destinace. 15th Conference. Jihlava: Vysoká škola podnikání Jihlava, 2020. s. 11-20. ISBN 978-80-88064-46-6.
 21. BOTLÍKOVÁ, Milena a Josef BOTLÍK. Local Extremes of Selected Industry 4.0 Indicators in the European Space—Structure for Autonomous Systems. Journal of Risk and Financial Management. Švýcarsko: MDPI, 2020, roč. 13, č. 13, s. 1-39. ISSN 1911-8066. doi:10.3390/jrfm13010013.
 22. BOTLÍKOVÁ, Milena a Josef BOTLÍK. Local Extremes of Selected Industry 4.0 Indicators in the European Space—Structure for Autonomous Systems. Journal of Risk and Financial Management. Švýcarsko: MDPI, 2020, roč. 13, č. 13, s. 1-39. ISSN 1911-8066. doi:10.3390/jrfm13010013.
 23. BOTLÍK, Josef a Milena BOTLÍKOVÁ. Modifikace virtuální regionální infrastruktury pro CRM autonomními systémy. In Klímova, V Žitek, V. International Colloquium on Regional Sciences. 23th. Brno: Masaryk University Press, 2020. s. 336-343. ISBN 978-80-210-9610-3.
 24. BOTLÍK, Josef. Movement of autonomous systems after selected infrastructure as a globalization effect induced by initiate Industry 4.0. In International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2019 – Sustainability in the Global-Knowledge Economy. 74. 02001. Žilina: EkF, Žilinská univerzita Žilina, 2020. s. 1-12. ISSN 2261-2424. doi:10.1051/shsconf/20207402001.
 25. BOTLÍK, Josef a Milena BOTLÍKOVÁ. Multiagent search for extremes on a defined infrastructure as a tool for regional sustainability. In Khalid S. Soliman. 36th IBIMA Conference: Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic. 36th. USA: INT BUSINESS INFORMATION MANAGEMENT ASSOC-IBIMA, 2020. s. 11324-11331. ISBN 978-0-9998551-5-7.
 26. JANÁKOVÁ, Milena, Petr SUCHÁNEK, Peter PADYŠÁK a Josef BOTLÍK. The KPI Hierarchy for CRM and Marketing. GIS Business. 2020, roč. 15, č. 1, s. 263-277. ISSN 1430-3663.
 27. JANÁKOVÁ, Milena, Petr SUCHÁNEK, Petr ŠAUMAN a Josef BOTLÍK. The Optimal Volume of CRM Services for Small Business. International Journal of Advanced Science and Technology. 2020, roč. 29, č. 3, s. 4209-4229. ISSN 2005-4238.
 28. 2019

 29. BOTLÍKOVÁ, Milena a Josef BOTLÍK. Approaches of European Union Countries to Waste Management. In Bevanda, V. Modern management tools and economy of tourism sector in presenf area. Belgrade: Association of Economists and Managers of the Balkans, 2019. s. 381-396. 4th International thematic monograph. ISBN 978-86-80194-29-5. doi:10.31410/tmt.2019.
 30. BOTLÍKOVÁ, Milena, Josef BOTLÍK a Jana STUCHLÍKOVÁ. Cestovní ruch Moravskoslezského kraje v kontextu udržitelného rozvoje, SGS 2/2019 (2019-2020). SU Opava, 2019.
 31. BOTLÍK, Josef a Milena BOTLÍKOVÁ. MAPOVÁNÍ VIRTUÁLNÍCH INFRASTRUKTUR PRO REGIONÁLNÍ SHLUKOVÉ ANALÝZY. In Viktorie Klímová, Vladimír Žítek,. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 22th. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2019. s. 434 - 441. ISBN 978-80-210-9268-6.
 32. BOTLÍK, Josef a Milena BOTLÍKOVÁ. MAPOVÁNÍ VIRTUÁLNÍCH INFRASTRUKTUR PRO REGIONÁLNÍ SHLUKOVÉ ANALÝZY. In Viktorie Klímová, Vladimír Žítek,. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 22th. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2019. s. 434 - 441. ISBN 978-80-210-9268-6.
 33. BOTLÍK, Josef a Radmila KRKOŠKOVÁ. Modeling of Virtual Infrastructure. In Šperka, R., P. Suchánek, J. Šebestová, Ž. Rylková, K. Matušínská, J. Mazurek, Š. Čemerková and R. Dolák. DEMSME. 2nd. Karviná: OPF vKarviné, SU v Opavě, 2019. s. 34-41. ISBN 978-80-7510-339-0.
 34. BOTLÍKOVÁ, Milena a Josef BOTLÍK. Postavení České republiky v rámci zemí Evrospké unie podle vybraných indikátorů udržitelnosti cestovního ruchu. In Bahela et.al. Medzinárodné vzťahy 2019: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. 20. vyd. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta medzinárodných vzťahov, 2019. s. 107-114. ISBN 978-80-225-4686-7.
 35. BOTLÍK, Josef a Milena BOTLÍKOVÁ. Pozitivní a negativní faktory čtvrté průmyslové revoluce v evropském prostoru. In Bahela et.al. Medzinárodné vzťahy 2019: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta medzinárodných vzťahov, 2019. s. 86-106. ISBN 978-80-225-4686-7.
 36. BOTLÍK, Josef a Milena BOTLÍKOVÁ. Pozitivní a negativní faktory čtvrté průmyslové revoluce v evropském prostoru. In Bahela et.al. Medzinárodné vzťahy 2019: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta medzinárodných vzťahov, 2019. s. 86-106. ISBN 978-80-225-4686-7.
 37. BOTLÍKOVÁ, Milena a Josef BOTLÍK. Regionální disparity přístupnosti cestovního ruchu v kontextu materiální deprivace v ČR. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 22th. Brno: Katedra regionální ekonomie a správy Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, 2019. s. 483-491. ISBN 978-80-210-9268-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9268-2019-61.
 38. BOTLÍKOVÁ, Milena a Josef BOTLÍK. Regionální disparity přístupnosti cestovního ruchu v kontextu materiální deprivace v ČR. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 22th. Brno: Katedra regionální ekonomie a správy Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, 2019. s. 483-491. ISBN 978-80-210-9268-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9268-2019-61.
 39. 2018

 40. BOTLÍK, Josef. Alternativní způsoby financování extrémismu - monetizace obsahu internetu. In 18. medzinárodná vedecká konferencia - "Medzinárodné vzťahy 2017: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky". Ekonomická univerzita v Bratislave: Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov, 2018. s. 75-103. ISBN 978-80-225-4488-7.
 41. BOTLÍK, Josef. FOREIGNERS AS A FACTOR INFLUENCING SUPPLIER-CUSTOMER RELATIONS. In INTERNATIONAL RELATIONS 2018: CURRENT ISSUES OF WORLD ECONOMY AND POLITICS. Bratislava: Ekonomická fakulta, Bratislava, 2018. s. 58-71. ISBN 978-80-225-4602-7.
 42. BOTLÍK, Josef a Milena BOTLÍKOVÁ. Globalizace a vývoj migračních center s intenzivním efektem na struktuře populace České republiky - cizinci s pobytem delším než více než 12 měsíců. In Globalization and Its Socio-Economic Consequences. Žilina: Univerzita Žilina, 2018. s. 70-77. ISBN 978-80-8154-249-7.
 43. BOTLÍK, Josef a Milena BOTLÍKOVÁ. Globalizace a vývoj migračních center s intenzivním efektem na struktuře populace České republiky - cizinci s pobytem delším než více než 12 měsíců Globalizace a vývoj migračních center s intenzivním efektem na struktuře populace České republiky - cizinci s pobytem delším než více než 12 měsíců. In prof. Ing. Tomas Kliestik, Ph.D. Globalization and Its Socio-Economic Consequences. 18th. Žilina: Faculty of Zilinská univerzita Operation and Economics of Transport and Communications, Department of Economics, 2018. s. 70-77. ISBN 978-80-8154-249-7.
 44. BOTLÍK, Josef. Informatika pro profesně zaměřené obory: Distanční studijní text. 1. vyd. Karviná, 2018. 286 s. ISBN 978-80-7510-317-8.
 45. BOTTLÍKOVÁ, Milena a Josef BOTLÍK. Komparace výjezdového cestovního ruchu v kontextu globalizačních trendů. In Globalization and Its Socio-Economic Consequences. Žilina: Univerzita Žilina, 2018. s. 1009-1017, 8 s. ISBN 978-80-8154-249-7.
 46. BOTLÍK, Josef, Radim DOLÁK a Milena BOTLÍKOVÁ. Modelování vývoje evropské chudoby. In 18th Medzinárodná vedecká konferencia - "Medzinárodné vzťahy 2017: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky". Ekonomická univerzita v Bratislave, FMV: Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov, 2018. s. 182-191. ISBN 978-80-225-4488-7.
 47. DOLÁK, Radim, Milena JANÁKOVÁ a Josef BOTLÍK. Process mining of events log from Windows. In Proceedings of the 8th International Symposium on Data-driven Process Discovery and Analysis (SIMPDA 2018). Sevilla: CEUR-WS.org, 2018. s. 73-77. ISBN "Neuveden".
 48. 2017

 49. DOLÁK, Radim a Josef BOTLÍK. BPMS OPEN SOURCE TOOLS AND BASIC APPROACH FOR ITS COMPARISON. In International conference on Decision making for Small and Medium-Sized Enterprises (DEMSME 2017). Ostrava: X-MEDIA servis s.r.o., 2017. s. 57-64. ISBN 978-80-7510-243-0.
 50. BOTLÍK, Josef a Milena BOTLÍKOVÁ. Evropská chudoba jako jeden z podsystémů globálního problému. In 17th International Scientific Conference Globalization and ist Socio-economic Consequences. Žilina Slovensko: GEORG, Bajzova 11, 010 01 Zilina, Slovak Republic, 2017. s. 202-209. ISBN 978-80-8154-212-1.
 51. BOTLÍK, Josef a Radim DOLÁK. Evrospská Union after Brexitu - simulation of changes in the distribution ties. In 17. medzinárodná vedecká konferencia : Medzinárodné vzťahy 2016: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medz: Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov, 2017. s. 82-99. ISBN 978-80-225-4365-1.
 52. BOTLÍK, Josef a Milena BOTLÍKOVÁ. Identifikace regionálních disparit na úrovni LAU, simulace virtuálních lokálních extrémů. In XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra regionální ekonomie a správy, 2017. s. 52-59. ISBN 978-80-210-8587-9.
 53. SUCHÁNEK, Petr, Radim DOLÁK, Milena JANÁKOVÁ, Josef BOTLÍK, Kateřina SLANINOVÁ a Lukáš MACURA. Inovace v ICT: Distanční studijní text. Karviná: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, 2017. 127.
 54. BOTLÍK, Josef a Martin NOVÁČEK. Monetization of internet services for the segment of small and medium businesses. In International conference on Decision making for Small and Medium-Sized Enterprises (DEMSME 2017). Ostrava: X-MEDIA servis s.r.o.,, 2017. s. 26-37. ISBN 978-80-7510-243-0.
 55. BOTLÍK, Josef a Milena BOTLÍKOVÁ. Rozložení příjezdového cestovního ruchu v zemích v zemích Evproské unie. In XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra regionální ekonomie a správy, 2017. s. 646-651. ISBN 978-80-210-8587-9.
 56. BOTLÍK, Josef a Milena BOTLÍKOVÁ. Simulace vývoje ekonomických faktorů v zemích V4. In 17. medzinárodná vedecká konferencia - "Medzinárodné vzťahy 2016: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky". Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medz: Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov, 2017. s. 72-81. ISBN 978-80-225-4365-1.
 57. BOTLÍK, Josef, Radim DOLÁK a Milena JANÁKOVÁ. Simulation of infrastructure for autonomous systems. In Distance Learning, Simulation and communication DLSC 2017. Brno: Faculty of Military Technology of the University of Defence, 2017. s. 15-23. ISBN 978-80-7231-415-7.
 58. BOTLÍK, Josef, Radim DOLÁK a Lucie HRUBÁ. SIMULATION OF THE BEHAVIOR OF LOCAL EXTREMA IN THE DISTRIBUTION. In Carpathian logistics congress 2016. Ostrava: Tanger Ltd., 2017. s. 30-36. ISBN 978-80-87294-76-5.
 59. BOTLÍK, Josef a Milena BOTLÍKOVÁ. Šestá vlna globalizace jako faktor podporující financování extremismu. In 17th International Scientific Conference Globalization and ist Socio-economic Consequences. Žilina Slovensko: GEORG, Bajzova 11, 010 01 Zilina, Slovak Republic, 2017. s. 194-201. ISBN 978-80-8154-212-1.
 60. 2016

 61. PELLEŠOVÁ, Pavlína, Josef BOTLÍK, Milena BOTLÍKOVÁ a Miroslava KOSTKOVÁ. USE OF PRECEDENT MATRICES IN SUPPLY CHAINS. In TANGER LTD. CLC 2015: CARPATHIAN LOGISTICS CONGRESS - CONFERENCE PROCEEDINGS. Jesenik, Czech Republic: TANGER LTD, KELTICKOVA 62, SLEZSKA, OSTRAVA 710 00, CZECH REPUBLIC, 2016. s. 45 - 50. ISBN 978-80-87294-64-2.
 62. 2015

 63. BOTLÍK, Josef, Milena BOTLÍKOVÁ a Miroslava KOSTKOVÁ. Comparison of Selected Indicators of the Success of Tourism in Selected EU Countries. In Soliman, KS. 26th International-Business-Information-Management-Association Conference. Madrid, Spain: INT BUSINESS INFORMATION MANAGEMENT ASSOC-IBIMA, 34 E GERMANTOWN PIKE, NO. 327, NORRISTOWN, PA 19401 USA, 2015. s. 2026 - 2034. ISBN 978-0-9860419-5-2.
 64. KOSTKOVÁ, Miroslava, Pavlína PELLEŠOVÁ, Milena BOTLÍKOVÁ a Josef BOTLÍK. CHANGES IN EMPLOYMENT AND BUSINESS STRUCTURES IN TOURISM SECTOR IN THE CZECH REPUBLIC UNDER THE INFLUENCE OF GLOBALIZATION. In Klieštik, T. 15th International Scientific Conference on Globalization and its Socio-Economic Consequences. Zilina: UNIV ZILINA, FAC OPERATION & ECONOMICS TRANSPORT & COMMUNICATION, UNIVERITIZNA 1, ZILINA, 010 01, SLOVAKIA, 2015. s. 325 - 333. ISBN 978-80-8154-145-2.
 65. PELLEŠOVÁ, Pavlína, Josef BOTLÍK, Milena BOTLÍKOVÁ a Miroslava KOSTKOVÁ. THE INFLUENCE OF EXPRESSWAYS ON THE AVAILABILITY OF INDUSTRIAL ZONES, REGIONAL ANALYSIS IN THE GLOBALIZED EUROPE. In Klieštik, T. 15th International Scientific Conference on Globalization and its Socio-Economic Consequences. Žilina, Slovakia: UNIV ZILINA, FAC OPERATION & ECONOMICS TRANSPORT & COMMUNICATION, UNIVERITIZNA 1, ZILINA, 010 01, SLOVAKIA, 2015. s. 572 - 280, 9 s. ISBN 978-80-8154-145-2.
 66. BOTLÍK, Josef, Milena BOTLÍKOVÁ, Miroslava KOSTKOVÁ a Alena ZEDKOVÁ. TRANSPORT INFRASTRUCTURE AND BUSINESS ACTIVITIES - GLOBALISATION CONSEQUENCES OF OPENING OF THE MORAVIAN-SILESIAN REGION. In Klieštik, T. GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES, PTS I AND II. Zilina: UNIV ZILINA, FAC OPERATION & ECONOMICS TRANSPORT & COMMUNICATION, UNIVERITIZNA 1, ZILINA, 010 01, SLOVAKIA, 2015. s. 45 - 57. ISBN 978-80-8154-145-2.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 7. 10. 2022 01:51