Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. TUREČKOVÁ, Kamila a Jan NEVIMA. Concept of Smart City: Smart Public Goods in Czech Republic. In Proceedings of the 6th International Conference on European Integration 2022. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2022. s. 766-775. ISBN 978-80-248-4605-7. doi:10.31490/9788024846057.
 2. TUREČKOVÁ, Kamila, Ivona BURYOVÁ a Danuta DUDA. Income Inequality Gap as a Indicator for Measuring the Effectiveness of Social Policy: A Case Study on the Czech Republic. Lex Localis - Journal of Local Self-Government. Maribor, Slovenia, 2022, roč. 20, č. 2, s. 347-367. ISSN 1581-5374. doi:10.4335/10.4335/20.2.347-367(2022).
 3. DUDA, Danuta, Kamila TUREČKOVÁ a Ivona BURYOVÁ. Komparace peněžité pomoci v mateřství v Polské a České republice. Acta academica karviniensia. Karviná: Slezská univerzita Obchodně podnikatelská fakulta, 2022, roč. 22, č. 1, s. 31-44. ISSN 1212-415X. doi:10.25142/aak.2022.003.
 4. DUDA, Danuta, Ivona BURYOVÁ a Kamila TUREČKOVÁ. KOMPARACE PENĚŽITÉ POMOCI V MATEŘSTVÍ V ZEMÍCH V4. In VLADIMÍR BARÁK, VOJTĚCH KREBS (EDS.). Sociální politika 2021. Praha: Národohospodářská fakulta VŠE v Praze a Nakladatelství Oeconomica Praha 2022, 2022. s. 123-146. ISBN 978-80-245-2450-4.
 5. TUREČKOVÁ, Kamila, Jan NEVIMA a František VARADZIN. SMART public goods: the effectiveness of public benches on the example of the Czech Republic. In Eurasia Business and Economics Society. Eurasian Studies in Business and Economics Conference. 38th. Warsaw: Eurasia Business and Economics Society, 2022. s. 841-848. ISBN 978-605-80042-8-3.
 6. TUREČKOVÁ, Kamila, Lubomír NENIČKA a Kateřina PŘIKRYLOVÁ. Teoretický koncept zámeckých a panských brownfieldů v České republice. In MU ESF Brno. XXV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2022. s. 173-178. ISBN 978-80-280-0068-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.P280-0068-2022.
 7. TUREČKOVÁ, Kamila, Stanislav MARTINÁT, Jan NEVIMA a František VARADZIN. The Impact of Brownfields on Residential Property Values in Post-Industrial Communities: A Study from the Eastern Part of the Czech Republic. LAND. MDPI, 2022, roč. 11, č. 804, s. 1-21. ISSN 2073-445X. doi:10.3390/land11060804.
 8. 2021

 9. ŠKRABAL, Jaroslav, Kamila TUREČKOVÁ a Jan NEVIMA. Analysis of Brownfield Sites in the Villages and Towns in the Czech Republic. Transylvanian Review of Administrative Sciences. 2021, roč. 2021, No. 64 E/October, s. 151-169. ISSN 1842-2845. doi:10.24193/tras.64E.8.
 10. ŠKRABAL, Jaroslav, Petra CHMIELOVÁ, Kamila TUREČKOVÁ a Jan NEVIMA. Applicability of Tools for Brownfield Regeneration in the Czech Republic: A Regional Perspective. Geographia Technica. 2021, roč. 16, č. 2, s. 132-148. ISSN 2065-4421. doi:10.21163/GT_2021.162.11.
 11. TUREČKOVÁ, Kamila, Jan NEVIMA, Danuta DUDA a Pavel TULEJA. Latent structures of brownfield regeneration: A case study of regions of the Czech Republic. Journal of Cleaner Production. OXFORD, ENGLAND: ELSEVIER SCI LTD, 2021, roč. 311, č. 127478, s. 00 - 12, 12 s. ISSN 0959-6526. doi:10.1016/j.jclepro.2021.127478.
 12. TUREČKOVÁ, Kamila. SPECIFIC TYPES AND CATEGORIZATIONS OF BROWNFIELDS: SYNTHESIS OF INDIVIDUAL APPROACHES. Geographia Technica. 2021, roč. 16, č. 2, s. 29-39. ISSN 1842-5135. doi:10.21163/GT_2021.162.03.
 13. TUREČKOVÁ, Kamila. SYNTÉZA TYPOLOGIE A KATEGORIZACE BROWNFIELDŮ. In Masarykova univerzita. XXIV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách: Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2021. s. 481-488. ISBN 978-80-210-9896-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9896-2021.
 14. DUDA, Danuta, Kamila TUREČKOVÁ, Ivona BURYOVÁ a Radka KUBALOVÁ. THE COMPARISON OF V4 SOCIAL SECURITY SCHEMES WITH THE FOCUS ON MATERNITY AND PARENTAL BENEFITS. In Eva Kotlánová. Proceedings of International Scientific Conference “Economic and Societal Challenges of the European Economy (COVID and Post-COVID Period)”. Karviná: Silesian University, School of Business Administration in Karvina, 2021. s. 50 - 62. ISBN 978-80-7510-488-5.
 15. BORSEKOVÁ, Kamila, Anna VAŇOVÁ, Janka ŠÚROVÁ, Pavol KRÁĽ, Kamila TUREČKOVÁ, Jan NEVIMA a Stanislav MARTINÁT. The Nexus between Creative Actors and Regional Development. LAND. MDPI, 2021, roč. 10(3), č. 276, s. 0-18, 18 s. ISSN 2073-445X. doi:10.3390/land10030276.
 16. 2020

 17. DUDA, Danuta a Kamila TUREČKOVÁ. EXISTENCE BROWNFIELDŮ JAKO PŘÍČINA NIŽŠÍHO VÝNOSU DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ V OBECNÍCH ROZPOČTECH: PŘÍPADOVÁ STUDIE NA ČESKOU REPUBLIKU. In Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta medzinárodných vzťahov. Zborník vedeckých prác z 21. medzinárodnej vedeckej konferencie Medzinárodné vzťahy 2020: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Smolenice: Publishing Ekonóm 2020, 2020. s. 706-720. ISBN 978-80-225-4786-4.
 18. DUDA, Danuta a Kamila TUREČKOVÁ. Instrument to Support Brownfield Solutions in the Czech Republic: EU and Public Administration. In Michaela Staníčková, Lukáš Melecký, Petra Doleželová, Tereza Powadová (VŠB - Technical University of Ostrava). Proceedings of the 5th International Conference on European Integration 2020. Ostrava, Czech Republic: VŠB - Technical University of Ostrava, Sokolská třída 33, 702 00 Ostrava 1, Czech Republic, 2020. s. 173-183. ISBN 978-80-248-4455-8. doi:10.31490/9788024844565.
 19. TUREČKOVÁ, Kamila a Jan NEVIMA. SMART CITY: SMART NAVIGATION IN HOSPITALS. In Proceedings of 4th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EMAN 2020. Belgrade: Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade, Serbia, 2020. s. 209-216. ISBN 978-86-80194-30-1. doi:10.31410/EMAN.2020.209.
 20. TUREČKOVÁ, Kamila a Jan NEVIMA. The Cost Benefit Analysis for the Concept of a Smart City: How to Measure the Efficiency of Smart Solutions? Sustainability (Switzerland). 2020, roč. 12, č. 7, s. 1-21. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su12072663.
 21. 2019

 22. TUREČKOVÁ, Kamila, Jan NEVIMA, Jaroslav ŠKRABAL a Pavel TULEJA. Categorization of Impact of the Selected Variables for Potential Brownfield Regeneration in the Czech Republic by Means of Correspondence Analysis. Geographia Technica. 2019, roč. 14, č. 2, s. 120-130. ISSN 2065-4421. doi:10.21163/GT_2019.142.11.
 23. DUDA, Danuta a Kamila TUREČKOVÁ. PROBLEMATIKA BROWNFIELDŮ A JEJICH NÁSTROJE PODPORY ŘEŠENÍ VE VEŘEJNÉM SEKTORU: PŘÍPADOVÁ STUDIE NA ČESKOU REPUBLIKU. In Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta medzinárodných vzťahov. Zborník vedeckých prác z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie Medzinárodné vzťahy 2019: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Smolenice: Publishing Ekonóm 2019, 2019. s. 204-222. ISBN 978-80-225-4686-7.
 24. TUREČKOVÁ, Kamila a Petra CHMIELOVÁ. Regenerace brownfieldů v odvětví kultury v České republice. In Klímová, V., Žítek, V. XXII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 657-664. ISBN 978-80-210-9268-6.
 25. TUREČKOVÁ, Kamila. Regionální ekonomika a politika pro bakalářské studium. 2019.
 26. TUREČKOVÁ, Kamila a Jan NEVIMA. Smart Approach in Regional Development. In University of Washington Rome Center. Proceedings of MIRDEC-12th, International Academic Conference Multidisciplinary and Interdisciplinary Studies on Social Sciences. 12th. Rome: University of Washington Rome Center, 2019. s. 77-84. ISBN 978-605-81247-7-6.
 27. TUREČKOVÁ, Kamila a Jan NEVIMA. SMART CITY concept in the Czech Republic. In Eurasia Business and Economics Society. PROCEEDINGS OF 29th EBES CONFERENCE. 29th. Lisabon: Eurasia Business and Economics Society, 2019. s. 1039-1048. ISBN 978-605-67622-9-1.
 28. CHMIELOVÁ, Petra a Kamila TUREČKOVÁ. Vývoj počtu podnikatelských subjektů v jednotlivých krajích České republiky. In Klímová, V., Žítek, V. XXII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 100-109. ISBN 978-80-210-9268-6.
 29. 2018

 30. TUREČKOVÁ, Kamila a Petra CHMIELOVÁ. Brownfieldy v regionálním rozvoji a v externalitní teorii. In XXI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 302-308. ISBN 978-80-210-8969-3.
 31. TUREČKOVÁ, Kamila, František VARADZIN a Jan NEVIMA. PUBLIC ADMINISTRATION AND PROBLEMATICS OF BROWNFIELD IN THE CZECH REPUBLIC. In Public Administration 2018: Proceedings of the 12th International Scientific Conference. Pardubice: Univerzity of Pardubice, 2018. s. 205-215, 10 s. ISBN 978-80-7560-161-2.
 32. TUREČKOVÁ, Kamila a Jan NEVIMA. SMART APPROACH IN REGIONAL DEVELOPMENT. In Proceedings of 16th International Scientific Conference Economic Policy in the European Union Member Countries. Karviná: SU OPF Karviná, 2018. s. 386-394. ISBN 978-80-7510-289-8.
 33. TUREČKOVÁ, Kamila a Jan NEVIMA. Systemic and SMART approach as an instrument for dealing with brownfields. In Conference Proceedings of the 2nd International Conference on Sustainability, Human Geography and Environment 2018. Sopot: Polo Centre of Sustainability University of Gdansk, 2018. s. 62-67, 5 s. ISBN 978-83-952699-0-5.
 34. TUREČKOVÁ, Kamila. The Role of Public Administration and EU in the context of Brownfields. In Proceedings of the 4rd International Conference on European Integration 2018. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2018. s. 1522-1530, 8 s. ISBN 978-80-248-4169-4.
 35. NEVIMA, Jan, Kamila TUREČKOVÁ a František VARADZIN. THE ROLE OF PUBLIC ADMINISTRATION BODIES IN RELATION TO THE UNSUCCESSFUL DRAWING FUNDS FROM THE EUROPEAN UNION IN THE SPHERE OF EDUCATION. In Proceedings of 16th International Scientific Conference Economic Policy in the European Union Member Countries. Karviná: SU OPF Karviná, 2018. s. 251-258. ISBN 978-80-7510-289-8.
 36. 2017

 37. MARTINÁT, Stanislav, Josef NAVRÁTIL, Kamil PÍCHA, Kamila TUREČKOVÁ a Petr KLUSÁČEK. BROWNFIELD REGENERATION FROM THE PERSPECTIVE OF RESIDENTS: PLACE CIRCUMSTANCES VERSUS CHARACTER OF RESPONDENTS. DETUROPE-THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF REGIONAL DEVELOPMENT AND TOURISM. 2017, roč. 9, č. 2, s. 71-92. ISSN 1821-2506.
 38. TUREČKOVÁ, Kamila, Jaroslav ŠKRABAL, Jan NEVIMA a Stanislav MARTINÁT. BROWNFIELDS IN CONTEXT OF PROPERTY, HOUSE AND REAL ESTATE PRICE. In Conference proceedings of international scientific conference Economic Policy in Global Environment. Havířov: Vysoká škola sociálně správní, 2017. s. 301-308. ISBN 978-80-87291-20-7.
 39. ŠKRABAL, Jaroslav, Kamila TUREČKOVÁ, Stanislav MARTINÁT, Jan NEVIMA a Petra CHMIELOVÁ. Brownfields in context of property, house and real estate price in Dětmarovice (Czech Republic). In Vision 2020: Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth. Madrid: IBIMA, 2017. s. 2720-2728. ISBN 978-0-9860419-9-0.
 40. TUREČKOVÁ, Kamila a Jan NEVIMA. Cluster analysis in context of ICT sector in NUTS 3 regions of Czech Republic. In Proceedings of the 13th International Conference Liberec Economic Forum 2017. Liberec: Technical University of Liberec, 2017. s. 153-161. ISBN 978-80-7494-349-2.
 41. MAJEROVÁ, Ingrid, Jan NEVIMA, Šárka PINDOROVÁ, Zuzana NENIČKOVÁ, Eva KOTLÁNOVÁ, Karin GAJDOVÁ, Kamila TUREČKOVÁ, Tomáš VERNER a Danuta DUDA. Competitiveness of Visegrad Group Plus Countries. Praha: Professional Publishing, 2017. 164 s. ISBN 978-80-88260-01-1.
 42. TUREČKOVÁ, Kamila a Eva KOTLÁNOVÁ. Concept of Income Inequality Gap. In Conference Proceedings from 35th International Conference Mathematical Methods in Economics. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2017. s. 819-823. ISBN 978-80-7435-678-0.
 43. TUREČKOVÁ, Kamila. Efekty odvětvové koncentrace v sektoru Informačních a komunikačních technologií ve vybraných regionech České republiky. Logos Polytechnikos. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2017, roč. 8, č. 3, s. 173-187, 14 s. ISSN 2464-7551.
 44. TUREČKOVÁ, Kamila a Jan NEVIMA. EVROPSKÉ FONDY - MANAGEMENT RIZIK V OBLASTI VEŘEJNÉHO ŠKOLSTVÍ. Scientific Papers of the University of Pardubice Series D. 2017, roč. 24, č. 41, s. 206-216. ISSN 1211-555X.
 45. TUREČKOVÁ, Kamila, Stanislav MARTINÁT, Jaroslav ŠKRABAL, Petra CHMIELOVÁ a Jan NEVIMA. HOW LOCAL POPULATION PERCEIVE IMPACT OF BROWNFIELDS ON THE RESIDENTIAL PROPERTY VALUES: SOME REMARKS FROM POST-INDUSTRIAL AREAS IN THE CZECH REPUBLIC. Geographia Technica. 2017, roč. 12, č. 2, s. 150-164. ISSN 2065-4421.
 46. TUREČKOVÁ, Kamila, Stanislav MARTINÁT, Jan NEVIMA, Jaroslav ŠKRABAL a Petra CHMIELOVÁ. Impact of brownfields on the real estate prices: A case study from three locations in the Moravian Silesian Region (Czech Republic). In Vision 2020: Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth. Madrid: IBIMA, 2017. s. 2560-2568. ISBN 978-0-9860419-9-0.
 47. TUREČKOVÁ, Kamila. Informační a komunikační technologie v regionálním vysokém školství ve vztahu k podnikatelskému sektoru: případová studie na Jihomoravský a Moravskoslezský kraj. In Sborník příspěvků z Mezinárodní konference Region v rozvoji společenosti 2017. Brno: MU Brno, 2017. s. 901-907, 6 s. ISBN 978-80-7509-548-0.
 48. CHMIELOVÁ, Petra, Kamila TUREČKOVÁ, Stanislav MARTINÁT, Jan NEVIMA a Jaroslav ŠKRABAL. Perception of Influence of the Brownfields on the Value Property: Case Study of Town Orlova, Czech Republic. In Vision 2020: Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth. Madrid: IBIMA, 2017. s. 2569-2578. ISBN 978-0-9860419-9-0.
 49. TUREČKOVÁ, Kamila. POTENTIAL OF DEVELOPMENT OF ICT FIRMS BASED ON LOCAL SECTORAL CONCENTRATION. In 12th Internation Conference "Challenges of Europe: Innovative Responses for Resilient Growth and Competitiveness". Split: University of Split, 2017. s. "Neuveden", 12 s. ISBN "Neuveden".
 50. DVOŘÁK, Petr, Stanislav MARTINÁT, Dan VAN DER HORST, Bohumil FRANTÁL a Kamila TUREČKOVÁ. Renewable energy investment and job creation; a cross-sectoral assessment for the Czech Republic with reference to EU benchmarks. Renewable @ Sustainable Energy Reviews. 2017, roč. 69, č. 2017, s. 360-368. ISSN 1364-0321.
 51. TUREČKOVÁ, Kamila. Selected Microeconomic Effects of ICT firms in context of level of Sectoral Concentration: case study in selected regions of the Czech Republic. Trends Economics and Management. 2017, roč. 30, č. 3, s. 61-72. ISSN 1802-8527.
 52. TUREČKOVÁ, Kamila. Selected Microeconomic Effects of ICT firms in context of level of Sectoral Concentration: case study in selected regions of the Czech Republic. In Proceedings of the 16th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE PERSPECTIVES OF BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN DIGITAL AGE. Brno: Brno University of Technology, 2017. s. 59. ISBN 978-80-214-5531-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 9. 2022 12:21