FPF CJLMInp Český jazyk a literatura - MINOR
Název anglicky: Czech language and literature - MINOR
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FPF CJLnp Český jazyk a literatura

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška zahrnuje následující součásti:
I. Český jazyk a literatura – odpovídá zejména předmětům PZ: Mluvnice současné češtiny, Textová lingvistika, Vývoj spisovné češtiny, Lingvistická metodologie, Česká literatura po roce 1989, Regionální literatura, Metody literární historie, Literární estetika.

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UBKCJLNP01Metody literární historie L. Martinekzk 1/2/06 1Z
FPF:UBKCJLNP02Textová lingvistika M. Vondráčekzk 2/2/06 1Z
FPF:UBKCJLNP05Literární estetika M. Zelinskýzk 2/0/05 2Z
FPF:UBKCJLNP06Lingvistická metodologie Z. Holubzk 1/2/06 2Z
FPF:UBKCJLNP07Literatury českého středověku a raného novověku J. Sichálekzk 1/2/05 4P
FPF:UBKCJLNP10Vývoj spisovné češtiny M. Vondráčekzk 2/1/05 3Z
FPF:UBKCJLNP15Mluvnice současné češtiny M. Vondráčekzk 2/1/05 4Z
FPF:UBKVKKNP02Česká literatura po roce 1989 L. Martinekzk 2/2/06 3Z
44 kreditů

Povinně volitelné předměty

Podmínka pro splnění této skupiny: 6 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UBKCJLNP20Kapitoly z moderní lyriky M. Tichýz 0/2/03 1-
FPF:UBKCJLNP21Tělo, gender, řeč, komika J. Sichálekz 0/2/03 3-
FPF:UBKCJLNP22Dějiny české lingvistiky S. Schneiderováz 2/0/03 2-
FPF:UBKCJLNP23Český jazyk v komunikační praxi S. Schneiderováz 0/2/04 2-
FPF:UBKCJLNP29Czech literature in a Central European context M. Pilařz 1/1/03 2-
FPF:UBKVKKNP12Současná česká poezie J. Chrobákzk 1/1/04 1-
FPF:UBKVKKNP13Vývoj a současnost knižní kultury J. Brožovská Onderkovázk 1/2/04 3-
FPF:UBKVKKNP28Současná česká próza J. Chrobákzk 1/1/04 4-
28 kreditů