OPF EMOMk Obchod a marketing
Název anglicky: Trade and Marketing
navazující kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: OPF N_EM Ekonomika a management

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška je ústní a skládá se z:
- ekonomické části – otázky z předmětů Mikroekonomie a Makroekonomie
- profilové části pro specializaci Obchod a marketing – otázky z předmětů Obchodní organizace, Mezinárodní obchodní operace, Právo v mezinárodním obchodě, Strategický marketing, Mezinárodní marketing
- obhajoby diplomové práce.

Studijní povinnosti

Student je povinen v druhém semestru 1. ročníku zvolit téma diplomové práce (DP), dohodnout osnovu a postup při vypracování s vedoucím DP. Volba tématu včetně vedoucího DP a náležitosti DP jsou uvedeny v materiálu Pokyn děkana č. 3/2020 "Postup při tvorbě zadání vysokoškolských kvalifikačních prací" a náležitosti jejího zpracování v Pokynu děkana č. 2/2020 "Úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných prací". Formálně se zadání DP realizuje prostřednictvím SW aplikace Tematikon, (www.tematikon.opf.slu.cz), kam mají přístup studenti i pedagogové SU OPF. DP je jednou z nejdůležitějších součástí studia, proto je DP ohodnocena 10 kredity. Kromě toho student absolvuje speciální diplomový seminář hodnocený 5 kredity. Student během zpracování své DP prokazuje soustavnost práce na tématu, schopnost samostatného myšlení, analýzy problémů a příslušných odborných znalostí.
V rámci studijního plánu jsou požadované zkoušky a zápočty rovnoměrně rozděleny do doby celého studia, s výjimkou posledního semestru, kdy jsou nároky na zkoušky minimalizovány a kdy je důraz kladen na dopracování DP. Celkově za studium student vykoná alespoň 18 zkoušek a 2 zápočty. Tyto nároky jsou v souladu s počty zkoušek/zápočtů v jiných studijních programech na SU OPF.
Studijní zátěž na jeden kredit představuje 25 hod. Předměty studijního programu jsou ohodnoceny zpravidla 5 kredity, což dává studijní zátěž 1 předmětu 125 hod. Celkový minimální počet kreditů, které musí student během svého navazujícího magisterského studia získat, je 120. Celková studijní zátěž je 3000 hod. za celou dobu studia.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

- Faktory ovlivňující nákupní chování spotřebitelů
- Strategie uvedení obchodního podniku na vybrané trhy
- Determinanty mezinárodního obchodu českých firem
- Založení obchodní korporace nebo mezinárodní pobočky v zahraničí
- Nástroje podpory prodeje maloobchodního řetězce
- Optimalizace marketingového mixu malého a středního podniku
- Aplikace behaviorální ekonomie v oblasti marketingu
- Interní marketing vybrané firmy zaměřený na pracovní motivaci zaměstnanců
- Online marketingová komunikace vybrané firmy
- Mezinárodní marketingová strategie vybrané společnosti

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty programu EMOMk NMg. komb.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:EVSNKMABMakroekonomie M. Lebiedzikzk 12/0/0 Přednáška 12 HOD/SEM.6 2Z
OPF:EVSNKMIBMikroekonomie P. Tulejazk 12/0/0 Přednáška 12 HOD/SEM.6 1Z
OPF:FIUNKNMFMezinárodní finanční management J. Šimákovázk 16/0/0 Přednáška 16 HOD/SEM.6 2P
OPF:INMNKMATMatematika v ekonomii J. Ramíkzk 12/0/0 Přednáška 12 HOD/SEM.5 2-
OPF:INMNKROARozhodovací analýza pro manažery D. Bartlzk 16/0/0 Přednáška 16 HOD/SEM.5 3-
OPF:INMNKSTZStatistické zpracování dat J. Ramíkzk 12/0/0 Přednáška 12 HOD/SEM.5 1-
OPF:OPFNKDIPDiplomová práce J. Garanti Studijních Oborů Su Opfz 0/0/010 4-
OPF:OPFNKSDPSeminář k diplomové práci I. Palečkováz 0/0/12 Seminář 12 HOD/SEM.5 3-
OPF:PEMNKHRMŘízení lidských zdrojů V. Malátekzk 16/0/0 Přednáška 16 HOD/SEM.4 4Z
OPF:PEMNKMAEManažerská ekonomika R. Šperkazk 16/0/0 Přednáška 16 HOD/SEM.6 1Z
OPF:PEMNKPMOPrávo v mezinárodním obchodě T. Gongolzk 12/0/0 Přednáška 12 HOD/SEM.5 1Z
OPF:PEMNKSTM -- 0/0- 2P
63 kreditů

Povinně volitelné předměty programu EMOMk NMg. komb.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:INMNKCRSCRM systémy M. Janákovázk 16/0/0 Přednáška 16 HOD/SEM.5 4-
OPF:PEMNKB2BB2B Marketing M. Klepekzk 16/0/0 Přednáška 16 HOD/SEM.5 3-
OPF:PEMNKMAFMarketing finančních služeb K. Matušínskázk 12/0/0 Přednáška 12 HOD/SEM.4 2-
OPF:PEMNKMAMMezinárodní marketing H. Starzycznázk 12/0/0 Přednáška 12 HOD/SEM.5 2P
OPF:PEMNKMOOMezinárodní obchodní operace R. Bauerovázk 16/0/0 Přednáška 16 HOD/SEM.5 3P
OPF:PEMNKOORObchodní organizace H. Starzycznázk 12/0/0 Přednáška 12 HOD/SEM.5 2Z
OPF:PEMNKPOPPodnikatelské prostředí Š. Zapletalovázk 16/0/0 Přednáška 16 HOD/SEM.5 2-
OPF:PEMNKSMRStrategický marketing M. Stoklasazk 12/0/0 Přednáška 12 HOD/SEM.6 1P
40 kreditů