FPF CJALCObk Český jazyk a literatura
Název anglicky: Czech language and literature
bakalářský kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: FPF CJAL Český jazyk a literatura

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UBKCJLBK01Filozofie 1 P. Slováčekz 4p+4s/sem.2 1-
FPF:UBKCJLBK02Angličtina 1 G. Entlováz 8c/sem.3 1-
FPF:UBKCJLBK03Úvod do studia jazykovědy K. Dufkovázk 8p/sem.3 1Z
FPF:UBKCJLBK04Úvod do studia literatury M. Tichýzk 4p+4s/sem.3 1Z
FPF:UBKCJLBK05Bohemistický proseminář J. Záhoraz 4s/sem.2 1-
FPF:UBKCJLBK06Zvuková stránka a grafémika češtiny K. Dufkovázk 8p+8s/sem.5 1Z
FPF:UBKCJLBK07Filozofie 2 P. Slováčekzk 4p+4s/sem.4 2-
FPF:UBKCJLBK08Angličtina 2 G. Entlovázk 8c/sem.3 2-
FPF:UBKCJLBK09Morfologie M. Vondráčekzk 8p+8s/sem.5 2Z
FPF:UBKCJLBK10Základní pojmy poetiky L. Martinekzk 8p+8s/sem.4 2Z
FPF:UBKCJLBK11Teorie umění a estetika M. Zelinskýzk 8p/sem.3 2P
FPF:UBKCJLBK12Teorie komunikace S. Schneiderováz 4p/sem.3 2P
FPF:UBKCJLBK13Česká literatura 19. století J. Chrobákzk 8p+4s/sem.4 3Z
FPF:UBKCJLBK14Syntax S. Schneiderovázk 8p+8s/sem.5 3Z
FPF:UBKCJLBK15Novější světová literatura M. Weisszk 8p/sem.3 3P
FPF:UBKCJLBK16Staroslověnština a slavistika K. Dufkovázk 4p+4s/sem.3 3P
FPF:UBKCJLBK17Literatura v intermediální perspektivě 1 L. Martinekz 8p+8s/sem.4 3-
FPF:UBKCJLBK18Česká literatura 20. století 1 M. Tichýzk 8p+8s/sem.5 4Z
FPF:UBKCJLBK19Lexikologie Z. Holubzk 8p+4s/sem.3 4Z
FPF:UBKCJLBK20Historická mluvnice 1 Z. Holubzk 8p+8s/sem.5 4Z
FPF:UBKCJLBK21Literatura v intermediální perspektivě 2 L. Martinekzk 8p+8s/sem.5 4-
FPF:UBKCJLBK22Česká literatura 20. století 2 L. Martinekzk 8p+8s/sem.5 5Z
FPF:UBKCJLBK23Teorie literatury a interpretace L. Martinekzk 8p+8s/sem.5 5Z
FPF:UBKCJLBK24Historická mluvnice 2 R. Sukačz 4p+4s/sem.4 5P
FPF:UBKCJLBK25Kultura řeči S. Schneiderováz 4p+8s/sem.4 5P
FPF:UBKCJLBK26Základy editorské praxe 1 J. Sichálekzk 8p/sem.3 5P
FPF:UBKCJLBK27Seminář k bakalářské práci 1 S. Schneiderováz 8s/sem.4 5P
FPF:UBKCJLBK28Starší česká literatura J. Sichálekzk 4p+8s/sem.4 6P
FPF:UBKCJLBK29Stylistika M. Vondráčekzk 8p+8s/sem.5 6Z
FPF:UBKCJLBK30Základy editorské praxe 2 J. Sichálekz 8s/sem.3 6-
FPF:UBKCJLBK31Seminář k bakalářské práci 2 S. Schneiderováz 8s/sem.4 6P
118 kreditů

Povinně volitelné předměty A - skupina 1

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: 6 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UBKCJLBK32Seminář z novočeské mluvnice S. Schneiderováz 8s/sem.3 3P
FPF:UBKCJLBK33Seminář k historické mluvnici K. Dufkováz 8s/sem.3 4P
FPF:UBKCJLBK34Dialektologie Z. Holubz 4p+8s/sem.4 6P
10 kreditů

Povinně volitelné předměty A - skupina 2

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: 6 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UBKCJLBK35Dějiny literární kritiky M. Tichýz 4p+8s/sem.4 3P
FPF:UBKCJLBK36Současné myšlení o literatuře L. Martinekzk 4p+4s/sem.3 6P
FPF:UBKCJLBK37Současná česká literatura J. Chrobákz 8s/sem.3 5P
10 kreditů

Povinně volitelné předměty B

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: 33 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UBKCJLBK38Němčina 1 G. Rykalováz 8c/sem.3 1-
FPF:UBKCJLBK39Němčina 2 G. Rykalovázk 8c/sem.3 2-
FPF:UBKCJLBK40Prvotní čtení literárního textu J. Chrobákz 8s/sem.3 1-
FPF:UBKCJLBK41Starší světová literatura J. Sichálekzk 8p/sem.3 1-
FPF:UBKCJLBK42Rétorika S. Schneiderováz 8s/sem.3 1-
FPF:UBKCJLBK43Kapitoly z dějin evropské jazykovědy K. Pelegrinováz 8p/sem.3 1-
FPF:UBKCJLBK44Dějiny knihy J. Brožovská Onderkovázk 8p/sem.3 2-
FPF:UBKCJLBK45Drama a divadlo J. Cindlerovázk 4p+4s/sem.3 2-
FPF:UBKCJLBK46Tvůrčí psaní J. Chrobákz 8s/sem.3 2-
FPF:UBKCJLBK47Čtení děl české literatury 19. století J. Chrobákz 8s/sem.3 3-
FPF:UBKCJLBK48Úvod do etymologie R. Sukačz 4p+4s/sem.3 3-
FPF:UBKCJLBK49Onomastika Z. Holubz 4p+4s/sem.3 4-
FPF:UBKCJLBK50Literatura pro děti a mládež S. Chrobákovázk 4p+4s/sem.3 4-
FPF:UBKCJLBK51Čtení děl české literatury 20. století 1 M. Tichýz 8s/sem.3 4-
FPF:UBKCJLBK52Literatura a region L. Martinekzk 8p/sem.3 4-
FPF:UBKCJLBK53Čtení děl české literatury 20. století 2 J. Záhoraz 8s/sem.3 5-
FPF:UBKCJLBK54Předválečná moderna M. Tichýz 4p+4s/sem.3 5-
FPF:UBKCJLBK55Literatura a etika J. Heczkoz 4p+4s/sem.3 5-
FPF:UBKCJLBK56Kultura undergroundu J. Chrobákz 4p+4s/sem.3 6-
FPF:UBKCJLBK57Čtení děl starší české literatury J. Sichálekz 8s/sem.3 6-
FPF:UBKCJLBP58 -z - 4-
60 kreditů