OPF MSSk Management v sociálních službách
Název anglicky: Management v sociálních službách
bakalářský kombinovaný jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: OPF B_MSS Management v sociálních službách

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška je ústní a skládá se z:
- ekonomicko-manažerské části - otázky z Ekonomie, Vnějšího ekonomického prostředí, Ekonomiky podniku a Financí v podnikání,
- části Management v sociálních službách - otázky z Managementu, Sociální politiky, Managementu v sociálních službách, Řízení nestátních neziskových organizací a Sociálního podnikání.
- obhajoby bakalářské práce.

Tematické okruhy ke SZZ:
https://www.slu.cz/file/cul/88eb9b2f-92fe-42c6-8503-da0324cd2bd6

Požadavky na obhajobu bakalářské práce (BP)
Student je povinen si na konci 2. ročníku zvolit téma bakalářské práce. Na začátku 3. ročníku je mu po dohodě s vedoucím BP stanoveno zadání BP. Bakalářskou práci vypracuje student na téma, které koresponduje se zaměřením zvoleného programu a profilem absolventa. Rozsah BP je stanoven na 35–45 stran (nezapočítávají se přílohy).
U státních závěrečných zkoušek student prezentuje zejména cíl BP, zvolené metody zkoumání a zjištěné praktické výsledky. V rámci obhajoby práce je vedena všeobecná rozprava, v jejímž rámci student reaguje na posudky vedoucího a oponenta a na dotazy členů zkušební komise.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Příklady návrhů témat BP:
- Finanční řízení a plánování vybrané NNO.
- Tvorba strategického plánu NNO.
- Koučování finančních kompetencí manažerů jako poskytovatelů sociálních služeb
- Mentorování finančních kompetencí klientů jako uživatelů sociálních služeb
- Ekonomické rozbory příspěvkové organizace
- Příspěvkové organizace statutárních měst
- Specifika financování příspěvkové organizace
- Příležitosti a hrozby příspěvkové organizace
- Manažerské kompetence v organizaci sociálních služeb
- Využití moderních metod řízení v organizaci sociálních služeb
- Návrh podnikatelského plánu pro vznik sociálního podniku
- Návrh směřování strategie vybraného sociálního podniku
- Sociální inovace ve vybraném podniku
- Fungování sociálních služeb poskytované migrantům na příkladu vybrané lokality
- Sociální péče ve vztahu k vybrané etnické skupině na lokální úrovni
- Hodnocení společenské odpovědnosti organizace
- Návrh implementace konceptu společenské odpovědnosti v organizaci
- Charakter sociální péče o seniory v České republice a vybrané zemi Evropské unie
- Organizace a řízení pobytových sociálních služeb v České republice

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty programu MSS Bc. komb.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:CVABKKKOKrizová komunikace H. Bobákováz 16/0/04 3P
OPF:EVSBKEKOEkonomie I. Majerovázk 16/0/05 1Z
OPF:EVSBKPPSSociální práce a sociální péče I. Buryovázk 16/0/05 4P
OPF:EVSBKPSSPoradenství v sociálních službách I. Buryovázk 16/0/05 4P
OPF:EVSBKSOPSociální politika I. Buryovázk 16/0/05 3Z
OPF:EVSBKSRPSprávní právo P. Pospíšilzk 12/0/05 4P
OPF:EVSBKVEPVnější ekonomické prostředí M. Tvrdoňzk 16/0/05 2Z
OPF:FIUBKDVPDaně v podnikání J. Janouškovázk 16/0/05 4-
OPF:FIUBKFVPFinance v podnikání I. Palečkovázk 16/0/05 2Z
OPF:FIUBKUNOÚčetnictví nevýdělečných organizací M. Strzeleckázk 16/0/05 5-
OPF:INMBKINFInformatika P. Suchánekzk 16/0/04 1-
OPF:INMBKKMEKvantitativní metody v ekonomické praxi R. Krkoškovázk 16/0/06 1-
OPF:OPFBKBPPBakalářská práce J. Garanti Studijních Oborů Su Opfz 10 6-
OPF:OPFBKBPSSeminář k bakalářské práci I. Palečkováz 0/0/125 5-
OPF:OPFBKPRXOdborná praxe -z 0/480/018 6-
OPF:PEMBKEPOEkonomika podniku J. Duháček Šebestovázk 16/0/05 1Z
OPF:PEMBKIPCInformační podpora činnosti firmy M. Halaškazk 16/0/05 4P
OPF:PEMBKMKTMarketing M. Klepekzk 16/0/05 3-
OPF:PEMBKMNMManagement Š. Zapletalovázk 16/0/05 2Z
OPF:PEMBKMSOManagement v sociálních službách P. Krejčízk 16/0/06 5Z
OPF:PEMBKPEPPrávo v ekonomické praxi T. Gongolzk 16/0/05 1-
OPF:PEMBKRNOŘízení nestátních neziskových organizací Ž. Rylkovázk 16/0/05 2Z
OPF:PEMBKRPOŘízení provozu příspěvkových organizací J. Duháček Šebestovázk 16/0/05 3P
OPF:PEMBKSOPSociální podnikání P. Krejčízk 16/0/05 3Z
138 kreditů

Cizojazyčná příprava Bc. komb.

Studenti si ve 2. semestru volí studium anglického nebo německého jazyka.

Cizojazyčná příprava Bc. komb. - angličtina

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:CVABKEN1Cizojazyčná příprava AJ 1 M. Chylkováz 0/0/162 2-
OPF:CVABKEN2Cizojazyčná příprava AJ 2 M. Chylkováz 0/0/162 3-
OPF:CVABKEN3Cizojazyčná příprava AJ 3 M. Chylkováz 0/0/162 4-
OPF:CVABKEN4Cizojazyčná příprava AJ 4 M. Chylkováz 0/0/162 5-
8 kreditů

Cizojazyčná příprava Bc. komb. - němčina

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:CVABKDE1Cizojazyčná příprava NJ 1 H. Bobákováz 0/0/162 2-
OPF:CVABKDE2Cizojazyčná příprava NJ 2 H. Bobákováz 0/0/162 3-
OPF:CVABKDE3Cizojazyčná příprava NJ 3 H. Bobákováz 0/0/162 4-
OPF:CVABKDE4Cizojazyčná příprava NJ 4 H. Bobákováz 0/0/162 5-
8 kreditů

Povinně volitelné předměty programu MSS Bc. komb.

Podmínka pro splnění povinně volitelných předmětů je získání 20 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:EVSBAMENKMinority Entrepreurship L. Neničkazk 16/0/05 6-
OPF:EVSBKMAPMultikulturní aspekty sociální péče L. Neničkazk 16/0/05 5-
OPF:EVSBKMDMManažerské dovednosti v mezigeneračním týmu J. Duháček Šebestováz 16/0/04 4-
OPF:EVSBKPSOPsychologie osobnosti I. Buryovázk 16/0/05 5-
OPF:PEMBKPROProjektový management P. Adámekzk 12/0/06 5-
OPF:PEMBKSLUMarketing služeb K. Matušínskázk 16/0/05 6-
OPF:PEMBKSOFSpolečenská odpovědnost firem, neziskového sektoru a veřejné správy P. Adámekzk 16/0/05 4-
35 kreditů