Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. PLESNÍK, Pavol, Michal BLAŠKO a Alexandr BURDA. VPLYV KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ NA CESTOVNÝ RUCH. In PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE FAKULTA MANAŽMENTU Katedra turizmu a hotelového manažmentu. Vplyv COVID-19 na odvetvie cestovného ruchu a nadväzné odvetvia. Prešov, SR: M a t u ší k o v á ,D .,Š am b r o n s k á,K .,Š v e d o v á ,M .(Eds.), 2020. s. 5 -15. ISBN 978-80-555-2608-9.
 2. 2018

 3. PLESNÍK, Pavol a Alexandr BURDA. Nové trendy zriaďovania gastronomických zariadení. In Obchodně-podnikatelská fakulta SLU, Karviná. Aktuální trendy lázeňství a turismu. Obchodně-podnikatelská fakulta SLU, Karviná. Karviná: Obchodně-podnikatelská fakulta SLU, Karviná., 2018. s. 9-15. ISBN 978-80-7510-280-5.
 4. DLUHOŠOVÁ, Radmila a Alexandr BURDA. Preserving Culinary Culture – Maintaining Culinary Heritage. Cultural and culinary differences and distinctions of my country: the north, south, east and west. 2018.
 5. 2017

 6. DLUHOŠOVÁ, Radmila a Alexandr BURDA. Preserving Culinary Culture – Maintaining Culinary Heritage Dishes with a story. Menu based on folklore, fairy tales, proverbs, films, historical events, etc. 2017.
 7. 2016

 8. DLUHOŠOVÁ, Radmila a Alexandr BURDA. Preserving Culinary Culture – Maintaining Culinary Heritage Festive events – Wedding and wedding festivities, traditions, customs and habits; Traditional Wedding Menu. 2016.
 9. 2015

 10. DLUHOŠOVÁ, Radmila a Alexandr BURDA. Preserving Culinary Culture – Maintaining Culinary Heritage Christmas – traditions, customs and habits – Traditional Christmas menu. 2015.
 11. 2011

 12. DLUHOŠOVÁ, Radmila, Alexandr BURDA, Eva VAVREČKOVÁ a Jana STUCHLÍKOVÁ. Mystery Shopping. Prolegomena. Opava, 2011. 114 s. ISBN 978-80-7248-663-2.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 7. 12. 2021 04:37