Historie (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
FPF:UHVD2003 České dějiny středověku • 100 %
FPF:UHVD2011 Základy archivnictví • 100 %
FPF:UHVD2012 Heraldika, sfragistika, genealogie • 100 %
FPF:UHVD0012 České město vrcholného a pozdního středověku • 80 %
FPF:UHVD0022 Odborná praxe • 80 %
FPF:UHVD0097 Seminář pro bakalářskou práci I • 80 %
FPF:UHVD2005 České dějiny raného novověku • 80 %
FPF:UHVM0077 Dějiny hmotné kultury II • 80 %
FPF:UHVD0033 Cestování a cestopisná literatura v raném novověku • 60 %
FPF:UBKCJLBK08 Angličtina 2 • 40 %
FPF:UHVDB022 Příprava a realizace tematické exkurze • 20 %
3. ročník
5. semestr
FPF:UHVD2008 Obecné dějiny novodobé • 75 %
FPF:UHVD0098 Seminář pro bakalářskou práci II • 63 %
FPF:FSZZUNOR Státní závěrečná zkouška - únor • 50 %
FPF:UHVD0029 Prameny k dějinám studené války • 50 %
FPF:UHVD2010 Obecné dějiny nejnovější • 50 %
FPF:UHVD2232 Hospodářské a sociální dějiny • 50 %
FPF:UHV00018 Dějiny umění II • 50 %
FPF:HKDRPNP029 Kultura a sociální dějiny křesťanství • 25 %
FPF:UHVD0010 Vybrané kapitoly z dějin středověké střední Evropy • 25 %
FPF:ARTAVTBP50 Masová komunikace • 13 %
FPF:FSZZSRPEN Státní závěrečná zkouška - srpen • 13 %
FPF:UHVM1044 Etnologie a muzeum I • 13 %
6. semestr
FPF:UHVD0015 Moderní média jako historický pramen • 78 %
FPF:UHVD0099 Seminář pro bakalářskou práci III • 78 %
FPF:UHVD2007 České dějiny novodobé • 78 %
FPF:UHVD2009 České dějiny nejnovější • 78 %
FPF:FSZZSRPEN Státní závěrečná zkouška - srpen • 44 %
FPF:UHVD0013 Člověk 19. století • 44 %
FPF:UHVD0028 Českoslovenští politikové v letech 1945-1948 • 44 %
FPF:UHV00021 Dějiny umění III • 44 %
FPF:FPFVA002 Towards Postmodernity and After • 11 %
FPF:FPFVA014 Czech heaven: historical figures in national mythology • 11 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 11 %
FPF:HKDRPNP009 Mýty a stereotypy v české národní historiografii • 11 %
FPF:UHVD0004 Kulturní antropologie • 11 %
FPF:UHVD0012 České město vrcholného a pozdního středověku • 11 %
FPF:UHVD0022 Odborná praxe • 11 %
FPF:UHVD0033 Cestování a cestopisná literatura v raném novověku • 11 %
FPF:UHVD0097 Seminář pro bakalářskou práci I • 11 %
FPF:UHVD2005 České dějiny raného novověku • 11 %
FPF:UHVM1045 Etnologie a muzeum II • 11 %

Údaje byly předpočítány: 26. 2. 2024 20:07

Všechny obory fakulty