FPF CJLMInp Český jazyk a literatura - MINOR
Název anglicky: Czech language and literature - MINOR
navazující prezenční vedlejší, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FPF CJLnp Český jazyk a literatura

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FPF:UBKCJLNP01Metody literární historie L. Martinekzk 1/2/06 Z P
FPF:UBKCJLNP02Textová lingvistika M. Vondráčekzk 2/2/06 Z P
FPF:UBKCJLNP20Kapitoly z moderní lyriky M. Tichýz 0/2/03 - PV
FPF:UBKVKKNP12Současná česká poezie J. Chrobákzk 1/1/04 - PV
19 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FPF:UBKCJLNP05Literární estetika M. Zelinskýzk 2/0/05 Z P
FPF:UBKCJLNP06Lingvistická metodologie Z. Holubzk 1/2/06 Z P
FPF:UBKCJLNP22Dějiny české lingvistiky S. Schneiderováz 2/0/03 - PV
FPF:UBKCJLNP23Český jazyk v komunikační praxi S. Schneiderováz 0/2/04 - PV
FPF:UBKCJLNP29Czech literature in a Central European context M. Pilařz 1/1/03 - PV
21 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FPF:UBKCJLNP10Vývoj spisovné češtiny M. Vondráčekzk 2/1/05 Z P
FPF:UBKCJLNP21Tělo, gender, řeč, komika J. Sichálekz 0/2/03 - PV
FPF:UBKVKKNP02Česká literatura po roce 1989 L. Martinekzk 2/2/06 Z P
FPF:UBKVKKNP13Vývoj a současnost knižní kultury J. Brožovská Onderkovázk 1/2/04 - PV
18 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FPF:UBKCJLNP07Literatury českého středověku a raného novověku J. Sichálekzk 1/2/05 P P
FPF:UBKCJLNP15Mluvnice současné češtiny M. Vondráčekzk 2/1/05 Z P
FPF:UBKVKKNP28Současná česká próza J. Chrobákzk 1/1/04 - PV
14 kreditů