OPF DBp Digitální business
Název anglicky: Digitální Business
bakalářský prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: OPF B_DB Digitální business

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška je ústní a skládá se z:
- ekonomicko-manažerského části – otázky z Ekonomie, Vnějšího ekonomického prostředí, Ekonomiky podniku a Finance v podnikání
- části digitální business – otázky z Business modely, Inovační podnikání, Kreativní myšlení, E-marketing, Informační podpora činnosti firmy.
- obhajoby bakalářské práce.

Tematické okruhy ke SZZ:
https://www.slu.cz/file/cul/d6c46b05-d307-440e-adfd-1bca80580f6d

Požadavky na obhajobu bakalářské práce (BP)
Student je povinen ve 2. ročníku zvolit téma bakalářské práce, dohodnout osnovu a postup při vypracování s vedoucím BP. Bakalářskou práci vypracuje student na téma, které koresponduje se zaměřením zvoleného programu. Rozsah BP je stanoven na 35 - 45 stran (nezapočítávají se přílohy). U státních závěrečných zkoušek student prezentuje cíle a obsah BP, zvolené metody zkoumání a zjištěné výsledky.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

- Vývoj nového digitálního produktu.
- Založení a vznik startupu se škálovatelným produktem.
- Systém řízení inovací ve vybrané firmě.
- Postup vzniku spinoff firmy.
- Návrh mobilní aplikace pro specifické účely.
- Optimalizace projektového způsobu řízení firmy.
- Digitalizace a automatizace ve výrobním podniku.
- Automatizace rutinních činností na vybraném úseku firmy.
- Využití velkých dat v oblasti budování znalostí o chování zákazníka.
- Realizace e-shopu s vybraným zbožím.
- Digitální nástroje budování vztahů se zákazníky na B2B trhu.
- Využití CRM systémů v malých a středních podnicích.
- Digitalizace procesů v projektovém řízení.
- Integrace podnikových software pomocí nástrojů automatizace.
- UX a design webové stránky.
- Design webové stránky firmy z oblasti služeb.
- Postup založení e-commerce řešení ve vybraném sektoru.
- Využití metod analýzy business procesů v podnikatelské praxi.
- Návrh využití Smart technologií ve vybrané obci.
- Implementace prvků průmyslu 4.0 v podniku.

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty programu DBp Bc. prez.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:EVSBPEKOEkonomie I. Majerovázk 2/2/05 1Z
OPF:EVSBPVEPVnější ekonomické prostředí M. Tvrdoňzk 2/2/05 2Z
OPF:FIUBPDVPDaně v podnikání J. Janouškovázk 1/2/05 4-
OPF:FIUBPFVPFinance v podnikání I. Palečkovázk 1/2/05 2Z
OPF:INMBPBOIPodnikání na Internetu P. Suchánekzk 1/2/05 4P
OPF:INMBPINFInformatika P. Suchánekzk 1/2/04 1Z
OPF:INMBPINPInternetové právo T. Gongolzk 2/1/04 3Z
OPF:INMBPKMEKvantitativní metody v ekonomické praxi R. Krkoškovázk 2/1/06 1-
OPF:OPFBPBPPBakalářská práce J. Garanti Studijních Oborů Su Opfz 10 6-
OPF:OPFBPBPSSeminář k bakalářské práci I. Palečkováz 0/2/05 5-
OPF:OPFBPPRXOdborná praxe -z 0/480/018 6-
OPF:PEMBPBUMBusiness modely P. Adámekzk 1/2/05 3P
OPF:PEMBPDIFDigitalizace firmy R. Šperkazk 1/2/05 5P
OPF:PEMBPEMAE-marketing M. Stoklasazk 2/1/05 5P
OPF:PEMBPEPOEkonomika podniku J. Duháček Šebestovázk 1/2/05 1Z
OPF:PEMBPIPCInformační podpora činnosti firmy M. Halaškazk 1/2/05 2P
OPF:PEMBPIPOInovační podnikání Ž. Rylkovázk 2/1/05 4P
OPF:PEMBPKRMKreativní myšlení M. Klepekz 0/2/04 3P
OPF:PEMBPMKTMarketing M. Klepekzk 2/1/05 3Z
OPF:PEMBPMNMManagement Š. Zapletalovázk 2/1/05 2P
OPF:PEMBPPDKPodnikání J. Duháček Šebestovázk 2/1/05 1-
OPF:PEMBPPEPPrávo v ekonomické praxi T. Gongolzk 2/1/05 1-
OPF:PEMBPPROProjektový management P. Adámekzk 2/2/06 5P
OPF:PEMBPPSSPřípadové studie startupů P. Adámekz 0/2/04 4-
OPF:PEMBPSOMSociální média M. Klepekz 1/1/05 6-
141 kreditů

Cizojazyčná příprava Bc. prez.

Studenti si ve 2. semestru zvolí studium anglického nebo německého jazyka.

Cizojazyčná příprava Bc. prez. - angličtina

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:CVABPEN1Cizojazyčná příprava AJ 1 M. Chylkováz 0/2/02 2-
OPF:CVABPEN2Cizojazyčná příprava AJ 2 M. Chylkováz 0/2/02 3-
OPF:CVABPEN3Cizojazyčná příprava AJ 3 M. Chylkováz 0/2/02 4-
OPF:CVABPEN4Cizojazyčná příprava AJ 4 M. Chylkováz 0/2/02 5-
8 kreditů

Cizojazyčná příprava Bc. prez. - němčina

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:CVABPDE1Cizojazyčná příprava NJ 1 H. Bobákováz 0/2/02 2-
OPF:CVABPDE2Cizojazyčná příprava NJ 2 H. Bobákováz 0/2/02 3-
OPF:CVABPDE3Cizojazyčná příprava NJ 3 H. Bobákováz 0/2/02 4-
OPF:CVABPDE4Cizojazyčná příprava NJ 4 H. Bobákováz 0/2/02 5-
8 kreditů

Povinně volitelné předměty programu DBp Bc. prez.

Podmínka pro splnění povinně volitelných předmětů je získání 20 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:CVABAICOIntercultural Communication P. Kajzarzk 1/1/05 5-
OPF:EVSBPSEPSmart ekonomika v kontextu Průmyslu 4.0 J. Nevimaz 2/2/05 2-
OPF:INMBPIMTInformační management a technologie R. Dolákzk 1/2/05 3-
OPF:INMBPMOAMobilní aplikace R. Fojtíkzk 1/2/05 3-
OPF:INMBPPOSPortálové systémy J. Góreckizk 1/2/06 5-
OPF:PEMBPDSSDesign a správa webové stránky M. Klepekz 0/2/05 5-
OPF:PEMBPMKVMarketingový výzkum M. Stoklasazk 2/1/05 4-
36 kreditů