FPF CJLMInp Český jazyk a literatura - MINOR
Název anglicky: Czech language and literature - MINOR
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FPF CJLnp Český jazyk a literatura

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UBKCJLNP01Metody literární historie L. Martinekzk 1/2/06 1Z
FPF:UBKCJLNP02Textová lingvistika M. Vondráčekzk 2/2/06 1Z
FPF:UBKCJLNP05Literární estetika M. Zelinskýzk 2/0/05 2Z
FPF:UBKCJLNP06Lingvistická metodologie Z. Holubzk 1/2/06 2Z
FPF:UBKCJLNP07Literatury českého středověku a raného novověku J. Sichálekzk 1/2/05 4P
FPF:UBKCJLNP10Vývoj spisovné češtiny M. Vondráčekzk 2/1/05 3Z
FPF:UBKCJLNP15Mluvnice současné češtiny M. Vondráčekzk 2/1/05 4Z
FPF:UBKVKKNP02Česká literatura po roce 1989 L. Martinekzk 2/2/06 3Z
44 kreditů

Povinně volitelné předměty

Podmínka pro splnění této skupiny: 6 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UBKCJLNP20Kapitoly z moderní lyriky M. Tichýz 0/2/03 1-
FPF:UBKCJLNP21Tělo, gender, řeč, komika J. Sichálekz 0/2/03 3-
FPF:UBKCJLNP22Dějiny české lingvistiky S. Schneiderováz 2/0/03 2-
FPF:UBKCJLNP23Český jazyk v komunikační praxi S. Schneiderováz 0/2/04 2-
FPF:UBKCJLNP24Přednáška ze srovnávací a historické jazykovědy v angličtině R. Sukačz 1/0/03 2-
FPF:UBKCJLNP25Přednáška ze srovnávací a historické jazykovědy v němčině R. Sukačz 1/0/03 4-
FPF:UBKCJLNP29 -z - 2-
FPF:UBKVKKNP12Současná česká poezie J. Chrobákzk 1/1/04 1-
FPF:UBKVKKNP13Vývoj a současnost knižní kultury J. Brožovská Onderkovázk 1/2/04 3-
FPF:UBKVKKNP28Současná česká próza J. Chrobákzk 1/1/04 4-
31 kreditů