Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. POSPÍŠIL, Petr a Tomáš VEČEREK. Whistleblowing a ochrana oznamovatele v českém právním prostředí. UNES - účetnictví a daně pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, organizační složky státu a nevýdělečné organizace. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2022, XX., č. 9, s. 3-10. ISSN 1214-181X.
 2. POSPÍŠIL, Petr, Václav TĚŽKÝ, David VENZARA, Jan JANEČEK, Martina DĚVĚROVÁ, Lukáš GLASER, Aleš NOVOTNÝ, Pavlína VENZAROVÁ, Dominika LASÁKOVÁ, Josef JANTAČ, Jana ORSZULÍKOVÁ, Martin VYMĚTAL, Tomáš HAVEL, Adéla PEJSKAROVÁ a Adrian RADOŠÍNSKÝ. Zákon o krajích. Komentář. 1. vyd. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., 2022. 532 s. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-907-5.
 3. 2021

 4. POSPÍŠIL, Petr. Trestní odpovědnost právnických osob a criminal compliance programy v územní samosprávě? UNES - účetnictví a daně pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, organizační složky státu a nevýdělečné organizace. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2021, XIX., č. 5, s. 9-15. ISSN 1214-181X.
 5. 2020

 6. POSPÍŠIL, Petr. Ještě k odpovědnosti za činnost a hospodaření příspěvkové organizace územního samosprávného celku. UNES - účetnictví a daně pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, organizační složky státu a nevýdělečné organizace. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2020, XVIII., č. 11, s. 8-11. ISSN 1214-181X.
 7. POSPÍŠIL, Petr, Jaromír RICHTER a David DVOŘÁK. Řízení obcí a regionů: distanční studijní text. 2020.
 8. 2019

 9. POSPÍŠIL, Petr. Některé otázky spojené s odpovědností za hospodaření příspěvkové organizace obce (kraje). In doc. JUDr. Petr Havlan, CSc., JUDr. Kamil Jelínek, JUDr. Michal Janovec, Ph.D. COFOLA 2019 - Část II. - Veřejný majetek a nakládání s ním (Sborník z konference). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 22-48. ISBN 978-80-210-9389-8.
 10. POSPÍŠIL, Petr a Filip KOKEŠ. Rok účinnosti obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) v praxi územní samosprávy. UNES - účetnictví a daně pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, organizační složky státu a nevýdělečné organizace. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2019, XVII., č. 9, s. 3-9. ISSN 1214-181X.
 11. POSPÍŠIL, Petr, Václav TĚŽKÝ a Michal JANTOŠ. Zákon o střetu zájmů. Praktický komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2019. 236 s. ISBN 978-80-7598-349-7.
 12. 2018

 13. POSPÍŠIL, Petr. Některé otázky spojené s výkonem působnosti valné hromady akciové společnosti radou obce (kraje). In Jaromír Kožiak, Radek Ruban, Zdeněk Houdek, Michal Janovec. OFOLA 2018, Část III. - Valná hromada akciové společnosti (Sborník z konference). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 182-201. ISBN 978-80-210-9013-2.
 14. POSPÍŠIL, Petr a Vojtěch MOŘKOVSKÝ. Registr smluv - zkušenosti z praxe. UNES - účetnictví a daně pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, organizační složky státu a nevýdělečné organizace. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2018, XVI., 7-8, s. 25-27. ISSN 1214-181X.
 15. POSPÍŠIL, Petr. Územní samospráva v České republice – teoretická východiska. In Jan Nevima. Vybrané kapitoly z veřejné správy a regionálního rozvoje. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, s.r.o., 2018. s. 9-20, 11 s. ISBN 978-80-88260-19-6.
 16. 2017

 17. POSPÍŠIL, Petr a Iris ŠIMÍKOVÁ. Disproportion in application of book and tax depreciation of municipal semi-budgetary organizations. In L. Matějová. Proceedings of the 21st International Conference Curent trends in Public Sector Research. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 193-200. ISBN 978-80-210-8448-3.
 18. POSPÍŠIL, Petr a Marian LEBIEDZIK. SOME OF THE THEORETICAL BASIS OF LOCAL SELF-GOVERNMENT IN THE CZECH REPUBLIC. DANUBE: Law and Economics Review. Berlin: Walter de Gruyter GmbH, 2017, roč. 8, č. 1, s. 31-43. ISSN 1804-6746. doi:10.1515/danb-2017-0003.
 19. 2016

 20. POSPÍŠIL, Petr. Dopady rekodifikace občanského práva na OPS. UNES - účetnictví a daně pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, organizační složky státu a nevýdělečné organizace. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2016, XIV., č. 10, s. 7-10. ISSN 1214-181X.
 21. POSPÍŠIL, Petr. Odpovědnost za hospodaření příspěvkové organizace obce – I. Příspěvková organizace a osoby odpovědné za její řízení. UNES - účetnictví a daně pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, organizační složky státu a nevýdělečné organizace. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2016, XIV., č. 4, s. 3 - 6. ISSN 1214-181X.
 22. POSPÍŠIL, Petr. Odpovědnost za hospodaření příspěvkové organizace obce – II. Za co odpovídá ředitel a co kontroluje zřizovatel. UNES - účetnictví a daně pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, organizační složky státu a nevýdělečné organizace. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2016, XIV., č. 5, s. 14 - 16. ISSN 1214-181X.
 23. POSPÍŠIL, Petr. Odpovědnost za hospodaření příspěvkové organizace obce – III. Pracovněprávní, občanskoprávní a trestněprávní odpovědnost ředitele. UNES - účetnictví a daně pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, organizační složky státu a nevýdělečné organizace. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2016, XIV, 7 - 8, s. 8 - 11. ISSN 1214-181X.
 24. POSPÍŠIL, Petr. Odpovědnost za hospodaření příspěvkové organizace obce – IV. Odpovědnost představitelů obce. UNES - účetnictví a daně pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, organizační složky státu a nevýdělečné organizace. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2016, XIV., 7 - 8, s. 36 - 39. ISSN 1214-181X.
 25. POSPÍŠIL, Petr. The proposal to extend the scope of the supreme audit office to municipalities and regions. In Majerová, I., Kotlánová, E. Proceedings of 14th International Conferece Economic Policy in the European Union Countries. 1. vyd. Karviná: Silesian university in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2016. s. 557-564. ISBN 978-80-7510-210-2.
 26. 2015

 27. POSPÍŠIL, Petr. Civil Service Act – Complicated Birth of New Legislation. In Machová, Z., Tichá, M. roceedings of the 13th International Conference "ECONOMIC POLICY IN THE EUROPEAN UNION MEMBER COUNTRIES". 1. vyd. Ostrava: VŠB-Technical University Ostrava, 2015. s. 535-541. ISBN 978-80-248-3796-3.
 28. POSPÍŠIL, Petr. Právní úprava státní služby – odměňování a služební hodnocení státních zaměstnanců, přechodná ustanovení. UNES - účetnictví a daně pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, organizační složky státu a nevýdělečné organizace. Wolters Kluwer ČR a.s., 2015, XIII,, č. 5, s. 7-12. ISSN 1214-181X.
 29. POSPÍŠIL, Petr. Právní úprava státní služby – práva a povinnosti státních zaměstnanců. UNES - účetnictví a daně pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, organizační složky státu a nevýdělečné organizace. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2015, XIII., č. 4, s. 26-30. ISSN 1214-181X.
 30. POSPÍŠIL, Petr. Právní úprava státní služby - předmět úpravy a základní ustanovení. UNES - účetnictví a daně pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, organizační složky státu a nevýdělečné organizace. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2015, XIII., č. 2, s. 10-14, 4 s. ISSN 1214-181X.
 31. POSPÍŠIL, Petr. Právní úprava státní služby – složitý zrod nového zákona. UNES - účetnictví a daně pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, organizační složky státu a nevýdělečné organizace. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2015, XIII., č. 1, s. 22-25. ISSN 1214-181X.
 32. POSPÍŠIL, Petr. Právní úprava státní služby – služební poměr. NES - účetnictví a daně pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, organizační složky státu a nevýdělečné organizace. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2015, XIII., č. 3, s. 13-18. ISSN 1214-181X.
 33. 2014

 34. HAVLAN, Petr, Jan JANEČEK, Michal VOTŘEL, Dagmar SOCHOROVÁ, Lenka BURSÍKOVÁ a Petr POSPÍŠIL. Majetek územních samosprávných celků v teorii a praxi. Druhé aktualizované a podstatně doplněné vydání. 2. vyd. Praha: Leges, 2014. 400 s. Edice Praktik. ISBN 978-80-7502-057-4.
 35. 2013

 36. POSPÍŠIL, Petr a Radka EDELMANNOVÁ. Některé otázky spojené s povinností územních samosprávných celků zřídit účet u České národní banky. UNES - účetnictví a daně pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, organizační složky státu a nevýdělečné organizace. Wolters Kluwer ČR, a.s., 2013, XI., č. 7, s. 11-13. ISSN 1214-181X.
 37. POSPÍŠIL, Petr. Obce a zájmová sdružení právnických osob. Moderní obec. Praha: Economia a.s., 2013, XIX., č. 10, s. 54. ISSN 1211-0507.
 38. POSPÍŠIL, Petr, Ivana DURCZOKOVÁ, Marcela RYBOVÁ a Blanka ŠTEFANKOVÁ. Právnické osoby obcí a krajů. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013. 262 s. ISBN 978-80-7357-982-1.
 39. POSPÍŠIL, Petr. Rada obce (kraje) jako valná hromada obchodní společnosti. Moderní obec. Praha: Economia, a. s., 2013, XIX., č. 6, s. 40-41. ISSN 1211-0507.
 40. POSPÍŠIL, Petr. Usnesení rady obce a valná hromada o. s. Moderní obec. Praha: Economia, a. s., 2013, XIX., č. 5, s. 46. ISSN 1211-0507.
 41. POSPÍŠIL, Petr. Založení o.p.s. obcí nebo krajem. Moderní obec. Praha: Economia, a. s., 2013, XIX., č. 7, s. 39. ISSN 1211-0507.
 42. 2012

 43. POSPÍŠIL, Petr. Evropské seskupení pro územní spolupráci jako nová právní forma využitelná v praxi obci a krajů. Správní právo : odborný časopis pro oblast státní správy a správního práva. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2012, XLV, č. 8, s. 484-494, 10 s. ISSN 0139-6005.
 44. POSPÍŠIL, Petr a POSPÍŠIL, Petr a Václav TĚŽKÝ. Zástupce obce či kraje v dozorčím orgánu obchodní společnosti. Právní rádce. Praha: Economia a.s., 2012, XX., č. 5, s. 42-45. ISSN 1210-4817.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 9. 2023 18:44