OPF MARk Marketing
Název anglicky: Marketing
bakalářský kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: OPF B_MAR Marketing

Součásti SZZ a jejich obsah

SZZ se skládá z 3 částí:
Obhajoba bakalářské práce.
Ústní zkouška z ekonomických okruhů (student si volí 1 ze souboru 25 zkušebních otázek),
Ústní zkouška z okruhů marketing (student si volí 1 ze souboru 25 zkušebních otázek).
Zkušební otázky z ekonomických okruhů: Ekonomie, Vnější ekonomické prostředí, Ekonomika podniku, Finance v podnikání.
Zkušební otázky z tematických okruhů marketing: Marketing, Marketingová komunikace, Marketingový výzkum, Vztahový marketing a CRM a E-marketing.
Požadavky na obhajobu bakalářské práce (BP)
Student je povinen ve 2. ročníku zvolit téma bakalářské práce, dohodnout osnovu a postup při vypracování s vedoucím BP. Bakalářskou práci vypracuje student na téma, které koresponduje se zaměřením zvoleného programu. Rozsah BP je stanoven na 35 - 45 stran (nezapočítávají se přílohy). U státních závěrečných zkoušek student prezentuje cíle a obsah BP, zvolené metody zkoumání a zjištěné výsledky.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Příklady návrhů téma BP:
- Optimalizace prvků marketingového mixu
- Návrh marketingové komunikace podniku
- Offline a online komunikace ve firmě
- Projekt maloobchodní jednotky
- Hodnocení úrovně řízení vztahů se zákazníky ve firmě
- Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků firmy
- Vyhodnocení efektivnosti mediální kampaně
- Optimalizace interního marketingu firmy
- Digitální aplikace jako nástroj podpory prodeje
- Návrh obsahové strategie pro komunikaci značky online

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty programu MAR Bc. komb.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:OPFBKBPP -- 0/0- 6-
OPF:FIUBKDVP -- 0/0- 2-
OPF:PEMBKDSS -- 0/0- 5P
OPF:EVSBKEKOEkonomie I. Majerovázk 16/0/0 Přednáška 16 HOD/SEM.5 1Z
OPF:PEMBKEKOEkonomika obchodu H. Starzycznázk 12/0/0 Přednáška 12 HOD/SEM.5 3P
OPF:PEMBKEPOEkonomika podniku J. Duháček Šebestovázk 16/0/0 Přednáška 16 HOD/SEM.5 1Z
OPF:PEMBKEMAE-marketing M. Stoklasazk 12/0/0 Přednáška 12 HOD/SEM.5 5P
OPF:FIUBKFVP -- 0/0- 2Z
OPF:PEMBKIPC -- 0/0- 4Z
OPF:INMBKINFInformatika P. Suchánekzk 16/0/0 Přednáška 16 HOD/SEM.4 1-
OPF:INMBKKMEKvantitativní metody v ekonomické praxi -zk 16/0/0 Přednáška 16 HOD/SEM.6 1-
OPF:PEMBKKPDKomunikační a prezentační dovednosti V. Kopřivováz 16/0/0 Přednáška 16 HOD/SEM.4 3P
OPF:PEMBKMEM -- 0/0- 6P
OPF:PEMBKMKKMarketingová komunikace K. Matušínskázk 16/0/0 Přednáška 16 HOD/SEM.6 5P
OPF:PEMBKMKS -- 0/0- 4P
OPF:PEMBKMKTMarketing H. Starzycznázk 16/0/0 Přednáška 16 HOD/SEM.5 3Z
OPF:PEMBKMKV -- 0/0- 4Z
OPF:PEMBKMNM -- 0/0- 2-
OPF:OPFBKPRX -- 0/0- 6-
OPF:INMBKBOI -- 0/0- 4-
OPF:PEMBKPEPPrávo v ekonomické praxi T. Gongolzk 16/0/0 Přednáška 16 HOD/SEM.5 1-
OPF:OPFBKBPSSeminář k bakalářské práci I. Palečkováz 0/0/12 Seminář 12 HOD/SEM.5 5-
OPF:EVSBKVEP -- 0/0- 2Z
OPF:PEMBKVMCVztahový marketing a CRM H. Starzycznázk 16/0/0 Přednáška 16 HOD/SEM.5 3P
60 kreditů

Cizojazyčná příprava Bc. komb.

Cizojazyčná příprava Bc. komb. - angličtina

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:CVABKEN1Cizojazyčná příprava AJ 1 M. Chylkováz 0/0/16 Seminář 16 HOD/SEM.2 2-
OPF:CVABKEN2Cizojazyčná příprava AJ 2 M. Chylkováz 0/0/16 Seminář 16 HOD/SEM.2 3-
OPF:CVABKEN3Cizojazyčná příprava AJ 3 M. Chylkováz 0/0/16 Seminář 16 HOD/SEM.2 4-
OPF:CVABKEN4Cizojazyčná příprava AJ 4 M. Chylkováz 0/0/16 Seminář 16 HOD/SEM.2 5-
8 kreditů

Cizojazyčná příprava Bc. komb. - němčina

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:CVABKDE1 -- 0/0- 2-
OPF:CVABKDE2Cizojazyčná příprava NJ 2 H. Bobákováz 0/0/16 Seminář 16 HOD/SEM.2 3-
OPF:CVABKDE3 -- 0/0- 4-
OPF:CVABKDE4Cizojazyčná příprava NJ 4 H. Bobákováz 0/0/16 Seminář 16 HOD/SEM.2 5-
4 kredity

Povinně volitelné předměty programu MAR Bc. komb.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:FIUBKFAN -- 0/0- 6-
OPF:CVABAICOKIntercultural Communication P. Kajzarzk 16/0/0 Přednáška 16 HOD/SEM.5 5-
OPF:PEMBKLOG -- 0/0- 4-
OPF:CVABKCMA -- 0/0- 4-
OPF:PEMBKHRMPersonalistika V. Malátekzk 12/0/0 Přednáška 12 HOD/SEM.5 3-
OPF:PEMBKPDKPodnikání J. Duháček Šebestovázk 16/0/0 Přednáška 16 HOD/SEM.5 3-
OPF:CVABKCSP -- 0/0- 5-
15 kreditů